Σάββατο 9 Νοέμβρη 2019 - Κυριακή 10 Νοέμβρη 2019
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, επιβεβαιώθηκαν οι κοινοί στόχοι των αστικών κομμάτων

Eurokinissi

Με την ψηφοφορία των υπό αναθεώρηση άρθρων, για τα οποία τον τελικό λόγο θα έχει η Ολομέλεια της Βουλής, ολοκληρώθηκαν την περασμένη Παρασκευή οι εργασίες της Επιτροπής της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Οι τελικές προτάσεις της Επιτροπής θα κατατεθούν τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Βουλής. Η συζήτηση στην Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από τις 18 έως τις 22 Νοέμβρη, ενώ η ψηφοφορία επί των υπό αναθεώρηση άρθρων έχει οριστεί για τις 25 Νοέμβρη.

Κυρίαρχο στοιχείο, που αναδείχθηκε σε όλη τη διάρκεια της δίμηνης περίπου συζήτησης, ήταν οι κοινοί στόχοι των αστικών κομμάτων για την πολιτική σταθερότητα που έχει ανάγκη η αστική τάξη ώστε να επιβάλλεται απρόσκοπτα και χωρίς αντιδράσεις η πολιτική που στραγγίζει αδιάκοπα το λαό για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την προσπάθεια «αναπαλαίωσης» του αστικού πολιτικού συστήματος στα μάτια του λαού, το οποίο υπέστη τριγμούς κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής των μνημονίων.

Σε πλήρη σύμπνοια τα αστικά κόμματα, από την προτείνουσα Βουλή ακόμα, απέρριψαν την ολοκληρωμένη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η απαγόρευση εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, η διεύρυνση των κοινωνικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, η κατάργηση προνομίων του εφοπλιστικού κεφαλαίου και κεφαλαίων εξωτερικού και μια σειρά άλλα θέματα. Απέρριψαν ακόμα και αυτές τις προτάσεις του ΚΚΕ που αφορούσαν υπερώριμους εκσυγχρονισμούς, όπως π.χ. ο πλήρης διαχωρισμός κράτους - Εκκλησίας.

Από κει και πέρα, οι όποιες αντιπαραθέσεις των αστικών κομμάτων, που συνεχίστηκαν μέχρι και την τελευταία μέρα, εξυπηρετούσαν διάφορα πολιτικά παιχνίδια. Παράδειγμα η επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα την τελευταία μέρα, με την οποία ζητούσε να γίνει δεκτή η πρόταση του κόμματός του που αφορά κάποιες διορθώσεις στο άρθρο 86, προκειμένου να μην παραγραφεί υποτίθεται το σκάνδαλο «Novartis», την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, που έσπευσαν να κάνουν λόγο για προσπάθεια εντυπώσεων, απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση του άρθρου 86 για την ειδική ποινική μεταχείριση των υπουργών.

Οι προτάσεις που κατέθεσε το ΚΚΕ

Επί των αναθεωρητέων διατάξεων το ΚΚΕ έχει προτείνει τα εξής:

Α' Ενότητα: Διαχωρισμός κράτους - Εκκλησίας, με την πλήρη κατάργηση του άρθρου 3, ενώ το άρθρο 13 παρ. 5 (θρησκευτική ελευθερία - κατοχύρωση πολιτικού όρκου) τροποποιείται ως εξής: «Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο. Οπου στο νόμο προβλέπεται όρκος, αυτός είναι αποκλειστικά πολιτικός».

Β' Ενότητα: 1. Αρθρο 21 παρ. 1, 3 και προσθήκη παραγράφου 7

Α) Στην παρ. 3 του άρθρου 21 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το κράτος εξασφαλίζει τη δωρεάν και αποκλειστικά από το Δημόσιο (ή κρατική) παροχή υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που να καλύπτει πλήρως τις αντίστοιχες ανάγκες όσων βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Απαγορεύεται απολύτως η επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».

Β) Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 21, ως εξής:

«7. Κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, άλλες μορφές Ενέργειας και το φυσικό αέριο ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος και απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρησή τους για εκμετάλλευση σε οποιονδήποτε τρίτο».

2. Αρθρο 22 παρ. 1, 2, 4, 5 (προστασία της εργασίας)

Α) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 22 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η επίταξη υπηρεσιών απαγορεύεται ως μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών απεργίας. Επίσης απαγορεύεται η ανταπεργία, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, απεργοσπαστικού μηχανισμού από πλευράς των εργοδοτών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών απεργίας».

Β) Η παρ. 5 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το κράτος διασφαλίζει υψηλού επιπέδου ασφάλιση των εργαζομένων, μέσα από ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης».

3. Αρθρο 25 παρ. 3

Η παρ. 3 του άρθρου 25 καταργείται.

Γ' Ενότητα: Αρθρο 68 παρ. 2 (Εξεταστικές Επιτροπές)

Η παρ. 2 του άρθρου 68 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της Εξεταστικές Επιτροπές ύστερα από πρόταση του 1/15 του όλου αριθμού των βουλευτών, εφόσον αυτή υπερψηφιστεί από το 1/3 του συνόλου των βουλευτών».

Δ' Ενότητα: 1. Αρθρο 28 παρ. 2

Το ΚΚΕ προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 28, καθώς και της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου 28.

Ε' Ενότητα: Αρθρο 54 παρ. 1, 4

Α) Η παρ. 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζεται ως πάγιο εκλογικό σύστημα η ανόθευτη απλή αναλογική, χωρίς την εφαρμογή οποιουδήποτε κατώτατου ορίου ψήφων για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πάγιου εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών».

ΣΤ' Ενότητα: Αρθρο 86 (δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης)

Το ΚΚΕ υποστηρίζει συνολικά την κατάργηση του άρθρου 86.

Ζ' Ενότητα: Αρθρο 102 παρ. 2

Η παρ. 2 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κράτος υποχρεούται να εξασφαλίζει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους στους ΟΤΑ με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Απαγορεύεται η επιβολή πειθαρχικών ποινών σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όργανα της κεντρικής διοίκησης. Απαγορεύεται ο έλεγχος σκοπιμότητας των αποφάσεων των οργάνων των ΟΤΑ από κρατικά όργανα. Η επίλυση των διαφορών όταν αμφισβητείται η νομιμότητα αποφάσεων οργάνων των ΟΤΑ γίνεται από τα δικαστήρια.

Οι αρχές των ΟΤΑ εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της ανόθευτης απλής αναλογικής».

Θ' Ενότητα: Κατάργηση του άρθρου 101Α (Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές)


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org