Σάββατο 23 Μάρτη 2019 - Κυριακή 24 Μάρτη 2019
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ορισμένες σκέψεις για τον συνδικαλισμό στις Ενοπλες Δυνάμεις

Μετά από πολύχρονες προσπάθειες του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που χρειάστηκε να εναντιωθούν και να αναμετρηθούν με σωρεία πολιτικών αλλά και νομικών εμποδίων, το 2013 συστάθηκε και αναγνωρίστηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), ως νόμιμο δευτεροβάθμιο όργανο. Στη βάση αυτή, η ΠΟΕΣ ανέπτυξε αγωνιστική δραστηριότητα, συσπείρωσε και εξέφρασε Ενώσεις Στρατιωτικών που συγκροτήθηκαν σε όλη την Ελλάδα.

Ωστόσο, οι οργανωμένες προσπάθειες αμφισβήτησης και παρεμπόδισης της δράσης της ΠΟΕΣ και σειράς πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών, που ξεκίνησαν από την ίδρυσή τους, όχι μόνο συνεχίστηκαν, αλλά εντάθηκαν. Το 2017 συγκροτήθηκε Ομοσπονδία με την ίδια ακριβώς επωνυμία («Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών») και παραπλήσιο διακριτικό τίτλο (ΠΟΜΕΝΣ), η οποία ξεκίνησε μια δαιδαλώδη δικαστική επίθεση, σέρνοντας στα δικαστήρια την ΠΟΕΣ, με στόχο την ίδια την ύπαρξή της. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα και με τον ίδιο τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 281), το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να αρνηθεί την αναγνώριση δεύτερου σωματείου με την ίδια ή και παραπλήσια ονομασία που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Μάλιστα, το ίδιο ισχύει όταν η ίδρυση του δεύτερου σωματείου έχει προφανή σκοπό τη διάσπαση και τη διάλυση του παλιού.

Τελικά, τα δικαστήρια, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, επικαλέστηκαν ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι ουσιαστικά ανυπόστατα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η ΠΟΕΣ λειτουργεί όπως ορίζει ο βασικός νόμος - κορμός της συνδικαλιστικής δράσης, ο ν. 1264/1982, και όπως με νόμο καθόρισε η ίδια η κυβέρνηση. Τα παραπάνω δικαστήρια ζητούν την ακύρωση της σύστασης της ΠΟΕΣ, τη διάλυσή της.

Φυσικά, τον λόγο έχει και ο Αρειος Πάγος, ο οποίος ως ανώτατο δικαστήριο σίγουρα θα επικυρώσει τη νομιμότητα της ΠΟΕΣ, γιατί όλα τα χρόνια ζωής και δράσης της αυτή λειτουργούσε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Εξάλλου, η πείρα δεκαετιών του εργατικού - λαϊκού κινήματος έχει αποδείξει ότι ορισμένα σωματεία λειτουργούσαν με βάση τον ν. 1264/1982 ακόμα και αν δεν είχαν τροποποιήσει τα καταστατικά τους, και αυτό επ' ουδενί δεν συνιστά λόγο διάλυσής τους και δεν έχει υπάρξει καμία δικαστική απόφαση διάλυσης σωματείου με τέτοια αιτιολογία.

Τα ζητήματα, λοιπόν, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των σωματείων, των ενώσεων, των μαζικών φορέων, τόσο στην προκειμένη περίπτωση όσο και γενικά, δεν μπορεί να λύνονται στα δικαστήρια και με δικαστικές αποφάσεις, με παρεμβάσεις στην αυτοτέλεια των μαζικών οργανώσεων. Δεν μπορεί να ρυθμίζεται η λειτουργία των μαζικών οργανώσεων με νόμους που περιορίζουν τις επιλογές τους, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να διαλύονται ζωντανές μορφές οργάνωσης, με χρόνια δράσης, όπως η ΠΟΕΣ, για λόγους τυπικούς.

