Σάββατο 28 Νοέμβρη 2020 - Κυριακή 29 Νοέμβρη 2020
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«EΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Απέραντη «ειδική οικονομική ζώνη» για το λαό, για το «τζάμπα γεύμα» του κεφαλαίου

Μπαράζ από νέες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρη την γκάμα της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνει το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου από το 2021 να ξεκινήσει ο πακτωλός των εκταμιεύσεων ύψους 32 δισ. ευρώ από το «Ταμείο Ανάκαμψης» της ΕΕ προς τους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους.

Σε αυτό ενσωματώνονται οι δεσμεύσεις της «ενισχυμένης εποπτείας», οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εξαμήνων και βέβαια οι πάγιες αξιώσεις των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων, με βάση και τη λεγόμενη έκθεση Πισσαρίδη. Περιλαμβάνονται οριζόντιες ενισχύσεις προς τους επιχειρηματικούς ομίλους και επιμέρους ενισχύσεις σε κλάδους και τομείς της οικονομίας και της παραγωγής που χαρακτηρίζονται για τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στη διεθνή αγορά.

Τα πάντα υποτάσσονται στην προοπτική ανάκαμψης του κεφαλαίου, σε συνδυασμό βέβαια με τα αντιλαϊκά ορόσημα και προαπαιτούμενα στην Ασφάλιση, στην εργασία, στη φορολογία, στις δαπάνες Υγείας - Πρόνοιας, σε συνδυασμό με αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, στην Παιδεία, στη λειτουργία της Δικαιοσύνης κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων το κυβερνητικό σχέδιο εστιάζει στους παρακάτω άξονες:

-- Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών. Οπως ρητά υπογραμμίζουν, το σχέδιο «συμπεριλαμβάνει τη φορολογική εναρμόνιση μεταξύ των ομαδικών ασφαλιστικών προϊόντων των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης και των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς επίσης και φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης και πανευρωπαϊκά ιδιωτικά ασφαλιστικά προϊόντα (Pan-European Personal Pension Products - PEEPs)». Η «πραμάτεια» για τους ιδιωτικούς ομίλους προωθείται στο έδαφος των διαρκών περικοπών και των αλλεπάλληλων «αξιολογήσεων» στα ασφαλιστικά συστήματα της ΕΕ.

-- Εφαρμογή των νέων κανονισμών πολεοδομικού σχεδιασμού στα 4/5 της χώρας, «διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις, στην παροχή κινήτρων που σχετίζονται με τους φόρους και την εργασία,στη διευκόλυνση πρόσβασης σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και της χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό». Από τη συγκεκριμένη διατύπωση προκύπτει και ζήτημα διαμόρφωσης ειδικών οικονομικών ζωνών.

-- Προαναγγέλλεται ακόμη το νέο αντεργατικό τερατούργημα με κατεύθυνση τη μεγαλύτερη «ευελιξία», ειδικά στις φάσεις της καπιταλιστικής κρίσης. Οπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «οι θεσμοί της αγοράς εργασίας που λειτουργούν ομαλά και ανταποκρίνονται στις οικονομικές εξελίξεις μπορούν να μειώσουν την επίδραση των σοκ στην απασχόληση και να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους».

-- Περιλαμβάνεται η «μεταρρύθμιση» του ισχύοντος επικουρικού συνταξιοδοτικού συστήματος προς «ένα πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστημα πληρωμών παρακράτησης στην πηγή».

-- Προαναγγέλλονται παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις και τη «μεγέθυνση» των επιχειρήσεων, με εισαγωγή «μιας νέας νομικής μορφής για τις επιχειρηματικές συμπράξεις», ένα πλαίσιο που «θα ενθαρρύνει τις ατομικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ανώτερης μορφής εταιρεία», καθώς και σειρά από νέα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, με στόχο, όπως λένε, να γίνουν περισσότερο «προσανατολισμένες στις εξαγωγές». Σε αυτό το πλαίσιο, «η μεταρρύθμιση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα υποστηρίξει την ανακατανομή των πόρων διευκολύνοντας την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά».

-- «Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη». Στον συγκεκριμένο άξονα περιλαμβάνονται ο «εκσυγχρονισμός» του συστήματος φορολογίας της ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ), η «διεύρυνση» της φορολογικής βάσης και η ευθυγράμμιση του φόρου ακίνητης περιουσίας με τις αξίες της αγοράς, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την ενίσχυση της φοροαφαίμαξης για τα λαϊκά στρώματα. Επίσης, η υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων και κινήτρων για περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.ά.

-- «Εκσυγχρονισμός» της δημόσιας διοίκησης, όπου ιεραρχείται ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» των δομών οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας που διαθέτει το κράτος για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, μεταξύ άλλων, για να υποστηρίζει τις επισκοπήσεις δαπανών, οι οποίες «μπορούν να προωθήσουν την αποτελεσματική κατανομή δαπανών και τη λήψη φιλικών προς την ανάπτυξη αποφάσεων του κρατικού προϋπολογισμού».

-- Μέτρα για τη «μεγέθυνση του διεθνώς εμπορεύσιμου τομέα», με τα γνωστά «αφηγήματα» περί «θωράκισης» της εγχώριας οικονομίας λόγω εξωστρέφειας, τα οποία έκανε ξανά σκόνη η τρέχουσα καπιταλιστική κρίση. Για τον σκοπό αυτό τα οικονομικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν ως έναν από τους στόχους τους την αύξηση των εξαγωγών.

-- «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών, άξονας που περιέχει δράσεις για την «απλούστευση» του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και την ενοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί αδειών και επιθεωρήσεων, ώστε επιχειρηματικοί όμιλοι και «επενδυτές» να μη «δίνουν λογαριασμό».

-- «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Δικαιοσύνης» μεταξύ άλλων με τη λειτουργία ειδικών τμημάτων για εκδίκαση εξειδικευμένων υποθέσεων επενδυτικού χαρακτήρα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τα όσα έλεγαν προ καιρού τα κυβερνητικά στελέχη πως «τζάμπα γεύμα στην ΕΕ δεν υπάρχει», με το βαρύ λογαριασμό βέβαια να προορίζεται για μια ακόμη φορά για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.

Αλλωστε, η σχετική συμφωνία για το λεγόμενο «Ταμείο Ανάκαμψης» ρητά προβλέπει πως «η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων», ότι δηλαδή η εκταμίευση για τους επιχειρηματικούς ομίλους θα συνδέεται με την υλοποίηση των αντιλαϊκών στόχων.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org