Σάββατο 15 Αυγούστου 2020 - Κυριακή 16 Αυγούστου 2020
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 2
ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ
... στον πόνο

Μάλιστα, το κομπόδεμα που θα δημιουργηθεί, θα αποτελέσει ένα πρώτης τάξεως αποθεματικό για κερδοσκοπικά παιχνίδια στην ασφαλιστική αγορά, αφού, σύμφωνα με την πρόταση, το Ταμείο θα επενδύει τα αποθεματικά του και θα μπορεί να εκχωρεί κινδύνους σε ασφαλιστικές εταιρείες, εγχώριες και διεθνείς, ή και να εγκρίνει «ομόλογα φυσικών καταστροφών»! Προτείνεται μάλιστα η διαχείριση του κεφαλαίου να γίνεται από τους πλέον κατάλληλους, δηλαδή από μια ασφαλιστική εταιρεία. Το μέγεθος της σήψης αυτού του συστήματος δεν φανερώνεται μόνο από το γεγονός ότι μετατρέπει σε ατομική ευθύνη την προστασία από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από το γεγονός ότι δεν διστάζει να μετατρέψει ακόμα και τον ανθρώπινο πόνο σε χρηματιστηριακό και επενδυτικό προϊόν, για τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών.


Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