Σάββατο 13 Απρίλη 2019 - Κυριακή 14 Απρίλη 2019
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αιγιαλοί, ποτάμια, λίμνες, βορά στους επιχειρηματικούς ομίλους

Ψηφίζεται τη Δευτέρα ένα ακόμα κατάπτυστο νομοσχέδιο, μέρος του αντίστοιχου μπαράζ «φιλοεπενδυτικών» νομοσχεδίων, του υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει στα σαγόνια των επιχειρηματικών ομίλων αιγιαλούς, παραλίες, λίμνες, ποτάμια, μοναδικά οικοσυστήματα.

Η κυβέρνηση, τροποποιώντας προς το χειρότερο τον ήδη κατάπτυστο νόμο του ΠΑΣΟΚ, με τις ρυθμίσεις που προωθεί προς ψήφιση προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

-- «Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών» - δηλαδή με μια απλή Υπουργική Απόφαση - «είναι δυνατή η χωρίς δημοπρασία, απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς (...) βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ερευνητικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς» (άρθρο 33). Μάλιστα διευκρινίζεται ότι «τοπικά χωρικά σχέδια και θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, λαμβάνονται υπόψη μετά την έγκρισή τους»!

-- «Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης» όλων των παραπάνω στοιχείων (άρθρο 33 παρ. 2 εδάφιο ΣΤ) για «την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωμάτων, την εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών μέσων παντός είδους, ήτοι μεταφορικών ταινιών, γερανών, αγωγών μεταφοράς φορτίων και λοιπών συναφών συστημάτων ή άλλων έργων τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν τη μεταφορά φορτίων ή εφοδίων που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργητικές, βιομηχανικές, εξορυκτικές, ναυπηγοεπισκευαστικές».

Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται υποδομές για την εκτέλεση «συγκοινωνιών κάθε μορφής», εγκαταστάσεις σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και κάθε συνοδό έργο για την παραγωγή και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδική αναφορά γίνεται στην παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, βραχονησίδων και για οτιδήποτε άλλο «εξυπηρετεί τη διείσδυση των ΑΠΕ».

Επιτρέπονται έργα σε αιγιαλό και παραλία που έχουν χαρακτηριστεί «Τουριστικά Δημόσια Κτήματα» ή για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και στον «συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο». Δηλαδή, σε χώρους - «φιλέτα» για αναπτυξιακά έργα του κεφαλαίου.

Παράλληλα, με το άρθρο 36 επιτρέπεται το ξεπούλημα στο κεφάλαιο «της χρήσης νησίδων, βραχονησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας», ευαίσθητων οικοσυστημάτων για πλήθος έργων, όπως τουριστικά, ενεργειακά, υδατοκαλλιέργειες.

-- Παρέχεται η δυνατότητα (άρθρο 31) απευθείας παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. «στους ΟΤΑ α' βαθμού και στις δημοτικές τους επιχειρήσεις», για «απλή χρήση», ακόμη και σε περιοχές NATURA! Οι ΟΤΑ α' βαθμού μπορούν με τη σειρά τους να πουλήσουν τη χρήση του παραχωρηθέντος αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. σε μεγαλοεπενδυτές για εκμετάλλευση. «Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος είναι ΟΤΑ α' βαθμού, είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η περαιτέρω παραχώρηση προς τρίτους, με αντάλλαγμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη διάταξη.

-- Στο άρθρο 34, το οποίο άλλωστε έχει τίτλο «Αδειοδότηση υφιστάμενων άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής κατασκευών», επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης σε όλα τα «κοινόχρηστα πράγματα» για την εκτέλεση - μεταξύ άλλων - έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (προφανώς από ΑΠΕ), ακόμα κι αν πρόκειται για αυθαίρετα έργα χωρίς αδειοδότηση!

Αλλωστε, στο άρθρο 24 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα που απέκτησαν οι όμιλοι στον «παλαιό αιγιαλό», δηλαδή στις εκτάσεις που δημιουργήθηκαν με επιχωματώσεις της θάλασσας, κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εν λευκώ παραχωρήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο(29/4/2014)
Σύρονται σε δίκη γιατί δεν ιδιωτικοποίησαν παραλίες(6/7/2013)
Προσφυγή του ΔΣΑ για τους αιγιαλούς(27/6/2009)
Αιγιαλός για κάθε επιχειρηματική χρήση!(22/2/2005)
Γενικό ξεπούλημα των δημόσιων ακτών και αιγιαλού!(23/11/2002)
Ολα σε ιδιώτες αντί ενοικίου...(31/5/2001)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org