Παρασκευή 27 Γενάρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ - ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Για τη δουλειά μας στις Λαϊκές Επιτροπές

Ο προσανατολισμός της δράσης μας στις εργοστασιακές μονάδες, εργασιακούς χώρους και αναπτυσσόμενους στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, με την οργανωτική, πολιτική και ιδεολογική παρέμβασή μας, είναι ουσιαστικά μονόδρομος για την, όσο το δυνατό, κατανόηση της πολιτικής και στρατηγικής του Κόμματος και από την ανώριμη αλλά με διάθεση να αγωνιστεί εργατική τάξη, αλλά και τους εργάτες που είναι στο κίνημα αλλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να έρθουν στην εξουσία.

Πέρα από τη δράση μας αυτή, παραμένει ως ζητούμενο η δράση σε επίπεδο δήμου ή πόλης και η παρέμβαση του Κόμματος όσο και του οργανωμένου ταξικού κινήματος.

Στη συνοικία ζει το σύνολο των ανέργων, ζει και διασκεδάζει ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας, υπάρχουν οι γυναίκες άνεργες και μη, συνταξιούχοι που δεν είναι στο σωματείο τους, μικροί έμποροι που τη συμμετοχή τους στο οργανωμένο κίνημα τη βλέπουν κατά κύριο λόγο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ως εξυπηρέτηση συντεχνιακών αιτημάτων.

Ολοι αυτοί που αποτελούν τη συνοικία, έξω από τους χώρους δουλειάς που υπάρχουν σε αυτή, με τι ασχολούνται στην καθημερινότητά τους;

Η αναζήτηση δουλειάς, με όποιο τρόπο και με όποιο μεροκάματο, είναι στις προτεραιότητες, μέσα κύρια από προγράμματα μερικής απασχόλησης ή μαύρης εργασίας. Τώρα θα προστεθεί και η κοινωνική εργασία. Η νεολαία, πέρα από την αναζήτηση δουλειάς, ξοδεύει το χρόνο της στο Facebook και σε κατώτερης ποιότητας διασκέδαση. Oι συνταξιούχοι είναι εγκλωβισμένοι κάποιοι στα ΚΑΠΗ, κάποιοι στα καφενεία, κάποιοι στα σπίτια τους καταναλωτές της ταξικής προπαγάνδας μέσα από την τηλεόραση.

Αν αθροίσουμε αυτούς που συμμετέχουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό στις εκδηλώσεις των φορέων του ταξικού κινήματος, θα καταλήξουμε με στοιχεία, από το γεωγραφικό χώρο που γνωρίζω, ότι η απλή έστω συμμετοχή δεν ξεπερνάει ούτε το 0,5%.

Η συγκρότηση των Λαϊκών Επιτροπών ως έκφραση της συμμαχίας στη συνοικία είναι στη σωστή κατεύθυνση με βάση τις αποφάσεις του Κόμματος.

Η δράση όμως των Λαϊκών Επιτροπών, χωρίς αυτό να είναι γενικό φυσικά, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο συντονισμό, στο περιεχόμενο και στη στελέχωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι θετική. Ταυτόχρονα, η όποια δράση, πέρα από τα λαϊκά διδασκαλεία, εξαντλείται στις κεντρικές πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ στις οποίες συμμετέχουν οι Λαϊκές Επιτροπές, σε οργάνωση εκδηλώσεων για φτωχές οικογένειες, για παιδιά ανέργων, για ανέργους, για πρόσφυγες και για προσφυγόπουλα. Οι πρωτοβουλίες αυτές σε τοπικό επίπεδο ουσιαστικά υλοποιούνται από το Σύλλογο Γυναικών, που έχει και τη μεγαλύτερη δράση στο πλαίσιο της Λαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις που είναι και το ζητούμενο, είναι πραγματικά πολύ μικρή και πολλές φορές απογοητευτική. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι φορείς και τα σωματεία που συμμετέχουν στη Λαϊκή Επιτροπή κινητοποιούνται και κινητοποιούν στην ουσία τα μέλη των προεδρείων τους και τα κομματικά μέλη με εξαίρεση κάποιους οπαδούς του Κόμματος.

Ενα πρόβλημα, λοιπόν, είναι τόσο οι δεσμοί των φορέων με τα μέλη τους, όσο και η γνώση και το δέσιμο με τη συνοικία και με τη γειτονιά.