Οι στρατιωτικοί, όπως όλοι οι Ελληνες πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες κ.ο.κ., πλήττονται από την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κυβερνήσεων, έχουν ανάγκες και δικαιώματα, που αφορούν τους όρους που ασκούν την υπηρεσία τους, τους όρους ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους (υγιεινή - ασφάλεια, πληρωμή των υπερωριών τους, ζητήματα όπως το στεγαστικό, η συνυπηρέτηση των συζύγων τους και πολλά άλλα ακόμα). Ζουν και υπηρετούν σε συνθήκες ειδικές, στο πλαίσιο των σημερινών στόχων και της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, που μέρα τη μέρα σφιχταγκαλιάζονται ακόμα πιο ασφυκτικά στις στοχεύσεις και σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών οργανώσεων ΝΑΤΟ - ΕΕ, με ό,τι κινδύνους αυτό εγείρει.

Για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να ισχύουν αναλογικά οι ελευθερίες και δυνατότητες που ισχύουν για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η λογική που πρέπει να κυριαρχήσει, ώστε και οι στρατιωτικοί να μπορούν ελεύθερα να συγκροτούν πρωτοβάθμιες ενώσεις, στη βάση της θέλησης ενός ικανού αριθμού προσώπων, με τη συμπλήρωση 20 υπογραφών για την ίδρυση πρωτοβάθμιας ένωσης, όπως και στην περίπτωση οποιουδήποτε άλλου σωματείου. Αντίστοιχα, να μπορούν να διαμορφώνουν δευτεροβάθμια όργανα κατ' αναλογία όσων ισχύουν στις περιπτώσεις των εργαζομένων κ.ά., δηλαδή ένας αριθμός πρωτοβάθμιων ενώσεων, δύο τον αριθμό, να μπορεί να συγκροτεί Ομοσπονδία.

Είναι οι πρωτοβάθμιες ενώσεις που αποφασίζουν αν θα συγκροτήσουν μία ή περισσότερες Ομοσπονδίες. Είναι επίσης οι πρωτοβάθμιες ενώσεις που αποφασίζουν σε ποια Ομοσπονδία, από τις μία ή περισσότερες που συγκροτούνται, θα συμμετάσχουν. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί καμία δικαστική απόφαση να καταστρατηγήσει και να ακυρώσει την επιλογή πάνω από δύο δεκάδων Ενώσεων που ίδρυσαν και επέλεξαν τη συμμετοχή τους στην ΠΟΕΣ, όπως επίσης και την ίδια την ΠΟΕΣ, που 6 χρόνια συσπειρώνει, οργανώνει και αγωνίζεται για τα δικαιώματα των στρατιωτικών. Αυτό δεν αποκλείει το δικαίωμα άλλων ενώσεων να ιδρύσουν ή να συσπειρωθούν σε άλλη Ομοσπονδία, όχι όμως να διαλύσουν την προϋπάρχουσα Ομοσπονδία ΠΟΕΣ.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά συνταγματικά δικαιώματα, στόχο πρέπει να έχει πριν απ' όλα όχι τον περιορισμό τους, αλλά την ουσιαστική και πραγματική κατοχύρωσή τους, την κατά το δυνατόν αναβαθμισμένη και ανεμπόδιστη άσκησή τους. Ο νόμος, και στην περίπτωση της συλλογικής δράσης των στρατιωτικών, θα πρέπει να διαμορφώσει εκείνο το πλαίσιο που κατεξοχήν θα ευνοεί, θα προωθεί και επαυξάνει την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των στρατιωτικών, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος, που επ' ουδενί δεν πρέπει να ακυρωθούν στην πράξη.

Γι' αυτό, κανένας νόμος ή παρέμβαση δεν μπορεί να ακυρώσει τη βούληση των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που συγκροτούν την ΠΟΕΣ, η οποία όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή της λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο.


Λ. Α.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org