Κυριακή 24 Δεκέμβρη 2000
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Βαθιά αντιλαϊκές επιλογές

Η ανάλυση των κονδυλίων που αφορούν τις κρατικές δαπάνες του επόμενου χρόνου αποκαλύπτουν με τον πλέον ενδεικτικό τρόπο τις επιπτώσεις που θα έχει ο προϋπολογισμός για τους εργαζόμενους της χώρας

Ο ταξικός αντιλαϊκός χαρακτήρας του προϋπολογισμού αποδεικνύεται και από τη συνολική κατεύθυνση των δαπανών που συνιστά αναδιανομή προς όφελος της χρηματιστικής ολιγαρχίας. Είναι φανερή η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, η οποία εστιάζεται κυρίως στη μείωση των δαπανών που προορίζονται για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, σύμφωνα με τις βασικές κοινοτικές επιλογές του Συμφώνου Σταθερότητας.

Εξάλλου το υπουργείο Οικονομικών με τις οδηγίες του για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2001 σημείωνε ότι «αποτελεί το αναθεωρημένο πρόγραμμα σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας» και συνεπώς «θα πρέπει οι λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισμού να παρουσιάσουν μηδενική αύξηση, οι δαπάνες για αποδοχές του προσωπικού να αυξηθούν στα περιθώρια που επιτρέπει η εισοδηματική πολιτική που θα εφαρμοστεί το 2001 και τέλος, το ύψος της αύξησης των αποδιδόμενων πόρων θα εξαρτηθεί από την προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού».

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2001, οι οδηγίες αυτές τηρήθηκαν κατά γράμμα. Πιο συγκεκριμένα:

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για το 2001, που προϋπολογίζονται σε 16.425,0 δισ. δρχ., κατανέμονται σε:

 • Πληρωμές για υπηρεσίες, που θα φτάσουν τα 4.657,2 δισ. δρχ. (ή το 28,4% του συνόλου των τακτικών δαπανών),
 • Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, που θα φτάσουν τα 305,6 δισ. δρχ. (1,9%),
 • Πληρωμές μεταβιβαστικές, που θα φτάσουν τα 2.148,2 δισ. δρχ. (13,1%),
 • Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, που θα φτάσουν τα 1.816,8 δισ. δρχ. (11,1%),
 • Δαπάνες Βορειοατλαντικού Συμφώνου που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών - μελών (ΝΑΤΟ), που θα φτάσουν τα 32,7 δισ. δρχ. (0,2%),
 • Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες υπουργείων και περιφερειακών Υπηρεσιών που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα, που θα φτάσουν τα 405,6 δισ. δρχ. (2,5%),
 • Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, που θα φτάσουν τα 7.056,6 δισ. δρχ. (43,0%), και
 • Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις, που θα φτάσουν τα 2,9 δισ. δρχ. (0,01%).

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2001 το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος (16.059,5 δισ. δρχ. ή το 97,77%) των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού το διαχειρίζονται οι κεντρικές Υπηρεσίες των υπουργείων (καθώς και η προεδρία της Δημοκρατίας και η Βουλή), ένα ελαχιστότατο μέρος (8,9 δισ. δρχ. ή το 0,05%) οι περιφερειακές Υπηρεσίες των υπουργείων και το υπόλοιπο (357,1 δισ. δρχ. ή το 2,17%) οι Περιφέρειες, οι οποίες διαθέτουν τις πιστώσεις στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους Δήμους και στις Κοινότητες. Η κατανομή αυτή αποδεικνύει με τον πιο πειστικό τρόπο το πώς εννοούν οι κυβερνήσεις την αποκέντρωση και πόσο δημαγωγικές είναι οι σχετικές διακηρύξεις τους.

Αποδοχές και συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

Στην κατηγορία πληρωμές για υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι μισθοί και τα επιδόματα των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων και του έκτακτου προσωπικού, καθώς και οι συντάξεις των δημοσίων λειτουργών. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να φτάσουν το 2001 στα 4.657,2 δισ. δρχ. Δηλαδή θα είναι αυξημένες σε σύγκριση με το 2000 κατά +6,6% ή κατά +286,8 δισ. δρχ.

