Παρασκευή 7 Οχτώβρη 2011
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Μαζικές απολύσεις και κατάργηση οργανικών θέσεων

Μεγαλώνει το εύρος όσων άμεσα θα βρεθούν σε «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς»

Απολύσεις εργαζομένων, κατάργηση οργανικών θέσεων και υπηρεσιακών μονάδων προβλέπει το καθεστώς της «εργασιακής εφεδρείας» όπως αυτό αναλύεται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Στόχος της κυβέρνησης είναι να πετάξει στην ανεργία 30.000 εργαζόμενους μέχρι το τέλος του 2011 και περισσότερους από 230.000 μέχρι το τέλος του 2013.

Συγκεκριμένα, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται:

  • Κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων στο Δημόσιο, πλην αυτών για τις οποίες: έχουν εγκριθεί προσλήψεις, έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για την πλήρωσή τους, αφορούν σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό της ανωτάτης βαθμίδας εκπαίδευσης.
  • Απολύονται όσοι υπάλληλοι παραμένουν με αίτησή τους στην υπηρεσία ενώ έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει 35ετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία.
  • Απολύονται όσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει 35ετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία και το 55ο έτος της ηλικίας τους εφόσον η συμπλήρωση της προαναφερόμενης υπηρεσίας και του προαναφερόμενου ορίου ηλικίας συντελούνται μέχρι την 31/12/2013. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
  • Ολες οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που απολύονται καταργούνται.

Εξαιρούνται των παραπάνω προβλέψεων του νόμου οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ και του ΙΚΑ, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι κληρικοί, όσοι έχουν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης. Επίσης εξαιρούνται: Οι υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία, οι υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο που ζει μαζί τους εξαρτάται φορολογικά από αυτούς ή είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, καθώς και οι υπάλληλοι που είναι πολύτεκνοι.

Σε ό,τι αφορά στην εργασιακή εφεδρεία πέραν των γνωστών που έχουν ανακοινωθεί και περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο, το νομοσχέδιο προβλέπει τα παρακάτω:

  • Η ένταξη σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαγγελία απόλυσης.
  • Ο υπάλληλος που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, πληρώνεται το 60% του μισθού του για 12 μήνες και για 24 μήνες στις περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετικά (αφορά κυρίως εργαζόμενους σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας).

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα ότι σε κάθε υπουργείο συστήνεται Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών με αντικείμενο την εφαρμογή των αποφάσεων της κυβέρνησης για περιορισμό των κρατικών δομών κατά τουλάχιστον 30%. Επίσης με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης από 1/1/2012 τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα διενεργηθεί από εξωτερικούς συμβούλους (δηλαδή ιδιώτες) ενώ την αξιολόγηση του προσωπικού θα εποπτεύει το ΑΣΕΠ. Βάσει της αξιολόγησης που θα γίνει, η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη του ερχόμενου έτους, με κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων, μετακίνηση, μετάθεση ή και απόλυση προσωπικού οπότε και θα συνταχθούν νέα οργανογράμματα.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org