Κυριακή 24 Φλεβάρη 2013
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ - ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Για τις Θέσεις της ΚΕ

To Ταξικό Εργατικό Κίνημα και η Λαϊκή Συμμαχία πρέπει να έχει σαφή αντιιμπεριαλιστικό προσανατολισμό.

Σήμερα, σε συνθήκες συντονισμένης καπιταλιστικής κρίσης, το Ταξικό Εργατικό Κίνημα βρίσκεται αντιμέτωπο με την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Καλείται να δώσει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που καθημερινά βιώνει ο εργάτης, η εργατική τάξη, τα μικρομεσαία στρώματα της πόλης και της υπαίθρου. Ο προσανατολισμός του Ταξικού Εργατικού Κινήματος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η δράση του να είναι ολόπλευρη εναντίον όλων εκείνων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που προσδιορίζουν τον όρο ιμπεριαλισμός.

Ας δούμε, σε συνοπτικές και αδρές γραμμές, με βάση την κοσμοθεωρία του μαρξισμού - λενινισμού τι σημαίνει ιμπεριαλισμός.

Ο Λένιν, στο έργο του «Ο ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού», δίνει ολόπλευρο χαρακτηρισμό των βασικών οικονομικών γνωρισμάτων του ιμπεριαλισμού που είναι α) η παραγωγή και το κεφάλαιο συγκεντρώνονται σε βαθμό που να εμφανιστούν τα μονοπώλια, β) το τραπεζικό κεφάλαιο συγχωνεύεται με το βιομηχανικό, και σ' αυτή τη βάση δημιουργείται το χρηματιστικό κεφάλαιο και η χρηματιστική ολιγαρχία, γ) η εξαγωγή κεφαλαίου σε διάκριση από την εξαγωγή εμπορευμάτων, αποχτά ιδιαίτερα σπουδαία σημασία, δ) σχηματίζονται οι διεθνείς ενώσεις των κεφαλαιοκρατών που μοιράζονται τον κόσμο, ε) τελειώνει το εδαφικό μοίρασμα του κόσμου μεταξύ των μεγαλύτερων κεφαλαιοκρατικών δυνάμεων.

Επίσης, στο ίδιο έργο ο Λένιν από ιστορική πλευρά ορίζει τον ιμπεριαλισμό ως ιδιαίτερο ιστορικό στάδιο του καπιταλισμού που είναι 1) μονοπωλιακός καπιταλισμός, 2) παρασιτικός καπιταλισμός ή καπιταλισμός που σαπίζει και 3) καπιταλισμός που αργοπεθαίνει.

Και στο ίδιο έργο ο Λένιν δείχνει ότι οι αλλαγές στην οικονομική βάση του καπιταλισμού γεννούν και τις αντίστοιχες αντιδραστικές αλλαγές στο εποικοδόμημα, δηλαδή ότι ο ιμπεριαλισμός είναι καπιταλισμός που σαπίζει. Η αύξηση του μιλιταρισμού, του σοβινισμού, του εθνικισμού, του ρατσισμού, του φασισμού και η εμφάνιση κάθε είδους αντιδραστικών οικονομικών, πολιτικών, φιλοσοφικών και κοινωνιολογικών θεωριών που υπερασπίζονται και εξωραΐζουν τον ιμπεριαλισμό, είναι τα βασικά γνωρίσματα μιας τέτοιας σήψης.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια δεν χαρακτηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ενωση ως ιμπεριαλιστική;

Αυτή η ολοκληρωμένη θεωρία δεν είναι η βάση πάνω στην οποία στηριζόμαστε και σήμερα για να απαντήσουμε στις αντιδραστικές θεωρίες και αντιλήψεις περί καζινοκαπιταλισμού, περί golden boys, περί κρίσης χρέους, περί αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης κ.λπ. που πλασάρουν αστοί και ρεφορμιστές για να συγκαλύψουν τις αιτίες της κρίσης, αλλά και ως προοπτική για διέξοδο από αυτή, αποπροσανατολίζοντας το λαό και εγκλωβίζοντάς τον σε αντιλήψεις που οδηγούν σε επιλογή ιμπεριαλιστή συμμάχου, ανάλογα με το ποια συμφέροντα εξυπηρετούν αυτοί που τις προβάλλουν; Η ίδια θεωρία δεν αποτελεί εργαλείο για να αναδείξουμε τις αιτίες που στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης οδηγούν στην αναζωπύρωση του φασισμού και του ρατσισμού και όλων εκείνων των αντιδραστικών μορφωμάτων που στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης που βιώνουμε, εμφανίζονται στο επίπεδο του εποικοδομήματος; Ο όρος «αντιιμπεριαλιστικό» στον προσανατολισμό της δράσης του Ταξικού Εργατικού Κινήματος δεν σημαίνει αγώνα ενάντια σε όλα όσα χαρακτηρίζουν τον ιμπεριαλισμό σαν ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού; Δεν είναι ταυτόχρονα αντιμονοπωλιακός και αντικαπιταλιστικός;

Η ταύτιση του όλου, δηλαδή της αντιιμπεριαλιστικής δράσης, που αφορά τη δράση του κινήματος για την ανατροπή του συστήματος με το μέρος, δηλαδή της φιλειρηνικής αντιιμπεριαλιστικής δράσης που αφορά τη δράση του κινήματος κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, μπορεί να οδηγήσει σε λαθεμένες εκτιμήσεις και συμπεράσματα καθώς και σε λαθεμένες επιλογές στη δράση του κινήματος.

