Σάββατο 18 Απρίλη 1998
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 44
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ο πλανήτης δέσμιος των ιμπεριαλιστικών σχεδίων

Εδώ και δυο χρόνια περίπου, οι 29 πιο πλούσιες βιομηχανικές χώρες του κόσμου, οι οποίες εκπροσωπούνται στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), διεξάγουν μυστικές διαπραγματεύσεις στο Παρίσι σχετικά με τη σύνταξη μιας "Πολυεθνικής Συμφωνίας για Επενδύσεις". Κεντρικός στόχος της Συμφωνίας αυτής θα είναι η με όλα τα μέσα εδραίωση της παγκόσμιας, απεριόριστης οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας των ιμπεριαλιστικών κοντσέρν. Ολος ο πλούτος και ο πληθυσμός του πλανήτη μας παραδίδονται στη βάρβαρη εκμετάλλευση της δικτατορίας του μεγάλου κεφαλαίου.

Τον Ιούνη του 1997 στη Γενεύη, με την ευκαιρία της 85ης επετείου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), συνδικαλίστριες και συνδικαλιστές, όταν πληροφορήθηκαν σχετικά με τις παραπάνω μυστικές διαπραγματεύσεις, αμέσως έσπευσαν να ενημερώσουν τη διεθνή κοινή γνώμη, απαιτώντας ταυτόχρονα, την άμεση δημοσίευση του Σχεδίου Συμφωνίας.

Στο μεταξύ, σε παγκόσμια κλίμακα, εκδηλώνονται οι πρώτες διαμαρτυρίες και αντιστάσεις. Ετσι, στις 23 και 24 του Φλεβάρη, στη Γενεύη, είχαν συναντηθεί 400 εκπρόσωποι κινημάτων και οργανώσεων απ' όλες τις ηπείρους και ίδρυσαν μια Παγκόσμια Συμμαχία ενάντια στην παραπάνω Συμφωνία. Επίσης, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασκήσει αυστηρή κριτική στη σχεδιαζόμενη αυτή Συμφωνία, καλώντας τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να μην την υπογράψουν. Παράλληλα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις η συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό γίνεται εντονότερη και δημιουργικότερη...

Στην περίπτωση, λοιπόν, που η Συμφωνία τεθεί σε εφαρμογή και γίνει πλέον πραγματικότητα, τότε πρόκειται να καταργηθούν όλα τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία με τόσους αγώνες και θυσίες έχουν κατακτήσει η διεθνής εργατική τάξη και οι άλλοι εργαζόμενοι. Ολα αυτά δε θα έχουν πλέον καμιά απολύτως ισχύ... Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ούτε τα πολιτικά κόμματα ούτε ακόμα και η ηγεσία της Γερμανικής Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας - εκτός βέβαια από το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα - δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα σχετικά με το περιεχόμενο της επικείμενης Συμφωνίας. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι αρκετοί βουλευτές και συνδικαλιστές σε σχετική τους ερώτηση είχαν προειδοποιήσει ότι έχουν γνώση της τεκταινόμενης Συμφωνίας.

Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, είναι "η διαμόρφωση ενός Συντάγματος" για την παγκόσμια οικονομία. Το σκανδαλώδες αυτό κείμενο αποσκοπεί στην ολοκληρωτική φιλελευθεροποίηση και απορύθμιση σχετικά με το ζήτημα πραγματοποίησης επενδύσεων στις χρηματιστικές αγορές σε παγκόσμια κλίμακα προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Το Σχέδιο Συμφωνίας, όπως αυτό είναι διαμορφωμένο τώρα, πρόκειται χωρίς καμιά αμφιβολία, να εδραιώσει σε παγκόσμια κλίμακα την αχαλίνωτη δικτατορία των πολυεθνικών κοντσέρν.

Πριν απ' όλα, στο κείμενο αυτό, πρόκειται για νέους πρωτοφανείς διακανονισμούς, οι οποίοι αφορούν τις επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα, τα πολυεθνικά κοντσέρν θα είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά, τα οποία θα καθορίζουν τις επενδύσεις και τι θα σημαίνουν αυτές. Αυτό, όμως, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει "στη διεύρυνση της έννοιας επένδυση...". Ετσι, έχοντας σαν αφετηρία την έννοια αυτή, κεντρικός στόχος της στρατηγικής των κοντσέρν θα είναι όχι μόνο οι χρηματιστικές επενδύσεις, αλλά και η κατοχή οικοπέδων, σπιτιών, ακόμα και "πνευματική ιδιοκτησία... ".

