Τρίτη 10 Ιούνη 2008
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βελτίωση στην τριετία της πιστοληπτικής ικανότητας

Νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα που επιβεβαιώνουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, ΑΕ και ΕΠΕ, διάγουν «βίο ανθόσπαρτο» σε μια περίοδο ακανθώδη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νοικοκυριά. Εξετάζοντας την τελευταία τριετία (2005 - 2006 και 2007), η ICAP επισημαίνει - σε μελέτη της για την πιστοληπτική ικανότητα των μεγάλων επιχειρήσεων (τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις τους) - ότι το 2007 αποτέλεσε ένα πολύ καλό έτος γι' αυτές, με βελτιώσεις των σχετικών δεικτών. Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP, προκύπτει ότι το ποσοστό πτωχεύσεων ή καθυστερήσεων πληρωμών αυξήθηκε το 2006 σε σχέση με το 2005 κατά 0,51% για να μειωθεί το 2007 κατά 15,31%!

Ειδικότερα:

  • Το 2005, στο σύνολο των 21.882 διαβαθμισμένων επιχειρήσεων (αυτών που έχουν καταταχθεί σύμφωνα με διεθνή στάνταρτς για την πιστοληπτική τους ικανότητα), οι πτωχεύσεις ανήλθαν σε 0,43% ή 93 επιχειρήσεις και οι καθυστερήσεις πληρωμών σε 3,89% ή 756 επιχειρήσεις.
  • Το 2006 σε σύνολο 22.676 επιχειρήσεων το ποσοστό πτωχεύσεων ανήλθε σε 0,30% ή 69 επιχειρήσεις και οι καθυστερήσεις πληρωμών σε 3,61% ή 818 επιχειρήσεις.
  • Το 2007 σε σύνολο μόλις 20.344 επιχειρήσεων οι πτωχεύσεις ανήλθαν σε ποσοστό 0,22% ή 44 επιχειρήσεις και οι καθυστερήσεις πληρωμών σε 3,09% ή 629 επιχειρήσεις.

Οπως αναφέρει η μελέτη της ICAP, η οποία εξέτασε ειδικότερα τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, για τη συνολική ασυνέπειά τους (πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωμών) «ο τομέας της Βιομηχανίας παρουσιάζει τον υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο. Τα ποσοστά της συνολικής ασυνέπειας που αφορούν τη Βιομηχανία είναι υψηλότερα (2005: 4,74%, 2006: 4,73%, 2007: 3,96%) από τα αντίστοιχα του Εμπορίου (2005: 3,48%, 2006: 3,36%. 2007: 3,00%) και των Υπηρεσιών (2005: 3,36%, 2006: 3,70%, 2007: 2,91%) σε κάθε έτος της εξεταζόμενης περιόδου». Παρ' όλα αυτά, και στις τρεις κατηγορίες σημειώνεται μείωση των ποσοστών ασυνέπειας στο τέλος της τριετίας, ως έκφραση της βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης. Η πτώση του ποσοστού της συνολικής ασυνέπειας της Βιομηχανίας έφτασε το 16,46%, ενώ τα ποσοστά του Εμπορίου και των Υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 13,79% και 13,39% αντίστοιχα.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org