ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Για την καλύτερη αξιοποίηση του ιστοτόπου του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
Αναζήτηση έκδοσης (φύλλου) με βάση την ημερομηνία. Αναζήτηση δημοσιευμάτων με βάση κριτήρια Άλλες σελίδες

Προσφέρονται οι παρακάτω τρόποι αναζήτησης:

Αναζήτηση έκδοσης (φύλλου) με βάση την ημερομηνία

Οι σελίδες Web του "Ρ" προσφέρουν προσομοίωση "ξεφυλλίσματος" της εφημερίδας. Μπορείτε να "ξεφυλλίσετε" ηλεκτρονικά το "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ" οποιασδήποτε ημερομηνίας ή να επιλέξετε από τις θεματικές λίστες των άρθρων της έκδοσης (πολιτικά, οικονομικά, εργατικά κοκ.) ένα δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη έκδοση (φύλλο) είναι τα εξής:

 1. Προσδιορίστε την ημερομηνία του φύλλου που αναζητάτε στο πεδίο της περιοχής «ΕΚΔΟΣΗ» του μενού, στην πάνω αριστερή πλευρά οποιασδήποτε σελίδας και πατήστε Enter. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία με τη βοήθεια του εικονιδίου του ημερολογίου δίπλα από το πεδίο ημερομηνίας. Θα εμφανιστεί η πρώτη σελίδα του φύλλου, ή ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει τέτοια έκδοση.
 2. "Ξεφυλλίστε" την έκδοση πηγαίνοντας από τη μια στην άλλη σελίδα, ή κάντε κλικ στους συνδέσμους στο αριστερό πλαίσιο της σελίδας για να δείτε θεματολογικά το περιεχόμενο του φύλλου (π.χ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κτλ.), ή συγκεκριμένες στήλες που δημοσιεύτηκαν σ' αυτό.
 3. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ" για να πάτε στην πρώτη σελίδα της προηγούμενης έκδοσης, ή στο σύνδεσμο "ΕΠΟΜΕΝΗ" για να πάτε στην πρώτη σελίδα της επόμενης έκδοσης, ή κάντε κλικ στο σύνδεσμο "ΤΡΕΧΟΥΣΑ" για να εμφανιστεί η πρώτη σελίδα της τρέχουσας έκδοσης του "Ρ".

Πλοήγηση

Η πλοήγηση μεταξύ των σελίδων της έκδοσης γίνεται κάνοντας κλικ στα κουμπιά βελών που εμφανίζονται στο πάνω και κάτω μέρος της σελίδας. Τα μονά βέλη οδηγούν στην επόμενη (δεξιό βέλος) ή προηγούμενη σελίδα (αριστερό βέλος) και τα διπλά στην πρώτη σελίδα (αριστερά βέλη) και την τελευταία σελίδα (δεξιά βέλη). Αν θέλετε να μετακινηθείτε απευθείας σε κάποια σελίδα της έκδοσης πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας στην περιοχή όπου εμφανίζεται ο αριθμός της σελίδας που βλέπετε τώρα και πατήστε Enter.

Στην περίπτωση που με χρήση των συνδέσμων στο αριστερό πλαίσιο της σελίδας (μενού) εμφανιστεί κατάλογος κειμένων, η πλοήγηση γίνεται με τον τρόπο που εξηγείται στην παράγραφο που ακολουθεί σχετικά με την "Αναζήτηση δημοσιευμάτων με βάση κριτήρια".

Σημείωση

Μερικές σελίδες θα φαίνεται να λείπουν από κάθε έκδοση. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί πρόκειται για φύλλο της πρώτης περιόδου ή της πειραματικής φάσης της δεύτερης περιόδου εφαρμογής της ηλεκτρονικής σύνταξης του "Ρ", είτε γιατί τα υλικά των συγκεκριμένων σελίδων είναι διαφημίσεις και ξένες δημοσιεύσεις. Επίσης, τα δημοσιεύματα μερικών δισέλιδων εμφανίζονται όλα στην πρώτη σελίδα του δισέλιδου.

Αναζήτηση δημοσιευμάτων με βάση κριτήρια

Μπορείτε να αναζητήσετε τα δημοσιεύματα που περιέχουν μια οι περισσότερες λέξεις στο κείμενό τους γράφοντας αυτές τις λέξεις με κενό ανάμεσά τους, στο πεδίο κειμένου που εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» του μενού στην αριστερή πλευρά των σελίδων. Πατήστε Enter και μετά από λίγο θα εμφανιστεί η σελίδα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Η αναζήτηση αυτή είναι ισοδύναμη με τη σύνθετη αναζήτηση "Με όλες τις λέξεις" (βλέπε παρακάτω).

Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε σύνθετη αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια. Τα διαθέσιμα κριτήρια είναι ανάλογα με αυτά που συναντώνται στην αναζήτηση με το Google, με την προσθήκη ορισμένων κριτηρίων επιπλέον. Στην περίπτωση της σύνθετης αναζήτησης, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στο αριστερό πλαίσιο της σελίδας. Θα εμφανιστεί η σελίδα με τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης στο Αρχείο του "Ρ".
 2. Συμπληρώστε στα πεδία που εμφανίζονται τα κριτήρια που σας ενδιαφέρουν και κάντε κλικ στο κουμπί "Εύρεση". Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος άρθρων που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης ή ένα μήνυμα ότι δεν βρέθηκαν άρθρα που να πληρούν τα κριτήρια.
 3. Κάντε κλικ στον τίτλο του άρθρου για να δείτε το περιεχόμενό του. Οι λέξεις των κριτηρίων αναζήτησης θα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.
 4. Αν θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς στην προηγούμενη σελίδα του browser που χρησιμοποιείτε, για να γυρίσετε στη λίστα με τα θέματα και να επιλέξετε κάποιο άλλο δημοσίευμα.

Η αναζήτηση με λέξεις μέσα στο κείμενο του θέματος (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων), γίνεται γράφοντας μια ή περισσότερες λέξεις, που χωρίζονται μεταξύ τους με διάστημα.

Πλοήγηση

 Στη λίστα με τα άρθρα που βρέθηκαν εμφανίζονται μόνο τα 10 πρώτα (ή όσα ζητήσατε να φαίνονται μέσω του σχετικού πεδίου της σελίδας ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ). Για να δείτε την επόμενη ομάδα αποτελεσμάτων κάντε κλικ στο κουμπί βέλους προς τα δεξιά στο κάτω μέρος της λίστας, ή κάντε κλικ στο κουμπί διπλού βέλους για να δείτε την τελευταία σελίδα αποτελεσμάτων. Στην επόμενη σελίδα θα εμφανίζονται και κουμπιά που θα σας επιτρέπουν την πλοήγηση στην προηγούμενη ή στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων.

Η σειρά ταξινόμησης των αποτελεσμάτων είναι από εκείνα που πληρούν περισσότερο τα κριτήρια αναζήτησης, προς εκείνα που τα πληρούν λιγότερο. Συμβατικά, το δημοσίευμα ή τα δημοσιεύματα που κρίνονται πιο σχετικά εμφανίζονται με ποσοστό συνάφειας 100%.

Στην κορυφή της λίστας μπορεί να εμφανίζονται θέματα που περιέχουν λίγες φορές μέσα στο κείμενό τους τις ζητούμενες λέξεις, σε σχέση με άλλα που εμφανίζονται πιο κάτω. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δημοσιεύματα αυτά περιέχουν τις ζητούμενες λέξεις σε κάποιον από τους τίτλους τους (υπέρτιτλο, τίτλο, πλάγιο τίτλο), γεγονός που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το να τις περιέχουν στο κείμενό τους.

Συχνά, στην κορυφή της λίστας εμφανίζονται μικρά θέματα που αναφέρουν μόνο μια φορά τη ζητούμενη λέξη. Αυτό συμβαίνει επειδή παίρνουν υψηλή βαθμολογία, αφού η εμφάνιση μια φορά της ζητούμενης λέξης σε σύνολο π.χ. 30 λέξεων δείχνει μεγαλύτερη συγγένεια των δημοσιευμάτων αυτών με τα αναζητούμενα, απ' ότι η εμφάνισή της δύο ή τρεις φορές μεταξύ 200 ή 500 άλλων λέξεων. Αν σας ενδιαφέρουν μόνο μεγάλου μεγέθους δημοσιεύματα (άρθρα κτλ.) μπορείτε να συνδυάσετε το κριτήριο αριθμού λέξεων.

Διαθέσιμα κριτήρια

Στη σελίδα σύνθετης αναζήτησης δημοσιευμάτων υπάρχουν διάφορα πεδία που μπορείτε να συμπληρώσετε για να προσδιορίσετε το σύνολο των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν τα ζητούμενα υλικά. Τα πεδία αυτά είναι:

Αναζήτηση δημοσιευμάτων
 • Με όλες τις λέξεις
 • Με την ακριβή φράση
 • Με τουλάχιστον μία από τις λέξεις
 • Που δεν περιέχουν τις λέξεις

Επιτρέπει την αναζήτηση λέξεων ή αυτούσιων φράσεων μέσα στο κείμενο και στους τίτλους των άρθρων. Οι καταλήξεις αφαιρούνται αυτόματα, οπότε δεν έχει σημασία αν μια λέξη προσδιοριστεί π.χ. στην ονομαστική ή τη γενική. Αφαιρούνται επίσης και οι λέξεις που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον αναζήτησης, όπως τα άρθρα, οι προθέσεις, τα μόρια, μερικά επιρήμματα κτλ. Γι αυτό, μπορεί κανείς να διατυπώσει την αναζήτηση με μια φράση, όπως θα τη διατύπωνε σε έναν άλλο άνθρωπο. Το σύστημα αυτόματα θα κάνει την αναζήτηση μόνο με βάση τις λέξεις που παρουσιάζουν αρχειοθετικό ενδιαφέρον.

