Σάββατο 20 Μάρτη 2021 - Κυριακή 21 Μάρτη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Πείρα από την ιδεολογική δουλειά, ως στοιχείο της καθημερινής δράσης της Οργάνωσης

Συμφωνώ με το πρώτο κείμενο των Θέσεων της ΚΕ. Οι Θέσεις τροφοδοτούν τον προβληματισμό των Οργάνων, μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί αποφασιστικά ο τρόπος που καθοδηγούμε και δρούμε. Στο σύνολό τους αφορούν την ΚΝΕ, από τα Γραφεία Περιοχής μέχρι τις ΟΒ. Συμβάλλουν στην προετοιμασία και διαπαιδαγώγηση καταρχάς των κομματικών μελών - στελεχών που είναι χρεωμένα στην ΚΝΕ, αλλά και των νεότερων μελών της ΚΝΕ, στην πορεία στρατολόγησής τους στο Κόμμα.

Στο κείμενο αποτυπώνεται η ανάγκη να δυναμώσει η θεωρητική - ιδεολογική δουλειά στις Οργανώσεις, να αποκτήσουν στελέχη και μέλη ισχυρό μαρξιστικό - λενινιστικό υπόβαθρο. Να αφομοιώνουμε τις σύγχρονες επεξεργασίες του Κόμματος, ώστε με καλύτερους όρους να αντεπεξέλθουμε στις νέες απαιτήσεις, να θωρακιστούμε απέναντι στην επίθεση του αντιπάλου, όποια μορφή και να πάρει. Με αφορμή τα παραπάνω, θέλω να επισημάνω δύο πλευρές της δουλειάς μας, που προκύπτουν από την πείρα της Οργάνωσης Περιοχής και κατά τη γνώμη μου μπορούν να συμβάλουν στην ιδεολογική ενδυνάμωση της Οργάνωσης:

1. Η λειτουργία των σχολών νέων μελών και τα μαθήματα στις ΟΒ.

2. Η προσπάθεια να κωδικοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε την τρέχουσα διαπάλη στα Οργανα και τις ΟΒ.

Οι δύο αυτές μορφές οργάνωσης της ιδεολογικής δουλειάς δεν είναι κεκτημένος τρόπος καθοδήγησης και λειτουργίας για το σύνολο της Οργάνωσης. Η πείρα όμως δείχνει ότι είναι αποφασιστικής σημασίας να συστηματοποιηθεί και να απλωθεί η αξιοποίησή τους, σε όλες τις Οργανώσεις.

Καταρχάς είναι σημαντικό, το ότι σε συνθήκες καραντίνας, δεν υπήρξε δισταγμός στο να προχωρήσουν οι σχολές νέων μελών, με όλα τα μέτρα προστασίας και επίσης ότι ολοκληρώθηκαν με τους καλύτερους όρους. Αντίστοιχα και η ολοκλήρωση των μαθημάτων στις ΟΒ είναι νέο βήμα που μετράμε, αφού συχνά λόγω προχειρότητας έμεναν στη μέση.

Οι σύντροφοί μας που παρακολούθησαν τις σχολές και είναι νέα μέλη ή συνδέσεις από μαθητικές Οργανώσεις βοηθήθηκαν πολύπλευρα. Η συμμετοχή στη σχολή βοηθά, ώστε με καλύτερους όρους να συμβάλλουν στη συζήτηση της ΟΒ τους, να αφομοιώνονται με πιο σταθερά βήματα, να αποκτούν από νωρίς καλύτερη σχέση με τον Κομματικό Τύπο, με μεγαλύτερη ευκολία να αντιλαμβάνονται τον καθημερινό σχεδιασμό της ΟΒ, ως στοιχείο της συνολικής παρέμβασης της Οργάνωσης αλλά και του Κόμματος. Επομένως, τα ΤΣ πρέπει να καθιερώσουν τη μορφή αυτή ιδεολογικής δουλειάς, ώστε τα μέλη μας να περνάνε από τέτοιους κύκλους μορφωτικής δουλειάς, από τα πρώτα κιόλας βήματα της οργανωμένης τους ζωής.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή μας τη δουλειά, θετικά και αρνητικά, τα όποια βήματα μετρήσαμε, τα διορθωτικά μέτρα που χρειάζονται, πρέπει να γενικευτούν και να αξιοποιηθούν ακόμα πιο αποτελεσματικά.

Η συλλογική συζήτηση στο πλαίσιο των μαθημάτων των ΟΒ, βοηθάει να λύνουμε πιο οργανωμένα και προετοιμασμένα προβληματισμούς, τόσο για το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητάμε κάθε φορά (π.χ. για την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών) όσο και για δυσκολίες που προκύπτουν γενικά από τη δράση μας. Η απουσία τέτοιων μορφών δουλειάς φανερώνεται στην καθημερινή ζωή των ΟΒ και στη δράση των συντρόφων.