Η διαπίστωση ότι με την υποχώρηση του κινήματος και στην κατάσταση που είναι αυτό σήμερα, είναι ανάλογη και η δράση της Λαϊκής Επιτροπής, είναι σίγουρα σωστή.

Η διαπίστωση αυτή, όμως, δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη σε σχέση με το αποτέλεσμα, που είναι η δράση.

Προκύπτουν, λοιπόν, τα ερωτήματα: Θα πορευτούμε στη Λαϊκή Επιτροπή με τη δράση που έχει σήμερα; Θα περιμένουμε την ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος με τα ταξικά συνδικάτα βοηθώντας τα;

Τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε χωρίς να μηδενίζουμε τη δράση μας, αλλά ούτε αφορίζοντάς τα.

Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε τη Λαϊκή Επιτροπή ως την έκφραση της συμμαχίας στη συνοικία σε μια κατάσταση ύπνωσης. Να είναι μπερδεμένη μεταξύ καθηκόντων του Κόμματος, με τους συντρόφους που δρουν στα συνδικάτα και τους φορείς, όπως συμβαίνει σήμερα, και ο ρόλος της, όσο και να θέλουμε να το αποφύγουμε, να είναι καθαρά συντονιστικός σε κομματικά μέλη και στενές επιρροές. Πολλές φορές δημιουργούνται συγχύσεις σε σχέση με το αν η ΛΕ «καθοδηγεί» τα σωματεία και τους φορείς της συνοικίας, ακόμα και τα κομματικά μέλη, και αν καθορίζει το περιεχόμενο δράσης των φορέων.

Η Λαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι αυτό που είναι, σε σχέση με την έκφραση της κοινωνικής συμμαχίας στη συνοικία, αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να απλωθεί χωρίς να αλλάξει ο χαρακτήρας της. Να εντάξουμε σε αυτή εργαζόμενους που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν ανεξάρτητα αν είναι εκπρόσωποι σωματείων ή όχι. Η ένταξη μπορεί να γίνει μέσα από Επιτροπές Αγώνα που πρέπει να δημιουργηθούν σε κάθε γειτονιά της πόλης με βάση τα γενικότερα λαϊκά προβλήματα, συνδέοντάς τα με τα τοπικά, καταδεικνύοντας την ταξική επιλογή του καπιταλισμού ακόμα και στα πιο μικρά ζητήματα που αφορούν τη γειτονιά. Ακόμα θα πρέπει να βάλουμε στόχο τη συμμετοχή στις ΛΕ εργαζομένων που δουλεύουν σε δήμους, super market, βιοτεχνίες, με στόχο την πιο οργανωμένη και από μέσα παρέμβασή μας σε αυτούς τους χώρους. Να οργανώνουμε συσκέψεις σε αυτούς τους χώρους σαν ΛΕ της περιοχής. Χρειάζονται πιο θαρραλέες αναδείξεις από πιο νέους συντρόφους ή οπαδούς που δεν θα έχουν πολλές «χρεώσεις», και η ενασχόλησή τους με τη ΛΕ δεν θα είναι απλά άλλη μια «χρέωση» που πρέπει να βγει.

Ακόμα, χρειάζονται επεξεργασίες και τοπικά, αλλά και κεντρικά για τις επιτροπές ανέργων, π.χ. ποιο θα είναι το περιεχόμενό τους; Φτάνει να βρίσκει ανέργους και να τους εντάσσει στην επιτροπή ή να κάνουν εξορμήσεις στον ΟΑΕΔ; Ξέρουμε ότι η ελπίδα του άνεργου που δεν είναι προσανατολισμένος ταξικά, είναι να βρει δουλειά και αυτή είναι η κρυφή ελπίδα της ένταξής του στην επιτροπή ανέργων.

Η πείρα που έχουμε κατακτήσει με τα θετικά και τα αρνητικά, με τις καθυστερήσεις και με τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων λόγω της υποχώρησης του κινήματος, είναι αρκετή για να προχωρήσουμε κάποια βήματα.

Μπορεί να λέμε ότι υπάρχει υποχώρηση του κινήματος, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι τα ταξικά χαρακτηριστικά που έχει το κίνημα σήμερα είναι ποιοτικότερα και οι συμμετέχοντες σε αυτό έχουν πιο ξεκάθαρους τους στόχους, με τον αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό να είναι πιο συνειδητός από ποτέ.


Γιώργος Σταματόπουλος
ΚΟΒ ΕΒΕ Ιλίου


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org