Σάββατο 15 Αυγούστου 2020 - Κυριακή 16 Αυγούστου 2020
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 2
ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ
Επένδυση...

Αυτοί που ανακάλυψαν ευκαιρίες για κέρδη ακόμα και μέσα στην πανδημία, δεν θα μπορούσαν παρά να διακρίνουν ανάλογες ευκαιρίες και στην καταστροφική πλημμύρα της Εύβοιας, με τους 8 νεκρούς και τις τεράστιες ζημιές. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την καταστροφή, για την οποία το κράτος και όλες οι κυβερνήσεις φέρουν ακέραιη την ευθύνη, επανήλθαν στον Τύπο σενάρια για τη δημιουργία ενός Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Φυσικών Καταστροφών, «το οποίο θα αναλαμβάνει την αποζημίωση των κατοίκων που υφίστανται ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές δασών για ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ». Πέρα από αυτό το ποσό, σύμφωνα με το σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η λογική ενός τέτοιου Ταμείου είναι να απαλλάξει το κράτος από την ευθύνη της αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών κι αυτή να μετακυληθεί απευθείας στις πλάτες του λαού, αφού για τη χρηματοδότηση του Ταμείου προβλέπεται η καταβολή μέρους των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ.


Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