Αν οι ζητούμενες λέξεις τοποθετηθούν στο πεδίο "Με όλες τις λέξεις" τότε θα επιστραφούν αποτελέσματα που να περιέχουν όλες αυτές τις λέξεις. Στην περίπτωση του πεδίου "Με τουλάχιστον μία από τις λέξεις" στα αποτελέσματα θα υπάρχει τουλάχιστον μία από τις ζητούμενες λέξεις, ενώ αν χρησιμοποιηθεί το πεδίο "Που δεν περιέχουν τις λέξεις", θα επιστραφούν αποτελέσματα που δεν περιέχουν καμία από αυτές τις λέξεις. Αν γραφτεί μια φράση στο πεδίο "Με την ακριβή φράση" τότε τα αποτελέσματα θα πρέπει να περιέχουν αυτή τη φράση επακριβώς.

Η χρήση των πεδίων αυτών μπορεί να γίνει συνδυαστικά. Ιδιαίτερα η χρήση του πεδίου "Που δεν περιέχουν τις λέξεις" δεν έχει νόημα να γίνει μεμονωμένα, αφού θα επιστραφεί τεράστιος αριθμός δημοσιευμάτων. Ο συνδυασμός των κριτηρίων αυτών μπορεί να γίνει όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τα υπόλοιπα διαθέσιμα κριτήρια (π.χ. "Ρεπορτάζ" κτλ.).

Χρονικό διάστημα Είναι η χρονική περίοδος που ενδιαφέρει. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις έτοιμες περιόδους: τελευταίος μήνας, τελευταίο τρίμηνο, τελευταίο εξάμηνο, τελευταίος χρόνος, είτε να προσδιορίσετε την ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης της περιόδου. Οι ημερομηνίες μπορούν να πληκτρολογηθούν απευθείας στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ή μέσω του ημερολογίου που εμφανίζεται αν γίνει κλικ στο εικονίδιο ημερολογίου δίπλα από κάθε ημερομηνία. Αν προσδιοριστεί μόνο η αρχή της περιόδου τότε αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρουν όλα τα δημοσιεύματα από εκείνη την ημερομηνία και μετά.
Ρεπορτάζ Αναφέρεται στο ρεπορτάζ (π.χ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΣΜΟΣ κτλ.) στις σελίδες του οποίου δημοσιεύτηκαν τα ζητούμενα θέματα.
Στήλη Αναφέρεται στη στήλη στην οποία δημοσιεύτηκαν τα ζητούμενα θέματα.
Υπογράφων Είναι το ονοματεπώνυμο του ή των συντακτών του δημοσιεύματος όπως αυτό τυπώθηκε στο φύλλο της εφημερίδας.
Λέξεις Αναφέρεται στον αριθμό λέξεων που πρέπει να έχουν τα ζητούμενα θέματα. Αν προσδιοριστεί μόνο η τιμή "Από:" αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρουν τα δημοσιεύματα με περισσότερες από τις προσδιοριζόμενες λέξεις.

Με το πεδίο στην πάνω δεξιά μεριά της σελίδας μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των δημοσιευμάτων που θα εμφανίζονται σε κάθε ιστοσελίδα αποτελεσμάτων της αναζήτησης.

Σημείωση:

  Μερικά άρθρα δεν έχουν τίτλο (άτιτλα) γιατί έτσι δημοσιεύτηκαν. Πρόκειται συνήθως για μικρές ειδήσεις και σχόλια.

