Τετάρτη 14 Οχτώβρη 2015
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολυνομοσχέδιο στις προδιαγραφές του κεφαλαίου
  • Σε ενιαίο κρατικό ταμείο τα διαθέσιμα όλων των κρατικών φορέων και ασφαλιστικών ταμείων
  • «Αυτόματος κόφτης» κρατικών δαπανών που καλύπτουν λαϊκές ανάγκες, ακόμα με την υπόνοια «αποκλίσεων» από τους αντιλαϊκούς στόχους

Η μεταφορά της διαθέσιμης ρευστότητας από τα ασφαλιστικά ταμεία και τους κρατικούς φορείς στον κεντρικό έλεγχο της κυβέρνησης, η αυτόματη καρατόμηση των κρατικών κονδυλίων ακόμη και σε περίπτωση υπόνοιας σχετικά με διαφαινόμενες «αποκλίσεις» στην εκτέλεση των κρατικών προϋπολογισμών, σε συνδυασμό και με νέα δημοσιονομικού χαρακτήρα αντιλαϊκά μέτρα, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις διατάξεις που προστέθηκαν από τη συγκυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», σε σχέση με το κείμενο που δόθηκε στη «δημόσια διαβούλευση».

Στην κυριολεξία, τα πάντα υποτάσσονται στο υπό διαμόρφωση «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 - 2019», το οποίο αναμένεται να έρθει για ψήφιση στη Βουλή το αμέσως προσεχές διάστημα, παράλληλα με μια σειρά από άλλα «προαπαιτούμενα» νομοσχέδια.

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση, την εκτέλεση και παρακολούθηση των κρατικών προϋπολογισμών, ανάμεσα σε άλλα προβλέπονται:

-- «Η διάθεση των πιστώσεων από την 1η Ιουλίου κάθε οικονομικού έτους τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει, ούτε αναμένεται σημαντική απόκλιση από τα δεσμευτικά όρια δαπανών και τους στόχους». Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμα και εγκεκριμένα, εκ των προτέρων, κονδύλια παύουν να εκταμιεύονται από το β' εξάμηνο κάθε έτους, ακόμη και σε περίπτωση υποψίας για τυχόν αποκλίσεις.

-- Ειδικά μέτρα προβλέπονται ήδη από τη φάση διαμόρφωσης των κρατικών προϋπολογισμών. Αυτά τα προσχέδια που αποστέλλουν προς έγκριση τα υπουργεία και άλλοι φορείς, εγκρίνονται μόνο εφόσον είναι συμβατά με το «δεσμευτικό στόχο, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ή το ανώτατο όριο του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής».

-- Σε περίπτωση που ο υπουργός Οικονομικών «διαπιστώσει την υιοθέτηση ή έγκριση προϋπολογισμού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, με απόφασή του εκδίδει εντολή μη εκτέλεσης του προϋπολογισμού». Αυτό, με τη σειρά του, συνεπάγεται την αυτόματη παύση των πληρωμών για οποιονδήποτε κρατικό φορέα αποκλίνει από τους «δεσμευτικούς στόχους» και τα όρια των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων.

-- Σε περιπτώσεις που εκλείπει ο λόγος για τον οποίο έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως «ενδεικτικά η κατάργηση κάποιου ειδικού φορέα», προβλέπεται η δυνατότητα της μεταφοράς, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, μέρους ή του συνολικού προϋπολογισμού τους σε ειδικό κωδικό προϋπολογισμού ή στο τακτικό αποθεματικό του υπουργείου Οικονομικών.

-- «Εάν το οριστικό ισοζύγιο της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού αποκλίνει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, τότε παύονται τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου περί ΝΠΙΔ και όλα τα μέλη προκειμένου περί ΝΠΔΔ, του συγκεκριμένου φορέα, εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», αναφέρεται σε διάταξη του πολυνομοσχεδίου.

