Σάββατο 14 Μάρτη 1998
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σοβαρά πλήγματα από την καθιέρωση του ΕΥΡΩ

Γ. Θεωνάς: Στις ανάγκες των εργαζομένων να βασίσει τις πολιτικές της η ΕΕ

Τα σοβαρότατα προβλήματα που θα προκύψουν και για τον κλάδο του Τουρισμού στην Ελλάδα από την καθιέρωση του ΕΥΡΩ, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Γ. Θεωνάς, κατά τη συζήτηση στον Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικής έκθεσης, τονίζοντας την αδιαφορία της Επιτροπής για την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στις εντός και εκτός ΕΥΡΩ χώρες.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που σήμερα επικρατεί στον κλάδο, ο Γ. Θεωνάς τόνισε την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένας στρατηγικός, από κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική άποψη, τομέας, όπως αυτός του Τουρισμού, αντιμετωπίζει προβλήματα όπως "η σημαντική μείωση του ποσοστού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τουρισμού στη διεθνή αγορά τα τελευταία χρόνια, καθώς και ότι, από άποψη εργασιακών σχέσεων, η κατάσταση που επικρατεί χαρακτηρίζεται από χιλιάδες απολύσεις, εκτεταμένη χρήση της μερικής απασχόλησης, της μαύρης εργασίας, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, των φαινομένων κοινωνικού ντάμπιγκ". "Εχουμε", είπε, "μια γενικευμένη χρήση των μοντέλων ευέλικτης εργασίας και την ντε φάκτο προώθηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Οσο για τις εκατοντάδες χιλιάδες μικρές ΜΜΕ, κύρια οικογενειακού χαρακτήρα, απλώς φυτοζωούν, προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν στον ολοένα και μεγαλύτερο ανταγωνισμό των μεγάλων οργανωμένων αλυσίδων και των tour operators. Για όλα αυτά, απουσιάζει ο οποιοσδήποτε προβληματισμός. Απλά προτείνεται η θέσπιση μιας κοινής πολιτικής τουρισμού με την εισαγωγή σχετικού κεφαλαίου στις συνθήκες της ΕΕ. Φαίνεται ότι οι υποστηρικτές της πρότασης αυτής εμπνέονταιαπό τα εκατοντάδες χιλιάδες κατεστραμμένα νοικοκυριά στη γεωργία ή την απελευθέρωση και τις απολύσεις σε τομείς, όπως οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες".

Αναφερόμενος στα ειδικότερα ζητήματα που θα προκύψουν από την καθιέρωση του ΕΥΡΩ ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ είπε ότι "στα πλαίσια αυτά, η αναμενόμενη εισαγωγή του ΕΥΡΩ θα οδηγήσει σε ευρείας έκτασης αναδιαρθρώσεις στον κλάδο. Σε αυτό θα συντελέσει και το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλους κλάδους, όπου η συμμετοχή ή μη στο κοινό νόμισμα θα αφορά σε πρώτη φάση ως προς τις διασυνοριακές συναλλαγές περιορισμένο φάσμα προσώπων (κύρια δηλαδή τις μεταξύ εμπόρων σχέσεις καθώς και περιορισμένο αριθμό καταναλωτικών συμβάσεων), στον κλάδο του τουρισμού το πρόβλημα είναι ευρύτερο, δεδομένου του κατεξοχήν διεθνούς χαρακτήρα του και του πλήθους των άμεσα εμπλεκομένων. Η Επιτροπή και για τον κλάδο αυτό δεν παρέχει την παραμικρή πληροφόρηση για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στις εκτός ΕΥΡΩ χώρες, καθώς και για τις συνέπειες που θα υπάρξουν".

Σχετικά με τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι υπερασπιστές του ΕΥΡΩ τόνισε ότι "η ύπαρξη ενός ενιαίου νομίσματος, θα μπορούσε να συμβάλει στην απλούστευση κάποιων διαδικασιών και στην εξοικονόμηση κάποιων πόρων από την κατάργηση των μετατροπών συναλλάγματος, σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να δημιουργούνται αυταπάτες σχετικά με τα αποτελέσματα. Ούτε η αύξηση του ανταγωνισμού, ούτε η μείωση του έμμεσου κόστους οδηγεί στην ουσιαστική μείωση των τιμών, όπως αποδεικνύει η εμπειρία της απελευθέρωσης και η χορήγηση φορολογικών ή άλλων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων. Παράλληλα, η αύξηση του ανταγωνισμού οδηγεί σε συγκέντρωση του κεφαλαίου, σε μείωση της απασχόλησης, σε ένταση της εκμετάλλευσης και σε κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων".

Ειδικότερα για τις ΜΜΕ ο Γ. Θεωνάς εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι "πολλές από αυτές είναι σίγουρο ότι δε θα προλάβουν την πλήρη επικράτηση του νέου νομίσματος, καθώς δε θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δαπάνες προσαρμογής στο ΕΥΡΩ και τον ανταγωνισμό, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν έχουν μηδαμινή πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην κεφαλαιαγορά και όταν προωθείται ήδη από 1/1/99 η εφαρμογή της αρχής "όχι υποχρέωση, όχι απαγόρευση" ως προς την κυκλοφορία του ΕΥΡΩ σαν ηλεκτρονικό χρήμα. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε απαραίτητη την ειδική στήριξη των πιο μικρών από τις ΜΜΕ με μέτρα διευκόλυνσης της πρόσβασης στο πιστωτικό σύστημα και της συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και με την ευνοϊκή φορολογική τους μεταχείριση".

Αντικρούοντας το επιχείρημα των υπέρμαχων της ΟΝΕ ότι το ενιαίο νόμισμα θα οδηγήσει σε αύξηση της τουριστικής ροής, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ τόνισε ότι "ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει την ανάπτυξη ή μη του τουρισμού είναι η οικονομική κατάσταση και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, καθώς ο τουρισμός ως κατεξοχήν ελαστική δαπάνη είναι από τα πρώτα θύματα της πολιτικής λιτότητας". Αλλωστε, η "προοδευτική μείωση του χρόνου εργασίας που αυξάνει τον ελεύθερο χρόνο το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι η αναζήτηση συμπληρωματικής απασχόλησης, αν συνοδευτεί με μείωση των ήδη περιορισμένων αποδοχών. Με τις πολιτικές που επιβάλλει το Μάαστριχτ και η ΟΝΕ και με τον ολοένα και εντεινόμενο προβληματισμό για τις συνέπειες της θέσπισης του ΕΥΡΩ, αδυνατούμε να κατανοήσουμε την πρόβλεψη της εισηγήτριας για "αναμενόμενη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών". Αν πραγματικά θέλει η ΕΕ την ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει να βασίσει τις πολιτικές της στις ανάγκες των εργαζομένων και στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, εγκαταλείποντας τις σκληρές μονεταριστικές θέσεις που μόνο σε αδιέξοδα έχει αποδειχτεί ότι μπορούν να οδηγήσουν".


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org