Τροποποίηση κριτηρίων λέξεων για προχωρημένη αναζήτηση

Τα κριτήρια αναζήτησης με λέξεις μπορούν να τροποποιηθούν με ορισμένους τελεστές (σύμβολα), επιτρέποντας τον περιορισμό των αποτελεσμάτων σε εκείνα που πραγματικά ενδιαφέρουν, ή ακόμα αναδεικνύοντας κάποια αποτελέσματα σε ψηλότερη θέση. Οι τελεστές αυτοί είναι:

^

Ειδικό βάρος της λέξης που προηγείται στην αναζήτηση. Εξ ορισμού, το ειδικό βάρος όλων των λέξεων που αναζητούνται είναι 1. Μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας θετικούς δεκαδικούς αριθμούς ή να αυξηθεί με ακέραιους ή δεκαδικούς αριθμούς μεγαλύτερους του 1. Π.χ. αν στο πεδίο "Με όλες τις λέξεις" βάλουμε τη λέξη: αγορά και στο πεδίο "Με τουλάχιστον μια από τις λέξεις" βάλουμε: ντομάτες^1.5 πατάτες, τότε στην αναζήτηση θα δοθεί προτεραιότητα στα δημοσιεύματα που σχετίζονται με την αγορά και αφορούν τις ντομάτες ή τις πατάτες, αλλά με 50% προτεραιότητα στις ντομάτες. Ο τελεστής ^ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αλλαγή του ειδικού βάρους ολόκληρων φράσεων, π.χ.: "πολιτική αεροπορία"^2. Οταν χρησιμοποιείται ο τελεστής αυτός, οι λέξεις με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος εμφανίζονται στο κείμενο κόκκινες και οι άλλες με μικρότερο ειδικό βάρος, με διάφορες λιγότερο έντονες κοκκινωπές αποχρώσεις.

~ Τελεστής εγγύτητας. Προσδιορίζει ότι οι ζητούμενες λέξεις πρέπει να μην απέχουν περισσότερο από τον προσδιοριζόμενο αριθμό λέξεων. Π.χ. η αναζήτηση "Καραμανλής Παπανδρέου"~10 (τα εισαγωγικά εδώ είναι απαραίτητα) θα περιορίσει τα αποτελέσματα μόνο στα δημοσιεύματα εκείνα που κάνουν αναφορά στους δύο πολιτικούς με τρόπο που δεν παρεμβάλλονται περισσότερες από 10 λέξεις ανάμεσα στα ονόματά τους, αποκλείοντας εκείνα που κάνουν ενδεχομένως περιστασιακή αναφορά σε απομακρυσμένα σημεία του κειμένου. Στον αριθμό των ενδιάμεσων λέξεων δεν προσμετρούνται οι λέξεις που δεν έχουν αρχειοθετικό ενδιαφέρον και δεν έχουν ταξινομηθεί στο ευρετήριο.
*

Χαρακτήρας (γράμμα, αριθμός) «μπαλαντέρ». Tοποθετείται στο τέλος της ρίζας της ζητούμενης λέξης για να υποδηλώσει ότι εκεί μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων (από κανένας μέχρι οσοιδήποτε). Π.χ. η αναζήτηση με τη λέξη: αστυνομ*, θα οδηγήσει σε δημοσιεύματα που περιέχουν τη λέξη αστυνομία, αλλά και σε άλλα που περιέχουν τη λέξη αστυνομικός, αστυνόμευση κτλ.

Άλλες σελίδες

Η αρχική η κεντρική σελίδα είναι εκείνη που εμφανίζεται μόλις συνδεθείτε με τον κόμβο του "Ρ". Περιέχει  το πρωτοσέλιδο του φύλλου που κυκλοφορεί και ενημερωτικές πληροφορίες για νέα στοιχεία. Για να πάτε αμέσως στην κεντρική σελίδα αρκεί να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "ΤΡΕΧΟΥΣΑ" στα αριστερά της οθόνης.

Στον κόμβο του "Ρ" μπορείτε ακόμα να βρείτε σελίδες με:

  Σημειώσεις και εικόνες από την ογδοντάχρονη ηρωική πορεία του "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ" στο πλευρό του ΚΚΕ και του αγωνιζόμενου λαού. Για να μετακινηθείτε στη σελίδα αυτή κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Ιστορική διαδρομή" στην πάνω δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας μιας έκδοσης.

  Ντοκουμέντα, αφιερώματα κτλ.

  Ειδικές εκδόσεις του "Ρ" σε ξένες γλώσσες

  Συνδέσμους προς χρήσιμες σελίδες (π.χ. τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ) ή ενδιαφέρουσες σελίδες, που αξίζει να επισκεφτείτε.

  Τις βελτιώσεις, προσθήκες και αλλαγές που γίνονται τακτικά στις σελίδες του κόμβου ("Νέα του site").


Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα του "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ", των δημιουργών των κειμένων και των φωτογραφιών και τους καθιερωμένους κανόνες συμπεριφοράς στο Internet και μην χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς δημόσιας παρουσίασης το υλικό αυτό, χωρίς την άδεια του έχοντος τα πνευματικά δικαιώματα (copyright). Κάτι τέτοιο, άλλωστε, απαγορεύεται και από το νόμο.


Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