Παρασκευή 31 Ιούλη 2015
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ
Νέοι μηχανισμοί ελέγχου των οικονομικών των δήμων

Τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας των δήμων ώστε να μην αποκλίνουν από τους δημοσιονομικούς στόχους, με λίγα λόγια τη συνέχιση έως ένταση της πολιτικής που στερεί από τις λαϊκές οικογένειες ακόμη και τις υποτυπώδεις λειτουργίες που προσφέρουν οι οργανισμοί Τοπικής Διοίκησης, εγγυάται νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής χτες.

Με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ - Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», το οποίο υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Ν. Βούτσης και Οικονομικών, Ε. Τσακαλώτος, καταργείται μεν το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ, ωστόσο θεσπίζονται νέοι μηχανισμοί ελέγχου με στόχο οι δήμοι να μην αποκλίνουν από τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική δραστικού περιορισμού των δαπανών τους. Στο πλαίσιο αυτό, κύριος στόχος είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών από τους δήμους και για το λόγο αυτό, με δεδομένη τη συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση προς αυτούς, δημιουργείται με χρήματα των ίδιων των δήμων ειδικός λογαριασμός που θα το εγγυάται.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα άλλα, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση στην κάθε έδρα περιφέρειας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (ΑΥΕ-ΟΤΑ), η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών. Σε κάθε ΑΥΕ - ΟΤΑ συστήνεται η θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο αιρετών οργάνων τους. Επίσης συστήνεται Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ, η οποία θα παρακολουθεί τα οικονομικά μεγέθη των δήμων, θα μεριμνά για τον εξορθολογισμό της οικονομικής τους διαχείρισης και θα υποβάλει εισηγήσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές που μπορεί να ακολουθήσουν. Επίσης, ανάμεσα σε άλλα, θα μεριμνά για την κατάρτιση ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, σύμφωνα με τους στόχους και τα όρια των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού και του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο νομοσχέδιο.

Επίσης προβλέπεται η παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δήμων, με στόχο τη συμμόρφωση (σσ. εξορθολογισμός της οικονομικής διαχείρισης διατυπώνεται «κομψά» στο σχέδιο νόμου), όπου διαπιστώνεται απόκλιση.

Την οικονομική... συμμόρφωση θα πληρώσουν οι ίδιοι οι δήμοι. Συγκεκριμένα, συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός για τη χρηματοδότηση των δήμων, με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους. Την ισοσκέλιση θα πληρώσουν οι ίδιοι οι δήμοι και περιφέρειες, καθώς στο Λογαριασμό θα συγκεντρώνεται το 2% της κρατικής χρηματοδότησης που εισπράττουν ετησίως.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org