Σάββατο 14 Σεπτέμβρη 2019 - Κυριακή 15 Σεπτέμβρη 2019
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Αντιλαϊκός «μπαξές» με μπαράζ διευκολύνσεων και προνομίων στους «επενδυτές»

Με κεντρικό άξονα και γενική αρχή τις κάθε είδους διευκολύνσεις και προνόμια στους «επενδυτές» για το άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας, δόθηκε σε διαδικασία «δημόσιας διαβούλευσης» το λεγόμενο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο, που έρχεται να κουμπώσει με τις διατάξεις του υπάρχοντος «αναπτυξιακού» νόμου. Συνολικά, τα όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο επιβεβαιώνουν ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να είναι εχθρική στις εργατικές - λαϊκές ανάγκες, ενώ το γεγονός ότι βασικό του κομμάτι πέρα από τα «δώρα» στο κεφάλαιο αποτελεί το χτύπημα στις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις, όσο και το παραπέρα χτύπημα που επιχειρείται στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων (βλέπε αναλυτικά σελ. 8 - 9), επιβεβαιώνει ότι «νούμερο 1» παράγοντα για την «ανταγωνιστικότητα» και κερδοφορία των ομίλων και την προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί η ένταση της εκμετάλλευσης.

Με «διαδικασίες εξπρές» και «λυμένα χέρια»

Βασικό στοιχείο του νέου «αναπτυξιακού», που έρχεται να χτίσει πάνω στα «έργα και τις ημέρες» της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας «χωρίς περιορισμό», με αδειοδοτήσεις - εξπρές και με επιπλέον άρση διοικητικών και άλλων «χρονοβόρων» εμποδίων για κάθε είδους επενδύσεις, ώστε να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται σε σχετική διάταξη, «κάθε φορέας μπορεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα χωρίς περιορισμό, τηρουμένων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο κατά περίπτωση», ενώ επιπλέον για «στρατηγικές» μεγάλου μεγέθους επενδύσεις θα «επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις», όπως ρητά αναφέρεται.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

-- Απλούστευση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Μάλιστα, ο γενικός κανόνας είναι πρώτα να ξεκινούν τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις και να διενεργείται εκ των υστέρων ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στόχος, όπως λένε, είναι η αποφυγή χρονοτριβής και άσκοπων καθυστερήσεων και η μείωση των διοικητικών βαρών ώστε να ενισχυθεί η «αναπτυξιακή προοπτική».

-- Βιομηχανικές δραστηριότητες. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας ξεκινά με μια απλή «γνωστοποίηση», προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ βέβαια δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για επιχειρήσεις που «εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου».

-- «Fast track» διαδικασία για την άρση αρχαιολογικών «εμποδίων», σε περιπτώσεις Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, «σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής,ο Δημόσιος Φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία». Αυτή με τη σειρά της «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών» θα υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών. Μάλιστα, σε περίπτωση «καθυστέρησης», η αρμοδιότητα περιέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού, που έχει διορία 30 ημερών. Παραπέρα, σε περίπτωση νέας «καθυστέρησης», ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση, που επιβάλλεται από την επόμενη κιόλας μέρα μετά τη λήξη της συνολικής προθεσμίας των 90 ημερών!

Οι καπιταλιστές θα αδειοδοτούν... τους εαυτούς τους

Ενώ βασικό στοιχείο, που έρχεται επίσης να πατήσει πάνω στα όσα είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το γεγονός ότι στο όνομα της «επιτάχυνσης» των επενδύσεων, ούτε λίγο ούτε πολύ οι καπιταλιστές θα... αδειοδοτούν και θα «ελέγχουν» τους εαυτούς τους, για το αν τηρούν το «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα τους έτσι κι αλλιώς νομοθετικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

-- Η ανάθεση σε τρίτους (τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις) της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του «αναπτυξιακού» νόμου, όπως και του ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων. Τα ιδιωτικά γραφεία αξιολόγησης μπορούν να πιστοποιούν την υλοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου στη συνέχεια να καταβληθεί η κρατική ενίσχυση που προβλέπεται στον «αναπτυξιακό» νόμο, πριν δηλαδή την ολοκλήρωση της «επένδυσης». Μάλιστα, η συγκεκριμένη διαδικασία υπόκειται μόνο σε «δειγματοληπτικούς ελέγχους» από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, στη διαδικασία πιστοποίησης από ιδιώτες μπορούν να μπουν και επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στον «αναπτυξιακό» νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια παραμένει σε ισχύ.

-- Για τις λεγόμενες «στρατηγικές επενδύσεις», ρητά αναφέρεται πως «επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρουςκαι περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος», και μάλιστα η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση του αιτήματος γίνονται με «ευθύνη του φορέα της επένδυσης», δηλαδή από τον επενδυτή, για να εγκριθεί στη συνέχεια από αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Επιπλέον, υπάρχει και πρόσθετη ασφαλιστική δικλίδα, καθώς ρητά διευκρινίζεται ότι για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικού χαρακτήρα «εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και αποκλείεται η αναδρομική ισχύς μεταγενέστερων νόμων που προβλέπουν αυστηρότερα κριτήρια».

Παράλληλα, μετά την έκδοση της προαπόφασης χαρακτηρισμού της επένδυσης ως «στρατηγικής», εκδίδεται απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία χορηγούνται και εξειδικεύονται τα προβλεπόμενα ποσά κρατικής ενίσχυσης.

