Τετάρτη 15 Σεπτέμβρη 1999
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Για τα προβλήματα από τους σεισμούς στην Αττική

Το υπόμνημα που παρέδωσε στον πρωθυπουργό Κ. Σημίτη η Γενική Γραμματέας της ΚΕ Αλέκα Παπαρήγα

Κάθε ώρα που περνά αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο το μέγεθος της καταστροφής που έπληξε την Αττική.

Αποκαλύπτονται οι ελλείψεις σε εξοπλισμό, οργάνωση, προγραμματισμό, αλλά και απουσία πολιτικής για την ουσιαστική αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που απασχολούν χιλιάδες πληγέντες.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση είναι μέτρα μόνον πρώτης ανάγκης, αποσπασματικά, όχι ολοκληρωμένα, μίζερα, χωρίς κοινωνικά κριτήρια και προτεραιότητες.

Ομως, η υλοποίηση και αυτών των μέτρων συναντά τεράστιες δυσκολίες, αφού απουσιάζει ακόμα και η αναγκαία οργάνωση και ο προγραμματισμός.

 • Η καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές καθυστερεί σημαντικά αφού τα συνεργεία με ειδικούς τεχνικούς είναι ελάχιστα σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Απαιτείται:

 • Η άμεση ενεργοποίηση όλων των τεχνικών του Δημοσίου και όλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα (τραπεζών, ΝΠΙΔ κλπ.).
 • Η απασχόληση όλων των άνεργων ειδικών μηχανικών.
 • Η επιστράτευση για περιορισμένο χρόνο όλων των ειδικευμένων τεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Η διάθεση από τις μη πληγείσες περιοχές όλης της Ελλάδας και κυρίως από τις κοντινές προς την Αττική του αντίστοιχου τεχνικού δυναμικού.
 • Η κατανομή αυτού του δυναμικού άμεσα στους πληγέντες δήμους.
 • Η οργανωμένη αξιοποίησή τους για τη διενέργεια καταγραφής σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο ελέγχου.

***

Η έλλειψη σκηνών για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών στέγασης απαιτεί:

- Την άμεση αποστολή στους πληγέντες δήμους των σκηνών, που υπάρχουν στο στρατό, στους άλλους δήμους και νομαρχίες της χώρας, στις διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς ή άμεση αγορά ακόμη και από το εξωτερικό, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

- Την άμεση σύσταση Επιτροπών Διαπαραταξιακών σε κάθε δήμο, που θα εξασφαλίζει την έγκαιρη και κατά σειρά προτεραιότητας και αναγκών εξασφάλιση της αυτοψίας, της παροχής των αναγκαίων βεβαιώσεων για τα βοηθήματα και την κατανομή και παράδοση των σκηνών.

- Η έλλειψη ακίνδυνων χώρων εγκατάστασης απαιτεί την προσωρινή επίταξη των ελεύθερων μη δημόσιων χώρων, τον καθαρισμό και την εγκατάσταση σ' αυτούς των απαραίτητων εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού και καθαριότητας.

Η προσωρινή στέγαση μπορεί να γίνει σε προκατασκευασμένες κατοικίες, τροχόσπιτα και κοντέινερ, που, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις σκηνές,για όσους δεν επιθυμούν τη στέγασή τους σε ξενοδοχεία.

Αυτή η κατεύθυνση πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από σήμερα, αφού οι σκηνές αποτελούν λύση πρώτης ανάγκης και δεν μπορούν να καλύψουν τη διαβίωση το χειμώνα.

- Στους καταυλισμούς πρέπει να λειτουργήσουν Κέντρα Υγείας για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων.

- Πρέπει να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των πληγέντων.

Απαιτείται η υλοποίηση ειδικών στεγαστικών προγραμμάτων για την εγκατάσταση των πληγέντων ανά περιοχή και δήμο.

Η μελέτη και η κατασκευή να γίνουν από το Δημόσιο, με ταχύτατες διαδικασίες, με ειδικούς πολεοδομικούς όρους και προδιαγραφές που να εξασφαλίζουν την ποιότητα, αλλά και την οικονομία της κατασκευής, σε χώρους του Δημόσιου ή σε χώρους που θα απαλλοτριωθούν με ταχύτατες διαδικασίες.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι η κατεύθυνση των Ειδικών Στεγαστικών Προγραμμάτων αποτελεί τη μόνη λύση για να μην πέσουν οι πληγέντες θύματα της κερδοσκοπίας.

- Η παρέμβαση του κράτους και των δήμων στην ενοικίαση κατοικιών είναι όσο ποτέ αναγκαία. Τα ενοίκια πρέπει να μείνουν αναλλοίωτα στο ύψος που είχαν την 31/8/99.

