Πέμπτη 7 Απρίλη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ισχυρότεροι μηχανισμοί παρακολούθησης με «έξυπνα σύνορα»

Προς αναθεώρηση το σύστημα ασύλου, ενώ οι ροές των ξεριζωμένων των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων επισπεύδουν παλαιότερους σχεδιασμούς

Τα λεγόμενα «έξυπνα σύνορα» προωθεί η ΕΕ. Ετσι, χτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος εισόδου - εξόδου, με στόχο, όπως αναφέρει, «την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των διαδικασιών συνοριακών ελέγχων για τους πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ». Η κίνηση αυτή, που είναι παλαιότερος σχεδιασμός σε σχέση με την ασφάλεια και την «αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής», επισπεύδεται και λόγω των αυξημένων ροών των προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή των ξεριζωμένων από τις χώρες τους εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και την Ασία, οι οποίοι φτάνουν στην ΕΕ με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής, για να γίνουν στην ουσία και εδώ αντικείμενο εκμετάλλευσης από το κεφάλαιο. Ουσιαστικά, ισχυροποιούνται οι μηχανισμοί παρακολούθησης και καταστολής από τα αστικά κράτη και τη διακρατική καπιταλιστική συμμαχία τους.

Οπως αναφέρεται, το προτεινόμενο σύστημα εισόδου - εξόδου θα συμβάλει «στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιπτώσεων επιτρεπόμενης παραμονής σύντομης διάρκειας, στην αύξηση της αυτοματοποίησης των συνοριακών ελέγχων και στη βελτίωση του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την ταυτότητα. Το σύστημα θα εφαρμόζεται σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για σύντομη παραμονή εντός του χώρου Σένγκεν (έως και 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών)».

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των ροών των ταξιδιωτών που φθάνουν στα εξωτερικά μας σύνορα, και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στην ενίσχυση της εσωτερικής μας ασφάλειας. Σήμερα, καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό στα συστήματα πληροφοριών που διαθέτουμε και λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να γίνουν τα σύνορά μας πιο ισχυρά, έξυπνα και αποτελεσματικά για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των ταξιδιωτών που έρχονται στην ΕΕ».

Σύμφωνα με παλαιότερους σχεδιασμούς και την αναθεωρημένη πρόταση, στο σύστημα καταχωρούνται τα αλφαριθμητικά και βιομετρικά δεδομένα (συνδυασμός αποτυπωμάτων τεσσάρων δακτύλων και μιας φωτογραφίας προσώπου). Προβλέπονται, υποτίθεται, επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και αυστηρά δικαιώματα πρόσβασης σε μια κεντρική βάση δεδομένων που συνδέεται με τα εθνικά σημεία εισόδου. Επίσης, εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ του συστήματος εισόδου - εξόδου και του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει ότι οι εθνικές αστυνομίες - δυνάμεις ασφαλείας και η ευρωαστυνομία (Γιουροπόλ) θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Το σύστημα εισόδου - εξόδου θα αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα σφράγισης των διαβατηρίων και κάνει πιο εύκολο τον εντοπισμό ατόμων που παρατείνουν παράνομα την επιτρεπόμενη παραμονή τους.

Η δέσμη προτάσεων περιλαμβάνει επίσης αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κώδικα των συνόρων Σένγκεν, ώστε να ενσωματωθούν οι τεχνικές αλλαγές που απορρέουν από το προτεινόμενο σύστημα εισόδου - εξόδου. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών σημειώνεται ότι «οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έχουν πρόσβαση στα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης και ηλεκτρονικών θυρών, διευκολύνοντας έτσι την αυτόματη επεξεργασία ορισμένων σταδίων της διαδικασίας ελέγχου και καθιστώντας δυνατή την εκπόνηση εθνικών προγραμμάτων καταχώρισης ταξιδιωτών από τα κράτη - μέλη που επιθυμούν να τα εφαρμόσουν».

Μακροχρόνιος σχεδιασμός είναι το όλο σύστημα να οδηγήσει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, που θα διαθέτει όλα τα τεχνικά μέσα και πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών, παίρνοντας υποτίθεται υπόψη την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα ξεκινήσει διαβούλευση με τα κράτη - μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο.

Προς αναθεώρηση και το σύστημα ασύλου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης τις πρώτες προτάσεις για νέο σύστημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στις 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που, όπως ισχυρίζεται, θα είναι «πιο δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κατανομής των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Η πρώτη πρόταση αφορά τη διατήρηση των ισχυόντων κριτηρίων του Δουβλίνου με την προσθήκη μηχανισμού «μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης», που θα ενεργοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δηλαδή ένα κράτος - μέλος υφίσταται «δυσανάλογη πίεση».

Η δεύτερη προτείνει τη μετάβαση σε νέο σύστημα κατανομής αιτούντων άσυλο μόνιμου χαρακτήρα, βασισμένο σε κριτήρια, όπως είναι το μέγεθος, ο πλούτος και η ικανότητα απορρόφησης του κάθε κράτους - μέλους. «Η ευθύνη δεν θα συνδέεται πλέον με το σημείο της πρώτης εισόδου», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη δεύτερη εναλλακτική επιλογή, προσθέτοντας ότι διαφορετικές παραλλαγές αυτής της επιλογής είναι δυνατές, ανάλογα με το πόση ευθύνη επιθυμούν τα κράτη - μέλη να αναλάβει το κράτος το οποίο θα δέχεται την αίτηση.

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της κάνει αναφορά σε μια «μακροπρόθεσμη προοπτική» κατά την οποία θα εξεταστεί «η δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο».

Στο πλαίσιο των προτάσεων, η Κομισιόν εκφράζει, επίσης, την πρόθεσή της να προτείνει μέτρα πρόληψης για «αποθάρρυνση και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράτυπων δευτερογενών μετακινήσεων. Ειδικότερα, ορισμένα δικαιώματα θα μπορούσαν να εξαρτώνται από την καταγραφή, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και την παραμονή στη χώρα της ΕΕ του αιτούντος».

Η Κομισιόν αναφέρει ότι θα εργαστεί σε μια σειρά μέτρων «ενίσχυσης της νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη» και «πολιτικών ένταξης». Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνονται ένα πιο «δομημένο» σύστημα επανεγκατάστασης και η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την Μπλε Κάρτα, με πιο «ευέλικτους όρους εισδοχής».

Στη σωστή κατεύθυνση...

Οι πρώτες λίγες μέρες της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας δείχνουν ότι τα πράγματα προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση, δήλωσε χτες ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφεν Ζάιμπερτ. Ο υπουργός Εσωτερικών, Τόμας ντε Μεζιέρ, δήλωσε στο αυστριακό δίκτυο ORF ότι, αν ο αριθμός των αφίξεων παραμείνει χαμηλός, η Γερμανία θα μπορούσε να καταργήσει τους ελέγχους. Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο αρμόδιος επίτροπος, Δ. Αβραμόπουλος: «Είμαστε ακόμα στην αρχή και οι αριθμοί είναι χαμηλοί. Αλλά είναι καλύτερα να αρχίσουμε να δουλεύουμε σταδιακά. Πιστεύω ότι στην πορεία θα επιταχύνουμε».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, είχε δηλώσει και εκείνος ότι η συμφωνία έχει αρχίσει να αποδίδει. Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Φινλανδία, ο Νταβούτογλου ανέφερε ότι ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που φθάνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία μειώθηκε τις δύο τελευταίες μέρες σε 350.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org