Κυριακή 17 Ιούλη 2011
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τα δάση είναι κοινωνικό αγαθό και λαϊκή περιουσία

Τα Δασικά Οικοσυστήματα είναι κοινωνικό αγαθό, λαϊκή περιουσία, έχει επισημάνει επανειλημμένα, με ανακοινώσεις του, το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση, που η οποιαδήποτε χρήση των δασών οδηγεί στην καταστροφή τους, μπορεί να αντιστραφεί. Ομως, δεν μπορούν να προστατευτούν τα δάση χωρίς ριζική αλλαγή πολιτικής. Ακόμα και αν ληφθούν τα στοιχειώδη μέτρα αναδάσωσης και προστασίας των καμένων δασών, χρειάζεται η λαϊκή οργανωμένη παρέμβαση και δράση για την ανατροπή των νόμων και των άλλων προγραμμάτων των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και συνολικότερα της πολιτικής που στηρίζει την ιδιοκτησία και εμπορευματοποίηση των δασών και των ορεινών όγκων.

Το ΚΚΕ προτείνει άμεσα μέτρα και βάζει στόχους πάλης, καλώντας το λαό να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Συνδέει την προστασία και την αξιοποίηση της γης προς όφελος του λαού με την οργανωμένη παρέμβαση του λαϊκού - εργατικού κινήματος. Πρωτοστατεί για την ανάπτυξη ρωμαλέων ταξικών αγώνων, που θα βάζουν στην ημερήσια διάταξη την κατάργηση της ιδιοκτησίας στη γη, με ταυτόχρονη αξιοποίησή της κάτω από κεντρικό σχεδιασμό, για την ολόπλευρη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε κατοικία, αναψυχή, εργασία, διακοπές. Για ανάπτυξη που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, αλλά και για να διαμορφωθούν όροι και υποδομές που να προστατεύουν τη ζωή του λαού και το περιβάλλον της χώρας. Αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με βαθιές αλλαγές στην οικονομία, γεγονός που προϋποθέτει την εγκαθίδρυση της λαϊκής εξουσίας.

Στόχοι πάλης για μια δασική πολιτική σε όφελος του λαού, που προτείνει το ΚΚΕ, είναι:

1. Συγκρότηση ενιαίου δημόσιου φορέα διαχείρισης και προστασίας της δασικής περιουσίας.

2. Καταγραφή των συνθηκών ιδιοκτησίας, λύση του ιδιοκτησιακού προβλήματος με την κοινωνικοποίηση των δασών, την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα Δασικά Οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκκλησιαστικής.

3. Σύνταξη του Δασικού Κτηματολογίου πριν από το Εθνικό Κτηματολόγιο, οριοθέτηση των Δασικών Οικοσυστημάτων (δάση, δασικές εκτάσεις, υδροβιότοποι, προστατευόμενες περιοχές, Εθνικοί Δρυμοί, μνημεία της φύσης κλπ.). Σχεδιασμός χρήσεων γης.

4. Κατάργηση όλων των βασικών νόμων, όπως ο Ν. 998/79, ο Ν. 1734/87 (βοσκότοποι), ο Ν. 3208/2003 που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

5. Αλλαγή της αντιπυρικής προστασίας των Δασικών Οικοσυστημάτων με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, που μέσα από μια διαφορετικά οργανωμένη δομή θα έχει την ευθύνη για την αντιπυρική προστασία στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης προστασίας και ανάπτυξης των δασών. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η αύξηση του προσωπικού όλων των βαθμίδων, επιστημονικού, τεχνολογικού, εργατοτεχνικού, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση, να υποστηριχθεί με τα αναγκαία μέσα και να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα χρήματα. Αυτός ο αντιπυρικός σχεδιασμός θα έχει κύριο βάρος στην πρόληψη και στην οργάνωση των τοπικών επίγειων δυνάμεων, στη βελτίωση των υποδομών.

6. Οι επενδύσεις στη Δασοπονία πρέπει να τριπλασιασθούν και να σταθεροποιηθούν στο 1% του κρατικού προϋπολογισμού. Ετσι, βασικά έργα της Δασοπονίας θα προχωρήσουν, πολλά από τα υποβαθμισμένα Δασικά Οικοσυστήματα θα μπουν σε μια πορεία ανόρθωσής τους και το εισόδημα του ορεινού πληθυσμού θα αυξηθεί, αφού σημαντικά ποσά μέσα από τις δραστηριότητες της Δασοπονίας (αναδασώσεις, υδρονομικά έργα, καλλιεργητικές φροντίδες κ.λπ.) θα μεταφερθούν σε αυτόν τον πληθυσμό.

7. Να εκπονηθεί από τη Δασική Υπηρεσία με αυτεπιστασία ειδικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα αναδάσωσης των καμένων εκτάσεων της χώρας με οικονομικούς πόρους 1% από τον τακτικό προϋπολογισμό, ειδικό πρόγραμμα διευθέτησης των χειμάρρων και προστασίας των εδαφών από τη διάβρωση. Παράλληλα, με τις καλλιεργητικές επεμβάσεις στα υπάρχοντα Δασικά Οικοσυστήματα, μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα του ξύλου, το οποίο παράγεται, και με αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί μέρος των αναγκών της Ελλάδας σε ξύλο και προϊόντα του. Εχουμε παραδείγματα χωρών, όπως η Βουλγαρία επί σοσιαλισμού, όπου εφαρμόστηκαν δυναμικά προγράμματα αναδασώσεων κι έφθασε να είναι σχεδόν αυτάρκης σε ξύλο και προϊόντα του μέχρι τις ανατροπές.

8. Nα υλοποιηθούν τα προεπενδυσιακού χαρακτήρα έργα χαρτογράφησης του δασικού χώρου, απογραφής του δασικού πλούτου, ταξινόμησης των δασικών εκτάσεων, ανάλογα με τις παραγωγικές δυνατότητες, την οικολογική δυναμική τους, τα φυσιογραφικά τους χαρακτηριστικά, ώστε, με βάση αυτήν την υποδομή να εκπονηθούν μελέτες διαχείρισης, προστασίας, ανόρθωσης των Δασικών Οικοσυστημάτων και αξιοποίησης του δασικού χώρου.

9. Στήριξη και ανάπτυξη των υποβαθμισμένων δασικών συνεταιρισμών, με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τους, αφού αποτελούν αναγκαίο βήμα για τη συγκράτηση των πληθυσμών στις δασικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Χρειάζονται μέτρα για την ενίσχυση των συνεταιρισμένων δασεργατών και των συνεταιρισμών τους.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org