Να καταγραφούν τα κενά διαμερίσματα και να ενοικιάζονται με προτεραιότητα στους πληγέντες και με τιμές που θα ελέγχει το κράτος με Ειδικές Επιτροπές και δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 4% της αντικειμενικής αξίας ετησίως. Πρέπει να εφαρμοστεί το δικαίωμα προτίμησης του κράτους στις αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις στην Αττική, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος τιμών των ακινήτων.

***

Είναι απαραίτητη η άμεση νομοθετική ρύθμιση για την:

 • Κάλυψη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που έμειναν άνεργοι από την καταστροφή των χώρων εργασίας και η ειδική επιδότησή τους για όσο διάστημα βρίσκονται εκτός εργασίας.
 • Ειδικά μέτρα για την εργασιακή κάλυψη σε μέλη οικογενειών που έχασαν εργαζόμενα μέλη τους.
 • Συνταξιοδότηση στις οικογένειες των εργαζομένων που σκοτώθηκαν στο σεισμό.
 • Ειδικά μέτρα για τους συνταξιούχους, που επλήγησαν από το σεισμό.
 • Ειδικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την ασυδοσία εργοδοτών σε τόπους δουλιάς που παρουσιάζουν σοβαρές ζημιές. Ιδιαίτερα για την ασφάλεια των εργαζομένων στις βιομηχανικές περιοχές απαιτείται: Η ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού, της νομοθεσίας προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο και της Οδηγίας Σεβέζο, που προβλέπει σχέδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Είναι απαράδεκτη η γειτνίαση πολεμικών βιομηχανιών με διυλιστήρια, γιατί εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους.

***

- Είναι απαραίτητη η λειτουργία παιδικών σταθμών στις πληγείσες περιοχές για την κάλυψη των αναγκών όλων των οικογενειών, με λειτουργία σε όλο το ωράριο εργασίας και δωρεάν.

- Από σήμερα θα πρέπει να οργανωθεί σε συνεργασία με τους φορείς των τεχνικών (ΤΕΕ, σύλλογοι) με ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με τους όρους και προδιαγραφές για την επισκευή των κτιρίων.

Να καθοριστούν ειδικοί όροι που πρέπει να πληρούν και να εξασφαλίζουν οι μελέτες επισκευών στις πληγείσες περιοχές.

Να συσταθεί και να οργανωθεί Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου των μελετών αυτών από πεπειραμένους τεχνικούς λόγω της σπουδαιότητας για το μέλλον των πληγεισών περιοχών.

Σε συνεργασία με τους φορείς εμπλεκομένων στις κατασκευές (επιστημόνων και των οικοδόμων) να γίνει από σήμερα ενημέρωση και εκπαίδευση αυτών που θα απασχοληθούν στις επισκευές.

- Ερευνα σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες (όπως της κινητής τηλεφωνίας) που δημιούργησαν προβλήματα με τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις.***

Συνολικό σχέδιο θωράκισης της χώρας

Η έξαρση του φαινομένου τα τελευταία χρόνια επιβάλλει την αναφορά, για μία ακόμη φορά, στην αναγκαιότητα να παρθούν μακροπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Η αντισεισμική θωράκιση της χώρας είναι ζωτικής σημασίας μεγάλο έργο υποδομής. Δεν είναι μεγάλα έργα μόνον οι δρόμοι, οι γέφυρες.

Η προστασία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου, η προστασία των κατοίκων είναι ένα τεράστιο ανταποδοτικό έργο και με την οικονομική έννοια, πέρα από το κοινωνικό περιεχόμενό του.

Κάθε χρόνο δαπανούμε πάνω από 150 δισ. για την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς.

Αλλά μια οργανωμένη επιχείρηση πρόληψης και θωράκισης της χώρας με την επένδυση μεγάλων ποσών, δεν προσφέρεται για ψηφοθηρία, γι' αυτό δεν πραγματοποιείται.

***

Απαιτείται ένα συνολικό μακροπρόθεσμο σχέδιο με ειδικά μέτρα όπως:

Πρώτον, η καταγραφή και παραπέρα έρευνα και μελέτη της σεισμικής επικινδυνότητας των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Η μικροζωνική έρευνα και μελέτη των επικίνδυνων περιοχών που απαιτούν ειδικούς όρους πολεοδόμησης και κατασκευής των κτιρίων ή απαγόρευση δόμησής τους.

Μία τέτοια μελέτη:

- Είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση μετεγκατάστασης των πληγέντων ή ολόκληρων περιοχών.

