Τετάρτη 20 Μάη 2009
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΙΓΑΙΟ
Ελληνοτουρκική συνδιαχείριση με ΝΑΤΟικό καπέλο

Συμφωνήθηκε η λειτουργία ενός ΝΑΤΟικού Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων, CAOC-4, στη Λάρισα με Ελληνα και Τούρκο διοικητή, εναλλάξ, που θα καλύπτει Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, η κατάργηση των εθνικών συνόρων των κρατών - μελών και η δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού χώρου, με τις ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της συνόδου των αρχηγών ΓΕΕΘΑ, που έγινε τις προηγούμενες μέρες στις Βρυξέλλες. Με τις ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζεται και σε επιχειρησιακό επίπεδο η ΝΑΤΟποίηση ολόκληρου του εναέριου χώρου του Αιγαίου που εντάσσεται σε έναν ενιαίο ΝΑΤΟικό χώρο που καλύπτει όλες τις ΝΑΤΟικές χώρες της περιοχής.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε - μένει μόνο η τυπική επικύρωση - η ουσιαστική συγχώνευση των Κέντρων Αεροπορικών Επιχειρήσεων, του CAOC-6 (Τουρκία - Εσκί Σεχίρ) και CAOC-7 (Ελλάδα - Λάρισα), σε ένα που θα ονομάζεται CAOC-4 και θα έχει έδρα στη Λάρισα, ωστόσο θα υπάγεται στο Αεροπορικό Στρατηγείο της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ που εδρεύει στη Σμύρνη. Μάλιστα, το CAOC-4 της Λάρισας, στο οποίο θα υπάγεται ο εναέριος χώρος της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, θα έχει εναλλάξ Ελληνα και Τούρκο διοικητή. Οπως διευκρινίζεται, την περίοδο που θα είναι Τούρκος διοικητής στο CAOC-4, θα είναι Ελληνας ο υποδιοικητής (του CAOC-4) και ταυτόχρονα θα είναι και Ελληνας ο Επιτελάρχης στο προϊστάμενο αεροπορικό Στρατηγείο στη Σμύρνη (ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα επιχειρησιακά θέματα του Στρατηγείου).

Να σημειωθεί ότι τα CAOC-6 (Τουρκία) και CAOC-7 (Ελλάδα), που λειτουργούν ως σήμερα, δεν έχουν συγκεκριμένο χώρο ευθύνης, καθώς υπάρχουν οι γνωστές τουρκικές διεκδικήσεις για τον εναέριο χώρο του Αιγαίο. Σύμφωνα με αυτές, η Τουρκία διεκδικεί τη διχοτόμηση του Αιγαίου πάνω από τον 25ο Μεσημβρινό και την ανάληψη της επιχειρησιακής ευθύνης του μισού Αιγαίου (ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού) συμπεριλαμβανομένων και θαλάσσιων περιοχών που περιβάλλουν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, βέβαια, το θέμα αυτό «λύνεται» με την παράδοση όλου του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στη νότια περιοχή του NATO λειτουργούν, μέχρι σήμερα, πέντε CAOC (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία), ενώ συνολικά λειτουργούν δέκα πολυεθνικά CAOC, σε ολόκληρη τη Συμμαχία. Με τη Δομή Διοίκησης του 2004 αποφασίστηκε η μετάπτωση από τα δέκα πολυεθνικά CAOC σε τέσσερα στατικά και δύο αναπτυσσόμενα CAOC, τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος του αεροπορικού συστήματος Διοικήσεως και Ελέγχου (Air Command Control System-ACCS). Με τη νέα Δομή Διοίκησης του 2008, διατηρούνται τα τέσσερα ACCS CAOC. Η διαφορά των ACCS CAOC, συγκριτικά με τα δέκα προηγούμενα CAOC, είναι ότι θα αποτελούν πλέον οντότητες της Δομής Διοίκησης του ΝΑΤΟ και θα έχουν ΝΑΤΟική υπόσταση.


Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