Σάββατο 20 Μάρτη 2021 - Κυριακή 21 Μάρτη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ
«ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
«Τσελεμεντές» του κεφαλαίου με κάθε είδους αντιλαϊκές συνταγές

INTIME NEWS

Επιταχύνονται οι αντιλαϊκές διεργασίες αναφορικά με την τελική διαμόρφωση του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», στη βάση του οποίου οι εκταμιεύσεις από την ΕΕ προς τους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους αναμένεται να φτάσουν τα επόμενα χρόνια σε 32 δισ. ευρώ. Το εν λόγω εγχείρημα αφορά στη διοχέτευση «ζεστού» χρήματος, τόσο με τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων από το «Ταμείο Ανάκαμψης» όσο και άτοκων δανείων της ΕΕ. Τα ποσά αυτά θα συμπληρωθούν από τον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων αλλά και από την ίδια συμμετοχή των ιδιωτών, που αναμένεται να συμβάλουν μόνο με ένα σχετικά μικρό μέρος στο συνολικό ύψος των επενδυτικών σχεδίων. Πλάι σε αυτά έρχονται να προστεθούν και πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού, μέσω του οποίου θα επιδοτηθούν τμήματα των επενδυτικών δαπανών που δεν θα θεωρηθούν επιλέξιμα από το «Ταμείο Ανάκαμψης» της ΕΕ.

Το «Εθνικό Σχέδιο» αναμένεται να συζητηθεί σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου προς το τέλος του Μάρτη, ενώ μέχρι τις 15 Απρίλη αναμένεται να κατατεθεί με τη μορφή νέας πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί και να ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις από το β΄ εξάμηνο του 2021.

Στο επίκεντρο μεταξύ άλλων βρίσκεται η λίστα των έργων που θα ενταχθούν σε αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνονται 150 - 170 έργα και επενδύσεις, ενώ για την ώρα γίνεται ο έλεγχος του κόστους των έργων και των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωσή τους.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παζάρια δεν είναι και τόσο ανέφελα όσο εμφανίζονται από κάποιες πλευρές. Να σημειωθεί ότι το μοίρασμα των ενισχύσεων του «Ταμείου Ανάκαμψης» προς τους επιχειρηματικούς ομίλους προβλέπει ποσοστό χρηματοδότησης για «πράσινες» επενδύσεις στο 37%, ενώ τουλάχιστον το 20% από τα συνολικά κονδύλια θα διοχετευτεί σε ψηφιακές επενδύσεις. Το γεγονός ότι πάνω από το 57% των επιδοτήσεων θα κατευθυνθούν εκεί περιορίζει το χώρο για άλλες, με τα «μαχαίρια» να έχουν ήδη βγει από τα θηκάρια.

Μπαράζ αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων

Στην «άλλη όψη» του ίδιου νομίσματος, το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» θα περιέχει και τη λίστα με περίπου 60 «μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες - προγράμματα», τα οποία επίσης θα είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι «τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών - μελών θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις οικονομικής πολιτικής που καθορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις των τελευταίων ετών», δηλαδή θα συνδυάζονται και με τις διαδικασίες των Ευρωπαϊκών Εξαμήνων.

Τα πάντα υποτάσσονται στην προοπτική ανάκαμψης του κεφαλαίου, σε συνδυασμό βέβαια με τα αντιλαϊκά ορόσημα και προαπαιτούμενα στην Ασφάλιση, στην εργασία, στη φορολογία, στις δαπάνες Υγείας - Πρόνοιας, σε συνδυασμό με αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, στην Παιδεία, στη λειτουργία της Δικαιοσύνης κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων το κυβερνητικό σχέδιο εστιάζει στους παρακάτω άξονες:

-- Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών. Οπως ρητά υπογραμμίζουν, το σχέδιο «συμπεριλαμβάνει τη φορολογική εναρμόνιση μεταξύ των ομαδικών ασφαλιστικών προϊόντων των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης και των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς επίσης και φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης και πανευρωπαϊκά ιδιωτικά ασφαλιστικά προϊόντα (Pan-European Personal Pension Products - PEEPs)».