Στο Σχέδιο Συμφωνίας περιέχονται τέτοιες διατυπώσεις, σύμφωνα με τις οποίες, οι κυβερνήσεις των χωρών, που πρόκειται να υπογράψουν τις σχετικές Συμφωνίες με τα εκάστοτε κοντσέρν για οποιεσδήποτε επενδύσεις θα απαγορεύεται σ' αυτές να προβαίνουν σε κάθε είδους κατάσχεση της ιδιοκτησίας τους. Οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις θα διατηρούν το δικαίωμα σε παγκόσμια κλίμακα να πωλούν και ν' αγοράζουν, όπου κι όπως αυτές θέλουν, χωρίς να παρεμποδίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις εθνικές νομοθεσίες των εκάστοτε χωρών. Αυτές θα έχουν επίσης το δικαίωμα ν' απασχολούν εργατικό δυναμικό της"φιλοξενούσας" χώρας, χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τις Συλλογικές Συμβάσεις του συγκεκριμένου κράτους.

Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό: Ολες αυτές οι αυθαίρετες απαιτήσεις των πολυεθνικών κοντσέρν, θα πρέπει να επιβάλλονται μέσω μιας έτσι αποκαλούμενης"Διαιτητικής Υπηρεσίας", ενάντια στην οποία οι κατά τόπους κυβερνήσεις δε θα έχουν κανένα δικαίωμα να αντιδράσουν. Επίσης, αυτές δε θα είναι σε θέση να παρεμποδίζουν τη μεταφορά κερδών όπου θα νομίζουν τα κοντσέρν.

Στο κείμενο αναφέρεται: Ολα τα εθνικά δικαιώματα που αφορούν την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας τους, οι διακανονισμοί σχετικά με τους κατώτατους μισθούς, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την παιδική εργασία, καθώς και όλα τα άλλα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα επαφίενται στη διάθεση των πολυεθνικών κοντσέρν.

Και οι πρωτοφανείς αυθαίρετες απαιτήσεις των κοντσέρν συνεχίζονται: Κατά μία ρήτρα, οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία, θα πρέπει ν' αναλάβουν την υποχρέωση ότι δε θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν κανένα νόμο, ο οποίος θα αντιβαίνει στο περιεχόμενο της Συμφωνίας, της οποίας η ισχύς καθορίζεται για 20 ολόκληρα χρόνια. Κι αυτό, ανεξάρτητα από το αν έχουν αλλάξει οι διάφορες πολιτικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Στην περίπτωση που μια χώρα θα καταγγείλει τη Συμφωνία, πριν ακόμα περάσει η προθεσμία λήξης της,θα σημαίνει παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και με τον τρόπο αυτό θα ριψοκινδυνεύσει στρατιωτική επέμβαση, η οποία θα χαρακτηρίζεται σαν "ανθρωπιστική βοήθεια" ή σαν "υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων... ". Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι όλα τα κατακτημένα πολιτικά δικαιώματα καταπατούνται με τον πιο βάρβαρο τρόπο...

Η διαπίστωση ότι σχεδιάζεται νέα εκδοχή ολοκληρωτικής εκμετάλλευσης των εργαζομένων σε παγκόσμια κλίμακα, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές για τη Συμφωνία παραμένουν μυστικές, καθώς και από τη συνεχιζόμενη επίμονη άρνηση των κρατών - μελών του ΟΟΣΑ να την ανακοινώσουν δημόσια... Κι αυτό, παρά τη μόνιμη απαίτηση των συνδικαλιστών να γνωστοποιηθεί το πρωτότυπο κείμενο του Σχεδίου. Και η απάντηση ήρθε από κάποιον δόκτορα, Τσίμερ, εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο οποίος δήλωσε κυνικότατα: "Είναι νόμιμο να μην ερωτάται ο συνηθισμένος πολίτης κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί μια επιχείρηση να κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό... ".

Καθήκον των συνδικάτων σήμερα, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, είναι η οργάνωση άμεσων μαχητικών κινητοποιήσεων, προκειμένου να δοθεί στη δημοσιότητα όλο αυτό το τερατώδες και βάρβαρο κατασκεύασμα της σχεδιαζόμενης Συμφωνίας, την οποία θα επιβάλουν τα κοντσέρν, με στόχο την κατάργησή της. Ηδη, μια διεθνής Συνδιάσκεψη συνδικαλιστών που πραγματοποιήθηκε στις 31 - 1 και 3-2-98 στο Μπόγκενζε κοντά στο Βερολίνο και στην οποία συμμετείχαν 21 εκπρόσωποι κρατών, έχουν παρθεί σχετικές αποφάσεις για οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Σε διαφορετική περίπτωση, η φάση της σύγχρονης βαρβαρότητας, που ήδη έχουν εγκαινιάσει τα ιμπεριαλιστικά πολυεθνικά κοντσέρν, σύντομα θα γίνει πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα...

Νίκος ΗΛΙΑΔΗΣ - ΗΛΙΟΥΔΗΣ


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org