Σάββατο 14 Μάρτη 1998
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Οταν ο Δαβίδ (ξανα)νικά τον Γολιάθ

Σε μια πανέμορφη παραλία - τη Σκάλα Λουτρών - που βρίσκεται στον Κόλπο Γέρας της Λέσβου βρίσκονται από χρόνια οι εγκαταστάσεις της εταιρίας πετρελαιοειδών "Γ. Μαμιδάκη". Χώρος αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων που ξεπερνούν τα 29.000 κ.μ. ετήσια. Η ύπαρξή τους χρονολογείται από το 1964 με άδεια που ανανεωνόταν περιοδικά. Με την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/25.10.90 τ.β) η εταιρία ζήτησε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στις 6/7/1992 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, για να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας της που έληγε στις 12/7/94. Από τη χρονική αυτή στιγμή ξεκινά ένα θέατρο του παραλόγου, που ευτυχώς μετά από τέσσερα χρόνια είχε ευτυχή κατάληξη.

Νομαρχιακό Συμβούλιο:Αποφάσεις με μόνο κριτήριο τις επενδύσεις

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λέσβου δυο φορές (σ.σ. 6/7/93 και 20/5/94) απέρριψε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας. Η αλήθεια είναι ότι μια σειρά συμβούλων το έπραξε με "κρύα καρδιά", αλλά από τη μια η κινητοποίηση των κατοίκων της Σκάλας, από την άλλη η πίεση των τοπικών ΜΜΕ (σ.σ. τα Αθηναϊκά, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο "Ρ", δεν ασχολήθηκαν) τους εμπόδισε να εκφραστούν ανοιχτά υπέρ της παραμονής των εγκαταστάσεων. Κάτι που έκαναν σε ιδιωτικές συζητήσεις με διάφορους τοπικούς παράγοντες. Ομως οι πιέσεις εκ του Κέντρου, όπως φαίνεται ήταν πολλές και ισχυρές κι έτσι το ΝΣ ανέκρουσεν πρύμναν. Χωρίς να έχει αλλάξει το παραμικρό, στη συνεδρίασή του που έγινε σε τεταμένη ατμόσφαιρα στις 21/2/96 ανέτρεψε τις προηγούμενες αποφάσεις του (αριθ. απόφασης 14, κατά πλειοψηφία). Τρεις μήνες μετά κοινή απόφαση των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης (αριθ. 30931, σχ.30638, 30821), που υπογράφεται από τους γραμματείς των δυο υπουργείων, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι εγκατάστασης, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρίας(αριθ.4633/97). Ομως η Κοινότητα Λουτρών και ο σύλλογος "Δελφίνι" δεν το βάζουν κάτω. Προσβάλλουν την απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κι ένας αγώνας που πάρα πολλοί τον χαρακτήρισαν ανάλογο μ' αυτόν του Δαβίδ με τον Γολιάθ αρχίζει. Η προσφυγή συζητείται το Νοέμβρη του 1996 και πριν λίγο διάστημα (10/11/97) ανακοινώνεται η απόφαση που δικαιώνει πανηγυρικά μια χούφτα ανθρώπους, που τόλμησαν να τα βάλουν με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, τη γαλαζοπράσινη πλειοψηφία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (η οποία για άλλη μια φορά φάνηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων) και το κράτος που δε χαμπαριάζει για "τις ανάγκες αυτού του τόπου για ζωή", που λέει κι ο ποιητής. Παρακάτω δημοσιεύουμε ορισμένα αποσπάσματα της απόφασης που μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτης τάξης υλικό για άλλες περιοχές, που βάλλονται ποικιλοτρόπως. Γιατί, αν κάτι αποτελεί βεβαιότητα σ' αυτή τη χώρα είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα όρθιο αν δεν αντισταθούμε.

Χώρος με υπερεθνικό ενδιαφέρον

"... Ο Κόλπος Γέρας έχει αξιολογηθεί ως ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει περιληφθεί εις τον κατάλογον CORINE BIOTOPS της ΕΕ, λόγω της υψηλής αισθητικής αξίας του φυσικού χώρου και του αριθμού απειλουμένων ειδών, τα οποία απαντούν εδώ και προστατεύονται κατ' εφαρμογήν της συμβάσεως της Βέρνης και των Οδηγιών 409/79 και 92/43. Ως ειδικότερον αναφέρεται εις τον επιστημονικόν κατάλογον προτεινομένων περιοχών προς ένταξιν εις το δίκτυον Φύση 2000... Η περιοχή διαθέτει ένα σημαντικό για τα μεταναστευτικά πουλιά υδροβιότοπο, ενώ το όρος Ολυμπος έχει βοτανικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας τοπικών ενδημικών ειδών. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία 13 τύπων οικοτόπων... φιλοξενεί 43 σημαντικά και ζωικά είδη. Ο Κόλπος έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί ως υψηλής αισθητικής αξίας εις τα πλαίσια ωκεανογραφικών μελετών του ΕΚΘΕ, καθώς και ερευνών χερσαίας και υγροτοπικής οικολογίας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Το στόμιον του Κόλπου έχει προταθεί ως χώρος δημιουργίας θαλασσίου πάρκου προς προστασίαν της πλουσίας και απειλουμένης θαλασσίας ζωής... Παρά ταύτα, ως ρητώς αναφέρεται εις έγγραφον του ΠΑ , η περίπτωσης του κόλπου Γέρας έχει καταχωρηθεί ως παράδειγμα ανεπιτυχούς διαχειρίσεως του φυσικού χώρου (ακόμα και εις τη διεθνή βιβλιογραφία) λόγω των μακροχρόνιων παλινδρομήσεων της διοικήσεως περί των μέτρων προστασίας του".

Ακυρη η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων

"... Επειδή υπό τα ανωτέρω δεδομένα, ήτοι εφ' όσον ο Κόλπος Γέρας αποτελεί ευαίσθητον οικοσύστημα, χερσαίον και θαλάσσιον, με μεγάλην οικολογικήν αξίαν συνδυάζει δε επιπροσθέτως και την αξίαν του υψηλού αισθητικού κάλλους, είναι ούτος, κατά τα προεκτεθέντα, δεκτικός μόνον ήπιας διαχειρίσεως,προς την οποίαν είναι προδήλως ασύμβατος η εγκατάστασις και λειτουργία δεξαμενών αποθηκεύσεως και διακινήσεως υγρών καυσίμων, οι οποίοι καθεαυτό συνεπάγονται πρόδηλον επιβάρυνσιν και κίνδυνον διά το περιβάλλον. Κατά συνέπειαν, η προσβαλλόμενη απόφασις, διά της οποίας ενεκρίθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι διά την εγκατάστασιν αποθηκεύσεως και διακινήσεως υγρών καυσίμων της παρεμβαινούσης εις την θέσιν "Σκάλα Λουτρών" του κόλπου Γέρας είναι μη νόμιμος,ως αντικειμένη εις την προειρημένη αρχήν της υποβαθμίσεως ζωτικού στοιχείου του θαλασσίου και παρακτίου κεφαλαίου της χώρας, οίος είναι ο κόλπος της Γέρας. Οθεν η προσβαλλόμενη απόφασις δέον διά τον λόγον τούτον να ακυρωθή,παρελκούσης ως αλυσιτελούς, της ερεύνης των λοιπών λόγων ακυρώσεως... Διά ταύτα ακυροί την υπ' αριθ.30931/20.5.1996 κοινήν απόφασιν του Γενικού Γραμματέως ΥΠΕΧΩΔΕ και του Γενικού Γραμματέως Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης,κατά τα εν τω αιτιολογικώ... ".


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org