Αντιιμπεριαλιστική πάλη σημαίνει πάλη ενάντια στον μονοπωλιακό καπιταλισμό, πάλη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και στις επιλογές τους, πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Διαχωρίζοντας την αντιμονοπωλιακή - αντικαπιταλιστική δράση από την αντιιμπεριαλιστική (η αντιιμπεριαλιστική δράση εμπεριέχει την αντιμονοπωλιακή αντικαπιταλιστική δράση), αντί να βοηθήσουμε αυτούς που δεν κατανοούν τον όρο αντιιμπεριαλιστική δράση και την ταυτίζουν με τη δράση κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, να τον κατανοήσουν, διατρέχουμε τον κίνδυνο να συμβάλουμε, χωρίς να το θέλουμε, να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες συγχύσεις, να ταυτίσουν την αντιιμπεριαλιστική δράση με την αντιπολεμική και, το κυριότερο, να κυριαρχήσουν αστικές και ρεφορμιστικές αντιλήψεις που θεωρούν ότι ο ιμπεριαλισμός κινείται στη σφαίρα της πολιτικής, αποκόβοντάς τον από την οικονομική του βάση.

Αφού λοιπόν ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι μονοπωλιακός, όπως αναφέρεται στη θέση 62, είναι ιμπεριαλισμός και ως εκ τούτου ο προσανατολισμός της Λαϊκής Συμμαχίας δεν αρκεί να είναι «αντιμονοπωλιακός αντικαπιταλιστικός», αλλά πρέπει να είναι αντιιμπεριαλιστικός για να μπορέσει να δώσει πλήρη και ολοκληρωμένη απάντηση στα ζητήματα που καλείται να λύσει. Με βάση τα όσα προανέφερα, θεωρώ ότι η θέση 62 πρέπει να διατυπωθεί: «...Η Λαϊκή Συμμαχία έχει σαφή αντιιμπεριαλιστικό (αντιμονοπωλιακό αντικαπιταλιστικό) προσανατολισμό - αφού ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι μονοπωλιακός - προωθεί τη ρήξη με τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, αντιστρατεύεται τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή σ' αυτόν» (σελ. 47).

Στο τέλος της θέσης 64 να προστεθεί ο όρος «αντιιμπεριαλιστικό» και να διατυπωθεί: «Με αντίστοιχα κριτήρια επιδιώκεται ο συντονισμός δράσης της Λαϊκής Συμμαχίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, δηλαδή με εργατικές και άλλες οργανώσεις με αντιμονοπωλιακό - αντιιμπεριαλιστικό προσανατολισμό» (σελ. 48).

Παρά τον πλεονασμό, αφού ο όρος αντιιμπεριαλιστικό εμπεριέχει τον όρο αντιμονοπωλιακό αντικαπιταλιστικό, συμβάλλουμε στην κατανόηση του όρου αυτού και δίνουμε πλήρες και ολοκληρωμένο περιεχόμενο στον προσανατολισμό της Λαϊκής Συμμαχίας. Γιατί, ως κομμουνιστές, ως πρωτοπορία δηλαδή της εργατικής τάξης και ως καθοδηγητές της, έχουμε υποχρέωση να μην κάνουμε εκπτώσεις σε καίρια ζητήματα της κοσμοθεωρίας μας, απαλείφοντας όρους από τις θέσεις του Κόμματος γιατί εκτιμούμε ότι δεν γίνονται κατανοητές από τις ευρύτερες μάζες ή και μέρος των κομματικών δυνάμεων. Το αντίθετο, έχουμε υποχρέωση αν τον όρο «αντιιμπεριαλιστικός,-ή,-ό» εκτιμούμε ότι δεν τον κατανοούν οι ευρύτερες λαϊκές μάζες ή και μέρος των κομματικών δυνάμεων, αφού πρώτα εμείς κατανοήσουμε το περιεχόμενό του, να το αναλύσουμε, να το εκλαϊκεύσουμε και να βοηθήσουμε πρώτα και κύρια τις κομματικές δυνάμεις που δεν κατανοούν τον όρο, και κατ' επέκταση στις ευρύτερες λαϊκές μάζες να κατανοήσουν πρώτα και κύρια τι σημαίνει και τι είναι ο ιμπεριαλισμός, και τότε δε θα έχουν κανένα πρόβλημα να κατανοήσουν γιατί η δράση της Λαϊκής Συμμαχίας, η ταξική δράση για την επίλυση των καθημερινών λαϊκών προβλημάτων, που στοχεύει στην ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και στην κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, πρέπει να έχει σαφή αντιιμπεριαλιστικό προσανατολισμό και περιεχόμενο.


Κωνσταντίνος Μωϋσάκης
ΚΟΒ Κεντροδυτικών συνοικιών Ηρακλείου Κρήτης

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πάμε καλά; Με χαλασμένη πυξίδα;(15/3/2013)
Σκέψεις για την οικοδόμηση του Μετώπου(20/10/2000)
3004389. txt(7/5/1996)
Το άμεσο πολιτικό καθήκον του Κόμματος(28/4/1996)
ΑΤΙΤΛΟ(4/2/1996)
ΑΤΙΤΛΟ(28/1/1996)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org