- Δημιουργεί την ανάγκη για αποφασιστική ενίσχυση και ανάπτυξη του ερευνητικού έργου και του επιστημονικού δυναμικού, που ασχολείται μ' αυτό, καθώς και του συντονισμού του.

Δεύτερον, η μεγιστοποίηση της αντοχής των κτιρίων. Με συνεχή επικαιροποίηση των αντισεισμικών κανονισμών, σύμφωνα με την αντισεισμική έρευνα και εξειδίκευση, ανά περιοχή.

Με έλεγχο της ποιότητας των υλικών που ενσωματώνονται στην κατασκευή των κτιρίων.

Απαιτείται να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες του μελετητή, του επιβλέποντος, του κατασκευαστή και του επιχειρηματία.

- Απαιτείται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα, που θα αναλάβει τον έλεγχο εφαρμογής των θεσπισμένων ειδικών όρων και προδιαγραφών κατασκευής, της ποιότητας των υλικών κλπ., που πρέπει να ανταποκρίνονται στην οξύτητα του φαινομένου στη χώρα μας, αλλά και η απόδοση των ευθυνών όπου και αν ανήκουν.

- Απαιτείται πλαίσιο περιοδικού ελέγχου και συντήρησης των οικοδομών.

- Ειδική αντιμετώπιση των αυθαιρέτων.

- Η ασφάλεια των κτιρίων δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κερδοσκοπία των ασφαλιστικών εταιριών.

Τρίτον, η ανακούφιση των αστικών κέντρων με ελεύθερους χώρους, δρόμους και πολεοδομικού χαρακτήρα μέτρα.

Οι επεκτάσεις των πόλεων, χωρίς έρευνα εδάφους, χωρίς την έρευνα των σεισμικών ιδιοτήτων της περιοχής, έγιναν για να εξυπηρετήσουν την κερδοσκοπία στη γη.

Οι ελεύθεροι χώροι στα αστικά κέντρα ελαχιστοποιήθηκαν, αφού δόθηκαν για οικοδόμηση και αρκετοί παραχωρήθηκαν στο μεγάλο κεφάλαιο για τις δικές του κατασκευές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν, όχι μόνο την προσωρινή εγκατάσταση των πληγέντων, αλλά ούτε καν την εκτόνωση σ' αυτούς, μετά το σεισμό.

Οι δρόμοι της πόλης "φράκαραν" για όλους και για τα οχήματα πρώτης ανάγκης.

***

Απαιτείται:

- Μια άλλη πολιτική γης. Επανακαθορισμός των χρήσεών της και ειδικότερα της χωροθέτησης εγκαταστάσεων που καθίστανται ιδιαίτερα ευπαθείς σε τυχόν βλάβες από σεισμό.

- Απόσυρση του Νόμου για τα 82 στρατόπεδα που προβλέπει τσιμεντοποίησή τους και όλων των Διατάξεων που προωθούν την κατάληψη των ελεύθερων χώρων, για οικοδόμηση, την παραχώρησή τους στο μεγάλο κεφάλαιο και στους κερδοσκόπους γης.

- Εξεύρεση και απόκτηση νέων ελεύθερων χώρων.

- Δραστική μείωση των συντελεστών δόμησης.

- Ρυθμίσεις του κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού.

Τέταρτον, η συνεχής ενημέρωση του κόσμου για τη σεισμικότητα της περιοχής όπου ζει και για τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο γειτονιάς και δήμου.

Εκπαίδευση από την παιδική ηλικία.

Πέμπτον, είναι ανάγκη να θεσμοθετηθεί ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και εφαρμόσιμο σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου σε όλη τη χώρα, ανά Περιφέρεια και Νομό.

Απαιτείται εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του μηχανισμού επέμβασης, που θα λειτουργεί με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων των εργαζομένων και θα επιβάλει τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων.

Ο απαράμιλλος αλτρουισμός της Πυροσβεστικής και των Ειδικών Δυνάμεών της. Χρειάζεται να ενισχυθεί ηθικά, υλικά και επιστημονικά με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (ειδικά μηχανήματα, εξοπλισμός, κλπ.).

Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε ότι:

Η αντισεισμική θωράκιση της χώρας, η προστασία των κατοίκων και της περιουσίας τους από τους σεισμούς είναι ζωτικής σημασίας έργο υποδομής. Χρήματα υπάρχουν. Οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ), όπως από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης τους οποίους έχει πληρώσει πολλαπλάσια ο λαός μας, πρέπει να κατευθυνθούν σ' ένα σημαντικό τους ποσοστό σε αυτό το στόχο.

Αθήνα, 11/9/99

Η ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org