Πέμπτη 2 Μάρτη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα πέντε σενάρια

Τα 5 σενάρια, έτσι όπως παρουσιάστηκαν από την Κομισιόν, έχουν ως εξής:

Σενάριο 1: «Η κατάσταση στην ΕΕ παραμένει ως έχει», με αναβάθμιση της «μεταρρυθμιστικής ατζέντας», δηλαδή επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που διευκολύνουν τις επενδύσεις στην ψηφιακή αγορά, στις μεταφορές, στην Ενέργεια και τις υποδομές, έμφαση στη «βιωσιμότητα» των δημόσιων οικονομικών και των πολιτικών στήριξης της «πραγματικής οικονομίας». Επιπλέον, στο σενάριο αυτό πέφτει βάρος στην ενίσχυση της «αντιτρομοκρατικής» συνεργασίας και στην κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωένωσης, αλλά και στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και τη «βελτίωση της λειτουργίας της Ζώνης του Ευρώ».

Σενάριο 2: «Επικέντρωση μόνο στην ενιαία αγορά», καθώς τα 27 κράτη - μέλη δεν κατορθώνουν να βρουν κοινό έδαφος σε όλο και περισσότερους τομείς πολιτικής, με προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε σειρά ζητημάτων. Στο σενάριο αυτό επισημαίνεται ως κίνδυνος ότι μπαίνουν εμπόδια στις «4 ελευθερίες» του κεφαλαίου, ότι «δεν είναι πλήρως εγγυημένη η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών» και ότι «το ενιαίο νόμισμα διευκολύνει μεν τις εμπορικές συναλλαγές αλλά αυξάνει τις αποκλίσεις», θέτοντας εν αμφιβόλω «την ανταπόκρισή του σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση». Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, σημειώνεται «η προοπτική όχι ενιαίας έκφρασης σε ζητήματα που δεν μπορεί να υπάρξει κοινή θέση, ενώ περιορίζεται η ικανότητα συλλογικής δράσης».

Σενάριο 3: «Οσοι θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα». Δηλαδή, ενισχυμένη συνεργασία ομάδας κρατών - μελών που το επιθυμούν σε συγκεκριμένους τομείς π.χ. ασφάλεια, φορολογία κ.λπ. Στο σενάριο αυτό η διαχείριση των σχέσεων με τρίτες χώρες παραμένει σε επίπεδο ΕΕ. Εδώ, καταγράφεται το παράδειγμα μιας ομάδας κρατών που καθιερώνει ένα Σώμα αστυνομικών και εισαγγελέων για διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες, με διασύνδεση των βάσεων δεδομένων κ.λπ.

Σενάριο 4: «Λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο». Δηλαδή, να εστιάσει η ΕΕ σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής, αποσύροντας το ενδιαφέρον της από άλλους, έτσι ώστε «να ενεργεί πιο γρήγορα και αποφασιστικά στους τομείς προτεραιότητας». Στο σενάριο αυτό η ΕΕ αναπτύσσει «νέους κανόνες και εργαλεία για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς σε βασικούς νέους τομείς και επενδύει σ' αυτούς». Αντιθέτως πράττει σε τομείς όπως η περιφερειακή ανάπτυξη, η δημόσια υγεία ή τμήματα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής που δεν σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Σενάριο 5: «Εμβάθυνση της ΕΕ». Ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, επιτάχυνση των κοινά συμφωνημένων αποφάσεων. Στο σενάριο αυτό «στη διεθνή σκηνή η ΕΕ ενεργεί και μιλά ως ένα», ενώ «προτεραιότητα αποκτά η Αμυνα και Ασφάλεια και η προσπάθεια δημιουργίας ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης συμπληρωματικά στο ΝΑΤΟ». Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της Ενέργειας, της ψηφιακής αγοράς και των υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ένα τέτοιο σενάριο σημαίνει «Μεγαλύτερο συντονισμό σε φορολογικά και κοινωνικά θέματα, στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μεγαλύτερη κινητοποίηση πόρων για επενδύσεις. Μεγαλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με υπαγωγή στον έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου και ανάληψη δράσης για την υποστήριξη των επενδύσεων». Σαν πιθανός κίνδυνος καταγράφεται το ενδεχόμενο «οι λαοί να αμφισβητήσουν τη νομιμοποίηση της ΕΕ να δρα κατ' αυτόν τον τρόπο, συγκεντρώνοντας αρμοδιότητες απ' τις εθνικές αρχές».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η στενότερη συνεργασία προαπαιτούμενο για την «απόκρουση» της Κίνας(23/1/2021)
Πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, επιδοτήσεις και νέα αντιλαϊκά μέτρα(24/10/2014)
Πόλεμος μονοπωλιακών ομίλων πίσω από τα γεγονότα(27/4/2014)
Στόχοι ταυτισμένοι με τα συμφέροντα των μονοπωλίων(8/1/2014)
Ενέργεια και γνώση για τα μονοπώλια(21/10/2006)

Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org