Τρίτη 2 Οχτώβρη 2012
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013
Εργαλείο βίαιης εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων

Περιλαμβάνει περικοπές ύψους 7,3 δισ. και έσοδα 0,5 δισ. μόνο για το επόμενο έτος

Η πρωτοφανής αντιλαϊκή επίθεση, με την οποία κεφάλαιο, συγκυβέρνηση και τρόικα επιχειρούν να ρίξουν ακόμα πιο κάτω την τιμή της εργατικής δύναμης, εξασφαλίζοντας στα μονοπώλια έξοδο από την κρίση προς όφελός τους, απεικονίζεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2013, που έδωσε χτες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Η μείωση του ΑΕΠ για φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει το - 6,5% και για το 2014 στο - 3,6%. Μεταξύ 2011 - 2013 (προβλέψεις προϋπολογισμού), το σύνολο των κρατικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (μαζί με τις δαπάνες για τόκους), προβλέπεται να μειωθεί κατά 19,3%, ή κατά 13,6 δισ. ευρώ! Ειδικά, οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να μειωθούν κατά 16,3 δισ. ή κατά 22,1%! Δεδομένη θεωρείται η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 χρόνια (το μέτρο αναφέρεται σε σχετικό πίνακα του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού).

Ολο το βάρος έχει πέσει στην καρατόμηση των κοινωνικών δαπανών, όπου ρόλος ολετήρα έχει ανατεθεί στο διετές πρόγραμμα περικοπών, ύψους 13,5 δισ. ευρώ, της περιόδου 2013 - 2014.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

-- Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (μαζί με τους τόκους), από 70,1 δισ. ευρώ το 2011, εκτιμάται ότι το 2012 θα περιοριστούν στα 61,8 δισ. ευρώ και το 2013 στα 56,6 δισ. ευρώ. Συνολικά, την περίοδο 2011 - 2013, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται, σε απόλυτα μεγέθη να περικοπούν κατά 13,6 δισ. ευρώ ή κατά 19,3%.

-- Σε δυσμενέστερη ακόμα θέση βρίσκονται οι πρωτογενείς δαπάνες (προκύπτουν αν από αυτές του τακτικού προϋπολογισμού αφαιρεθούν οι τόκοι), οι οποίες, από 51,5 δισ. ευρώ το 2011, προβλέπεται να μειωθούν στα 47,4 δισ. ευρώ το 2012 και στα 45,3 δισ. ευρώ το 2013. Προβλέπεται, δηλαδή, να περικοπούν κατά 16,3 δισ. ευρώ ή κατά 22,1%! Αναλυτικότερα:

 • Το κονδύλι μισθοί - συντάξεις προβλέπεται να μειωθεί από 21,8 δισ. το 2011 σε 18,2 δισ. ευρώ το 2013, κατά 3,6 δισ. ευρώ, ή κατά 16,4% σε ποσοστό.
 • Το κονδύλι κοινωνική ασφάλιση - περίθαλψη, προβλέπεται να μειωθεί από τα 17,5 δισ. ευρώ το 2011 στα 15,8 δισ. ευρώ το 2013, ή κατά 1,8 δισ. ευρώ, με ποσοστό μείωσης -11,08%.
Ο πίνακας των περικοπών

Από το σύνολο των 13,5 δισ. περικοπών της διετίας 2013 - 2014, το κύριο βάρος πέφτει στο 2013, καθώς για το επόμενο έτος η συγκυβέρνηση διαπραγματεύεται με την τρόικα, τη λήψη μέτρων 7,3 δισ. στο σκέλος των δαπανών και 0,5 δισ. στο σκέλος των εσόδων, συνολικά δηλαδή 7,8 δισ. ενώ τα υπόλοιπα 5,7 δισ. μεταφέρονται για το 2014.

Σύμφωνα με σχετικό πίνακα που περιέχεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, τα μέτρα που διαπραγματεύεται η συγκυβέρνηση με την τρόικα, για το 2013, κοστολογούνται ως ακολούθως (σε εκατομμύρια ευρώ):

Περικοπές από:

 • Αναδιάρθρωση δημόσιου τομέα, 483
 • Αναδιάρθρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 100
 • Μισθολογική δαπάνη, 1.100
 • Δαπάνη για συντάξεις, 3.799
 • Κοινωνικά επιδόματα, 347
 • Υγειονομική περίθαλψη, 803
 • Εθνική άμυνα, 304
 • Παιδεία, 132
 • «Εξορθολογισμός» ΔΕΚΟ, 241

Σύνολο «εξοικονόμησης» στο σκέλος των δαπανών, 7,308 δισ. ευρώ

Εσοδα

 • Αύξηση εσόδων από «εξορθολογισμό» κοινωνικών επιδομάτων, 427
 • Αύξηση εσόδων από αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη, 5
 • Μείωση επιστροφών εσόδων 60

Σύνολο επίδρασης στο σκέλος των εσόδων, 492.

Αρα, το «όφελος» που υπολογίζουν από τις περικοπές και την αύξηση των εσόδων, φτάνει τα 7, 8 δισ. ευρώ. Είναι προφανές, ότι για το 2013, ρίχνουν το βάρος στο σφαγιασμό συντάξεων, μισθών και δαπανών Υγείας (περικοπές ύψους 5,7 δισ. ευρώ) αλλά και στα κοινωνικά επιδόματα (περικοπές και στα δύο σκέλη 774 εκατ. ευρώ). Τη φορολεηλασία τη μεταθέτουν για το 2014.

Κρατικά Εσοδα

Από το 2010 έχουν ληφθεί αιματηρά μέτρα (χαράτσι στα ακίνητα, «εισφορά αλληλεγγύης» κ.ά.) αλλά τα έσοδα, αντί να αυξάνονται μειώνονται, επειδή τα εξοντωτικά αυτά μέτρα οδηγούν σε μεγαλύτερη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικό είναι ότι τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, από 50,1 δισ. ευρώ το 2011, περιορίζονται σε 48,9 δισ. το 2012 και σε 46,7 δισ. ευρώ το 2013.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από άμεση φορολογία, από 20,3 δισ. ευρώ το 2011 αυξάνουν ελαφρά στα 26,3 δισ. ευρώ το 2012 και περιορίζονται πάλι στα 20,3 δισ. το 2013. Αντίστοιχα, τα έσοδα από έμμεση φορολογία, αναμένεται να διαμορφωθούν από 28,6 δισ. ευρώ το 2011, σε 26,3 και 25,2 δισ. ευρώ το 2012 και 2013.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org