Τετάρτη 6 Γενάρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αβάντα στα κοράκια

Χτες, την ίδια περίπου ώρα που ο υπουργός Εργασίας παρουσίαζε στα κόμματα τις προτάσεις για το Ασφαλιστικό, η κυβέρνηση κατέθετε στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε οδηγίες της ΕΕ, που ορίζουν ζητήματα σχετικά «με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (...) με εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (...) τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». Στην αιτιολογική έκθεση, διαβάζουμε: «Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες τόσο στη λειτουργία της διεθνούς και εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, όσο και στις διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, επιβάλλουν την καθιέρωση σχετικής ευελιξίας, ώστε οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να είναι σε θέση να προσαρμόζουν την πολιτική τους στις επικρατούσες συνθήκες και στις απαιτήσεις της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, χωρίς βέβαια η ευχέρεια αυτή να αποβαίνει σε βάρος του σχεδιασμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εποπτευόμενων επιχειρήσεων». Για όποιον δεν το κατάλαβε, την ίδια μέρα, που η κυβέρνηση έκανε ένα ακόμα γενναίο βήμα στη συντριβή της Κοινωνικής Ασφάλισης, κατέθετε στη Βουλή νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της δράσης των κορακιών της ιδιωτικής Ασφάλισης. Η «σύμπτωση» είναι τόσο κραυγαλέα, που βγάζει μέχρι και ...κοράκου μάτι!


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org