«Χωροθετούν» τα νέα πεδία κερδοφορίας

Επιπλέον στοιχείο που ξεχωρίζει στο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι η προσπάθεια για διεύρυνση επιχειρηματικών πεδίων μέσα από τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

-- Η κατάργηση της «απαρχαιωμένης κατηγορίας» «μεσαίας όχλησης», ιδίως για βιοτεχνικές και εμπορικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

-- Διπλασιάζεται ο συντελεστής δόμησης για «στρατηγικές επενδύσεις», που δείχνει να φωτογραφίζει και μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα. Το ίδιο ισχύει και για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα.

-- Καθιερώνεται «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας», όπου μπορεί να εγκατασταθεί μια επιχείρηση μεγάλου μεγέθους, σε έκταση τουλάχιστον 150 στρεμμάτων για δραστηριότητες «υψηλής όχλησης» και 100 στρεμμάτων για «μέσης όχλησης».

Μάλιστα, διαφαίνεται και «φωτογραφική διάταξη», καθώς προβλέπεται: «Υφιστάμενες μονάδες που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεγάλης Μονάδας, μπορούν να καλύπτουν την υποχρέωση της ελάχιστης έκτασης και στις περιπτώσεις που δεν αναπτύσσονται σε ενιαία έκταση και παρεμβάλλονται δημόσια κτήματα και περιοχές με ίδιο καθεστώς». Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία, οριοθέτησης και οργάνωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης αυτής της κατηγορίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις.

Γενικότερα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα προβλέπονται ευκολότερες διαδικασίες και κίνητρα για εγκατάσταση επιχειρήσεων, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα διαμεσολάβησης μεταξύ του φορέα διαχείρισης πάρκου και εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την άμεση επίλυση διαφορών. Για τις επιχειρήσεις εντός των πάρκων, θεσμοθετούνται χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης, έτσι ώστε να χρειάζονται χαλαρή περιβαλλοντική αδειοδότηση.

-- Προετοιμάζεται το «έδαφος» για μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε νέους... «σωτήρες» (η εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων ΟΝΕΧ έχει εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον, ενώ ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μίλησε για δύο ενδιαφερόμενους), με το άρθρο 81, που προβλέπει την παραχώρηση από το Δημόσιο στους επενδυτές ουσιαστικά όλων των χώρων γύρω από τα ναυπηγεία, όσο και τη δυνατότητα οι ζώνες αυτές να παραχωρούνται τμηματικά σε πάνω από έναν «επενδυτές».

-- Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. Αφορά την πρόσβαση σε «γεωχωρικά δεδομένα» και ιδιαίτερα σε πληροφορίες όπως οι όροι δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, δάση, ζώνες αιγιαλού, αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές Natura κ.ά., πληροφορίες που είναι απαραίτητες για ενδιαφερόμενους «επενδυτές». Μάλιστα, οι φορείς του Δημοσίου σε διάστημα 6 μηνών μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου υποχρεώνονται να παραχωρήσουν τα σχετικά στοιχεία της αρμοδιότητάς τους.

-- Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, «σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή», προκειμένου βέβαια να παρέχεται η απαραίτητη ενημέρωση σε επενδυτές. Στο Μητρώο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του δημόσιου τομέα.

Να σημειωθεί ότι μόλις την τελευταία στιγμή - μετά και τις «τροχιοδεικτικές» - δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο και οι εφιαλτικές διατάξεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον αιγιαλό και προέβλεπαν άρση ακόμα και στοιχειωδών περιορισμών σχετικά με την επιχειρηματική δράση στους αιγιαλούς. Οι κυβερνητικοί κύκλοι, βέβαια, διαβεβαιώνουν ότι τα σχέδια αυτά θα επανέλθουν σε επόμενη φάση.

«Επιτελικό κράτος», ακόμα πιο στενά δεμένο στις ανάγκες των ομίλων

Την ίδια ώρα, το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» εμπλουτίζεται με δομές και εργαλεία στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων με στόχο την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται:

-- Κυρώσεις κατά δημοσίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων της υπηρεσίας σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών για τις επενδύσεις. Μάλιστα, η κατώτατη πειθαρχική ποινή που προβλέπεται, είναι η προσωρινή παύση τριών μηνών.

-- «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών», με στόχο την «υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας». Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται «κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών» για τις ισχυρές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις όπως η τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών.

-- «Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας», με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, που προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, «προς πολίτες και επιχειρήσεις». Το «Παρατηρητήριο» θα συντάσσει και ετήσιες εκθέσεις «για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους».

-- Επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Επίσης, από τον Γενάρη του 2021 υποχρεωτικά πλέον οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα σχετικά έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και όλες οι επιδόσεις των αποφάσεων.


Α. Σ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μπαράζ προκλητικών προνομίων στους «επενδυτές»(13/9/2019)
Στο πλαίσιο των «κόκκινων χαλιών» στους επιχειρηματικούς ομίλους(18/2/2014)
Ευνοϊκότερο πεδίο κερδοφορίας(14/2/2014)
Μοχλός ενίσχυσης των μονοπωλίων(21/12/2013)
Νέες προκλητικές αξιώσεις από τον ΣΕΒ(25/8/2010)
Με βάση τις νέες απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου(29/7/2010)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org