-- «Μεταρρύθμιση» του ισχύοντος επικουρικού συνταξιοδοτικού συστήματος προς «ένα πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστημα πληρωμών παρακράτησης στην πηγή».

-- Προαναγγέλλεται ακόμη η μεγαλύτερη «ευελιξία» στην εργασία, ειδικά στις φάσεις της καπιταλιστικής κρίσης. Οπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «οι θεσμοί της αγοράς εργασίας που λειτουργούν ομαλά και ανταποκρίνονται στις οικονομικές εξελίξεις μπορούν να μειώσουν την επίδραση των σοκ στην απασχόληση και να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους».

-- Παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις και τη «μεγέθυνση» των επιχειρήσεων, με εισαγωγή «μιας νέας νομικής μορφής για τις επιχειρηματικές συμπράξεις», ένα πλαίσιο που «θα ενθαρρύνει τις ατομικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ανώτερης μορφής εταιρεία», καθώς και σειρά από νέα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, με στόχο, όπως λένε, να γίνουν περισσότερο «προσανατολισμένες στις εξαγωγές». Σε αυτό το πλαίσιο, «η μεταρρύθμιση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα υποστηρίξει την ανακατανομή των πόρων διευκολύνοντας την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά».

-- Μέτρα για τη «μεγέθυνση του διεθνώς εμπορεύσιμου τομέα», με τα γνωστά «αφηγήματα» περί «θωράκισης» της εγχώριας οικονομίας λόγω εξωστρέφειας, τα οποία έκανε ξανά σκόνη η τρέχουσα καπιταλιστική κρίση. Για τον σκοπό αυτό τα οικονομικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν ως έναν από τους στόχους τους την αύξηση των εξαγωγών.

-- «Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη». Στον συγκεκριμένο άξονα περιλαμβάνονται ο «εκσυγχρονισμός» του συστήματος φορολογίας της ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ), η «διεύρυνση» της φορολογικής βάσης και η ευθυγράμμιση του φόρου ακίνητης περιουσίας με τις αξίες της αγοράς, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την ενίσχυση της φοροαφαίμαξης για τα λαϊκά στρώματα. Επίσης, η υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων και κινήτρων για περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.ά.

-- Εφαρμογή των νέων κανονισμών πολεοδομικού σχεδιασμού στα 4/5 της χώρας, «διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις, στην παροχή κινήτρων που σχετίζονται με τους φόρους και την εργασία,στη διευκόλυνση πρόσβασης σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και της χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό».

-- «Εκσυγχρονισμός» της δημόσιας διοίκησης, όπου ιεραρχείται ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» των δομών οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας που διαθέτει το κράτος για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, μεταξύ άλλων, για να υποστηρίζει τις επισκοπήσεις δαπανών, οι οποίες «μπορούν να προωθήσουν την αποτελεσματική κατανομή δαπανών και τη λήψη φιλικών προς την ανάπτυξη αποφάσεων του κρατικού προϋπολογισμού».

-- «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών, άξονας που περιέχει δράσεις για την «απλούστευση» του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και την ενοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί αδειών και επιθεωρήσεων, ώστε επιχειρηματικοί όμιλοι και «επενδυτές» να μη «δίνουν λογαριασμό».

-- «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Δικαιοσύνης», μεταξύ άλλων με τη λειτουργία ειδικών τμημάτων για εκδίκαση εξειδικευμένων υποθέσεων επενδυτικού χαρακτήρα.

Αλλωστε, η σχετική συμφωνία για το λεγόμενο «Ταμείο Ανάκαμψης» ρητά προβλέπει πως «η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων», ότι δηλαδή η εκταμίευση για τους επιχειρηματικούς ομίλους θα συνδέεται με την υλοποίηση των αντιλαϊκών στόχων.


Α. Σ.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org