Αρπάζουν τα διαθέσιμα των δημόσιων οργανισμών

Την ίδια ώρα, το σύνολο της διαθέσιμης ρευστότητας δημόσιων φορέων, όπως νοσοκομεία, Τοπική Διοίκηση, ΑΕΙ - ΤΕΙ κ.ά. μεταφέρεται πλέον και με τη βούλα του νόμου στον «ενιαίο λογαριασμό θησαυροφυλακίου» που διατηρεί ο κεντρικός κρατικός μηχανισμός στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Επί της ουσίας, μονιμοποιείται το μέτρο της αρπαγής των αποθεματικών, που εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο της «πρώτη φορά αριστεράς», κατά κύριο λόγο, για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων στο ΔΝΤ κ.α., μέσω του «εσωτερικού δανεισμού». Μάλιστα, το εν λόγω σχέδιο αποτελούσε πάγια πρόταση της τρόικας, την οποία επίσης έρχεται να εφαρμόσει η συγκυβέρνηση, ως πηγή δανεισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη:

Μέχρι 31/12/2015, όλοι οι λογαριασμοί της κεντρικής διοίκησης καθώς και τα διαθέσιμα όλων των φορέων «μεταφέρονται στον ενιαίο λογαριασμό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς».

Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι ο υπουργός Οικονομικών, μέσω του ενιαίου λογαριασμού, «παρακολουθεί και προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν, προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού, και διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα».

Στην κυριολεξία, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μαζεύει και την τελευταία διαθέσιμη δεκάρα από αντιλαϊκούς φόρους, χαράτσια, περικοπές, αλλά και από την αρπαγή της διαθέσιμης ρευστότητας των ασφαλιστικών ταμείων και δημόσιων φορέων.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το άνοιγμα λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα διενεργείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αντιλαϊκή κλιμάκωση

Παράλληλα, όπως παρουσιάσαμε αναλυτικά στο χτεσινό φύλλο του «Ρ», το πολυνομοσχέδιο προβλέπει πλήθος ακόμα αντιλαϊκών μέτρων, μεταξύ των οποίων «ξεχωρίζουν» η καθιέρωση νέων αντιλαϊκών φόρων και η επέκταση άλλων, ταυτόχρονα με τις νέες ανατροπές στην Κοινωνική Ασφάλιση. Μεταξύ άλλων:

-- Σε πορεία εφαρμογής μπαίνουν οι ανατροπές που προβλέπονται στην Κοινωνική Ασφάλιση με το 3ο μνημόνιο και για το Δημόσιο.

-- Αποβολή από τη ρύθμιση για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία (μέχρι 100 δόσεις) όσων λαϊκών νοικοκυριών δεν «τακτοποιούν» τις τρέχουσες οφειλές «εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις», δηλαδή σε διάστημα 30 ημερών. Ταυτόχρονα, μειώνεται ο αριθμός των δόσεων, εφόσον «ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης».

-- ΕΝΦΙΑ: Οχι μόνο διατηρείται στο ακέραιο το χαράτσι στη λαϊκή κατοικία και τη μικρή ακίνητη περιουσία, αλλά μειώνεται από τα 5 στο 1 ευρώ το όριο του ποσού που δεν αναζητείται για είσπραξη.

-- Αστικές συγκοινωνίες: Στον «αέρα» βρίσκονται όλα τα μειωμένα εισιτήρια, καθώς - στο φόντο των χρεών των αρμόδιων υπουργείων προς τον ΟΑΣΑ - στο πολυνομοσχέδιο επισημαίνεται ότι η «εκτέλεση μεταφορικού έργου από τον ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα δεν καταβάλλει το αντισυμβαλλόμενο υπουργείο το, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου».

Στην αντίπερα όχθη κινούνται οι διατάξεις σχετικά με μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν εντοπιστεί ή πρόκειται να εντοπιστούν στο μέλλον για την έκδοση πλαστών τιμολογίων (ανύπαρκτες συναλλαγές και βέβαια χωρίς επιβολή φόρων) ή για την έκδοση εικονικών τιμολογίων (σε διαφορετικά ποσά από τα πραγματικά), η απαλλαγή επιχειρηματικών ομίλων από τα ανταποδοτικά τέλη για δημόσιες εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, η διαγραφή χρεών από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή της κ.ά.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα έσοδα από ενοίκια και τη φορολόγησή τους, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδης, προανήγγειλε χτες την «απόσυρση» της σχετικής διάταξης από το εν λόγω νομοσχέδιο. Η διάταξη αυτή προβλέπει την αύξηση των συντελεστών από 11% σε 15% για έσοδα από ενοίκια που φτάνουν μέχρι τις 12.000 ευρώ το χρόνο και από 33% στο 35% για τα μεγαλύτερα ποσά.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org