Η επιμονή στη διεξαγωγή των μαθημάτων, στην καλή προετοιμασία είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίζεται, στην πράξη, η δυσκολία των συντρόφων να διαβάσουν ή ακόμα και μία υποτίμηση στο να υλοποιηθεί αυτό το καθήκον «μέσα στα πολλά». Οσο τα μαθήματα δένονται με την καθημερινότητα του συντρόφου, αξιοποιούνται από τον ίδιο στην καθημερινή του δραστηριότητα, αποκτούν υπόσταση, γίνονται «ανάγκη». Ετσι μπορεί να ζωντανεύει τη λειτουργία των Οργανώσεων, να ενισχύεται ο σχεδιασμός μας, να συμβάλλει ουσιαστικά η θεωρητική - ιδεολογική δουλειά στην οικοδόμηση.

Σχετικά με τη δεύτερη πλευρά, την κωδικοποίηση και επεξεργασία της διαπάλης (π.χ. πώς εξειδικεύεται στην περιοχή η διαπάλη στο Πανεπιστήμιο, στα σχολεία, σε χώρους δουλειάς που συγκεντρώνουν νεολαία όπως ο Επισιτισμός), εντοπίζουμε τη δυσκολία να προχωράει η δουλειά στα Οργανα, να εμπλουτίζονται με αυτά τα στοιχεία η συζήτηση και ο σχεδιασμός σε επίπεδο οργάνων όσο και στις ΟΒ. Με μεγάλη δυσκολία εντοπίζουμε - εκτιμάμε και πώς αντεπεξέρχεται η Οργάνωση στην καθημερινή διαπάλη. Τι δυσκολίες και αδυναμίες συναντά στην προσπάθεια να ξεδιπλώσει στο χώρο ευθύνης την πολιτική και τις θέσεις του Κόμματος. Πόσο και πώς επιδρά η πολιτική μας σε ένα έτος, τμήμα, σχολή στο ΑΕΙ. Τι βήματα πρέπει να μετρήσουμε ώστε να γίνουμε πιο αποδεικτικοί στην πρότασή μας, στην ανάδειξη του στρατηγικού μας στόχου, στην ανάδειξη του άλλου δρόμου ανάπτυξης.

Εχουμε βελτιωθεί στην προετοιμασία μας αλλά κύρια σε σταθμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα στις Οργανώσεις, επεξεργαζόμαστε τα επιχειρήματα του αντιπάλου, ακριβώς γιατί αντικειμενικά αυτοί οι σταθμοί συνδέονται και με μεγαλύτερη απαίτηση να συσπειρώσουμε, να πείσουμε, να συγκρουστούμε.

Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη πιο σταθερά να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στο τι συζητιέται, με τι όρους δίνουμε την αντιπαράθεση, ώστε να συγκρουόμαστε στην πράξη, καθημερινά με αδυναμίες που εντοπίζονται και από τις Θέσεις.

Το τελευταίο διάστημα οι εξελίξεις μάς δείχνουν με έμφαση την ανάγκη επεξεργασίας της διαπάλης και εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, στο Νομοσχέδιο για την Παιδεία διαφορετική διαπάλη υπάρχει στους μαθητές, στους σπουδαστές και τους φοιτητές. Ακόμη πιο ειδικές είναι οι απαιτήσεις στην επεξεργασία στο ΑΕΙ, αφού απαιτούνται διαφορετικά επιχειρήματα για τις σχολές φυσικών επιστημών από αυτές των κοινωνικών επιστημών.

Αυτή η δουλειά είναι επίπονη, απαιτεί τριβή και γνώση του χώρου. Απαιτεί και καλή γνώση της κατάστασης και πείρας των συντρόφων. Τι θα τους διευκολύνει, ώστε να ανοίξουν την αντιπαράθεση. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί στη συνέχεια να τροφοδοτήσει ουσιαστικά και τα Οργανα με στοιχεία για τη γενίκευση συμπερασμάτων και συνολικά στην καλύτερη λειτουργία. Οσο μετράμε βήματα στη ιδεολογικοπολιτική μας θωράκιση, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι αντοχές μας σε όλες τις συνθήκες. Με γνώση σε τι συνθήκες δίνουμε τη μάχη, με ασυμβίβαστο με τις δυσκολίες πνεύμα, βάζουμε στόχο να δυναμώσουμε ολόπλευρα τις Οργανώσεις μας.


Κωνσταντίνα Τζιφρή
Μέλος του Γραφείου του Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας της ΚΝΕ


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org