Πρόκειται για μια εντελώς ανεπαρκή αύξηση, πολύ περισσότερο μάλιστα που αυτή οφείλεται κυρίως στις συντάξεις δημοσίων λειτουργών (+82,2 δισ. δρχ.) και στις πληρωμές υπηρεσιών των υπουργείων Εθνικής Αμυνας (+56,9 δισ. δρχ., οι οποίες όπως δηλώνεται στην Εισηγητική Εκθεση εμφανίζονται γενικά αυξημένες «λόγω της συμμετοχής της χώρας σε ειρηνευτικές αποστολές», σελ. 60) και Δημόσιας Τάξης (+26,4 δισ. δρχ.). Ετσι με την υπόλοιπη αύξηση του ποσού αυτού (+121,5 δισ. δρχ.) -αφορά το προσωπικό όλων των άλλων υπουργείων εκτός των υπουργείων Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης- καλύπτεται ίσα ίσα η λεγόμενη «ωρίμανση», με αποτέλεσμα να αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορέσει η κυβέρνηση να υλοποιήσει και αυτήν την ανεπαρκέστατη αύξηση κατά 2,2% των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που εξήγγειλε στα πλαίσια της εισοδηματικής της πολιτικής. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση θα «αντιμετωπίσει» το πρόβλημα με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Οπως αναφέρεται στην Εισηγητική Εκθεση (σελ. 63) «ο αριθμός του προσωπικού των υπουργείων εξακολούθησε και κατά το τρέχον οικονομικό έτος να μειώνεται. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα υπουργεία Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στα οποία πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις προσωπικού χωρίς, όμως, να σημειωθεί αύξηση του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων, λόγω της αποχώρησης σχεδόν ίσου αριθμού υπαλλήλων». Εξάλλου μια τέτοια «αντιμετώπιση» του προβλήματος βρίσκεται στα πλαίσια της πολιτικής για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, η οποία επιβάλλει «αυστηρή δημοσιονομική πολιτική» και εν προκειμένω περιστολή των δημοσίων δαπανών. Επιπλέον, στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής εντάσσεται η προώθηση των νέων ρυθμίσεων για την απασχόληση. Λ.χ. είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του ιατρικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, το οποίο, «σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισηγητικής Εκθεσης (σελ. 63)- είναι το μισό μόνιμο (9.936 άτομα) και το άλλο μισό (9.739 άτομα) έκτακτο». Συνεπώς οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό που υπάρχουν σε νευραλγικούς για το λαό τομείς του δημοσίου, όπως είναι η Παιδεία, η Υγεία, η Πρόνοια κλπ, όχι μόνο θα παραμείνουν, αλλά θα μεγαλώσουν και άλλο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι σε ολόκληρο τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2001 οι δαπάνες για νέους διορισμούς φτάνουν μόλις τα 44,4 δισ. δρχ.

Να προστεθεί ότι μέσα στον προϋπολογισμό «εκτός από τις πληρωμές υπηρεσιών - επιπλέον βρίσκονται και μια σειρά κονδύλια, με τα οποία επιχορηγούνται διάφοροι φορείς για μισθοδοσία του προσωπικού τους και τα οποία περιλαμβάνονται στις μεταβιβαστικές πληρωμές με τη γενική ονομασία "επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά"». Στον προϋπολογισμό για το 2001 είναι εγγεγραμμένα για το σκοπό αυτό 95,7 δισ. δρχ. και τα οποία -ενδεικτικά αναφέρουμε- θα διατεθούν το 2001:

 • Στον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΟΦ) 1.500 εκατ. δρχ. (από 2.050 εκατ. το 2000),
 • Στο ΠΙΚΠΑ7.800 εκατ. δρχ. (από 7.602,7 εκατ. δρχ. το 2000),
 • Στο Εθνικό Ιδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ) 1.800 εκατ. δρχ. (από 1.793,1 εκατ. δρχ. το 2000),
 • Στο Εθνικό Ιδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων 1.450 εκατ. δρχ. (1.472,4 εκατ. δρχ.),
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (ΕΟΠ) 9.300 εκατ. δρχ., από 10.308,2 εκατ. δρχ. το 2000),
 • Στο ΕΘΙΑΓΕ 4.000 εκατ. δρχ. (από 3.934,6 εκατ. δρχ. το 2000),
 • Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για αποδοχές προσωπικού 17.000 εκατ. δρχ, (από 16.313,5 εκατ. δρχ. το 2000),
 • Στην Εκκλησία για τη μισθοδοσία του κλήρου 45.000 εκατ. δρχ. (από 43.000 εκατ. δρχ. το 2000) κλπ.

Και από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι πληρωμές για τη μισθοδοσία του προσωπικού σε σύγκριση με το 2000 πρόκειται να μείνουν το 2001 στάσιμες αν δε μειώνονται κιόλας!


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org