Παρασκευή 3 Ιούλη 2020
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ
Νέα εμπόδια στις μετεγγραφές και πολυ-κατηγοριοποίηση Τμημάτων

Από παλιότερες φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στο κόψιμο των μετεγγραφών
Από παλιότερες φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στο κόψιμο των μετεγγραφών
Αναστάτωση στους φοιτητές και στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, που συμπληρώνουν αυτήν την περίοδο τα μηχανογραφικά τους δελτία, έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις αντιστοιχίσεις Τμημάτων των ΑΕΙ και ο «χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων που ακολούθησε, μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση όρισε ότι τα νέα Τμήματα των ΑΕΙ, είτε προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ είτε είναι εξολοκλήρου νεοϊδρυθέντα, δεν αντιστοιχίζονται με τα παλιότερα ομοειδή τους Τμήματα των πανεπιστημίων. Ο αρμόδιος υφυπουργός, Β. Διγαλάκης, επικαλείται για αυτό τη σχετική διατύπωση γνώμης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ, διάδοχο σχήμα της ΑΔΙΠ), που βασίστηκε σε κριτήρια όπως το ποσοστό κοινών μαθημάτων να είναι τουλάχιστον 70%, η συνάφεια μεταξύ των προσφερόμενων κατευθύνσεων, η διάρκεια των σπουδών, αλλά και άλλα, πιο αόριστα κριτήρια, όπως η διάρκεια λειτουργίας του κάθε προγράμματος και η «ωριμότητα της ακαδημαϊκής τους συγκρότησης».

Μ' αυτόν τον τρόπο μπαίνουν επιπλέον εμπόδια στις μετεγγραφές φοιτητών, αφού τους αφαιρείται η δυνατότητα να αιτηθούν μετεγγραφή σε μια σειρά από ομοειδή Τμήματα, που όμως δεν έλαβαν αντιστοιχία. Εμπόδια που έρχονται να προστεθούν στον «κόφτη» μετεγγραφών που θέσπισε η κυβέρνηση με το τελευταίο νομοσχέδιο και σχετίζεται με τα μόρια του Τμήματος υποδοχής, αλλά και στην ανεπαρκέστατη φοιτητική μέριμνα και την εμπορευματοποίησή της, με κατασκευή εστιών με ΣΔΙΤ και ενοίκια για τους φοιτητές. Χτυπιέται περαιτέρω, δηλαδή, το δικαίωμα των φοιτητών στις σπουδές αν περάσουν σε άλλη πόλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας τους.

Ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι εντείνεται η κατηγοριοποίηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με Τμήματα α', β' και γ' κατηγορίας, Τμήματα ελίτ και Τμήματα για την πλέμπα, και αντίστοιχα στην εμπορευματοποιημένη Ανώτατη Εκπαίδευση θα μοιράζεται και η «πίτα» των ερευνητικών προγραμμάτων, των χορηγιών, των τίτλων αριστείας κ.λπ.

Με αφορμή τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις αντιστοιχίσεις Τμημάτων, το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «απαξίωση» και «πιθανή κατάργηση» των νέων Τμημάτων, αφού «ο Φυσικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δε θα είναι Φυσικός, ο Μαθηματικός του Παν. Δυτικής Μακεδονίας δε θα είναι Μαθηματικός», λέγοντας ότι αυτό συμβαίνει «πρώτη φορά στα ακαδημαϊκά χρονικά της χώρας». Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ίδρυσε τα νέα Τμήματα και τα άφησε σκόπιμα χωρίς αντιστοιχίσεις, επομένως αυτά τα περί «πρώτης φοράς» ακούγονται αστεία από την κυβέρνηση που πρώτη απέκλεισε φοιτητές ενός ολόκληρου Ιδρύματος - του ΠΑΔΑ - από το δικαίωμα μετεγγραφής και άφησε τους φοιτητές όλων των πρώην ΤΕΙ ξεκρέμαστους, χωρίς να προβλέψει την αντιστοίχιση και ισοτιμία των πτυχίων τους.

Το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ λέει ακόμα ότι οι αντιστοιχίσεις δεν επηρεάζουν μόνο τις μετεγγραφές αλλά και «τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς στην Ελλάδα η ακαδημαϊκή αναγνώριση ισοδυναμεί και με επαγγελματική αναγνώριση». Βέβαια, εκείνος ως κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για τα εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα, όπως π.χ. των μηχανικών από τα πρώην ΤΕΙ, τους οποίους, καθόλου τυχαία, δεν αναφέρει στην εν λόγω ανακοίνωση...

Στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί υποκριτικά την κυβέρνηση για «συρρίκνωση της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης προς όφελος των ιδιωτικών κολεγίων», όταν και η δική του κυβέρνηση προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων, στην κατοχύρωση και διεύρυνση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, στην ίδρυση του πρώτου ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο με δίδακτρα κ.λπ.

Στην πραγματικότητα, όλοι μαζί, παλιές και νέες κυβερνήσεις, υλοποιούν κατά γράμμα την πολιτική της ΕΕ για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την πολιτική πολυδιάσπασης των πτυχίων, δημιουργίας πανεπιστημίων πολλών ταχυτήτων, αποσύνδεσης πτυχίου - επαγγέλματος. Απάντηση σε αυτή την πολιτική είναι η πάλη για ένα και μοναδικό πτυχίο, πανεπιστημιακού επιπέδου, σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο, για να καταργηθούν οι κατηγοριοποιήσεις μεταξύ των αποφοίτων, να είναι το πτυχίο η μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα.


Κορυφή σελίδας
Ευρωεκλογές Ιούνη 2024
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