Σάββατο 25 Νοέμβρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
ΕΕ - «ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΔΕΣΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ»
Μόνιμη «επιτροπεία» για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων

ΤΑΦΙΛΗΣ

Στην «κρησάρα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περνούν τα σχέδια προϋπολογισμών που έχουν υποβάλει οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ για το έτος 2018, στο πλαίσιο της περιβόητης διαδικασίας των «Ευρωπαϊκών Εξαμήνων». Πρόκειται για την «κανονικότητα» της ΕΕ και βέβαια της Ευρωζώνης, με επίκεντρο το ενισχυμένο πλαίσιο «δημοσιονομικής εποπτείας», με στόχο «την πρόληψη ή τη διόρθωση των "ανισορροπιών" που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των οικονομιών των κρατών - μελών της ζώνης του ευρώ ή της ΕΕ συνολικά», όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει να κάνει με τις «παγιοποιημένες» πρακτικές της ΕΕ και του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, αφορά στο σύνολο των κρατών - μελών, πέρα και πάνω από μνημόνια, όπως στην περίπτωση της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής στην Ελλάδα, που προς το παρόν υπόκειται σε «εποπτικούς ελέγχους» και αξιολογήσεις «διαφορετικού» χαρακτήρα και διαδικασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για το υπερ-μνημόνιο διαρκείας, που ισχύει έτσι κι αλλιώς στην ΕΕ, και βέβαια ανεξάρτητα από το σημείο του οικονομικού κύκλου, αν είναι σε φάση ρυθμών ανάκαμψης για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, ή σε φάση πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας και του παραγόμενου ΑΕΠ.

Υπερ-μνημόνιο διαρκείας

Η ανάκαμψη της οικονομίας στην ΕΕ κρίνεται ως καλύτερη «ευκαιρία» για την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής και των αναδιαρθρώσεων, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Οπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Β. Ντομπρόβσκις, «παρά τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, η Οικονομική και Νομισματική Ενωση παραμένει ατελής», τονίζοντας πως «αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε την παρούσα ευνοϊκή συγκυρία για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ΟΝΕ και για να καταστήσουμε τις οικονομίες μας πιο ανθεκτικές».

Την ίδια ώρα, η πρόσφατη διακήρυξη της ΕΕ αναφορικά με τον «ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» ενσωματώνεται, με τη σειρά της, στις διαδικασίες του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου», ως ένα ακόμη εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης και εντοπισμού τυχόν «αποκλίσεων» και παρεμβάσεων σε ζητήματα σχετικά με τη διαρκή κούρσα για την απόσπαση πόντων ανταγωνιστικότητας από τα ευρωπαϊκά μονοπώλια.

Μάλιστα, «συμπληρωματικά» σε αυτήν την κατεύθυνση, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ (Γιούροστατ) δημοσιοποίησε τις προάλλες αναλυτική λίστα με τις επιδόσεις των κρατών - μελών σε μια σειρά από «δείκτες», όπως:

-- Για το λεγόμενο «κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος».

-- Για την «αξιολόγηση» της ανταγωνιστικότητας κάθε οικονομίας σε σχέση με τους κυριότερους ανταγωνιστές της στις διεθνείς αγορές.

-- Για τα μερίδια των εξαγωγών κάθε οικονομίας.

-- Για τη μάζα των ιδιωτικών χρεών στις τράπεζες, την εξέλιξη των τιμών στην αγορά ακίνητης περιουσίας κ.ά.

Με τους παραπάνω «δείκτες» η Γιούροστατ παρείχε την αναγκαία «στατιστική υποστήριξη» για την ετήσια έκθεση του «μηχανισμού προειδοποίησης» που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018, διαδικασία που θα τηρείται απαρέγκλιτα κάθε χρόνο, στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Εξαμήνων» προκειμένου στη συνέχεια να προχωρούν οι «κατάλληλες» αντιλαϊκές παρεμβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, προανήγγειλε τα «εγκαίνια» της συγκεκριμένης διαδικασίας για το Φλεβάρη του 2018, με την παρουσίαση των «αξιολογήσεων» για τις οικονομίες που εμφανίζουν «μακροοικονομικές ανισορροπίες» - πέρα από τα ελλείμματα και το κρατικό χρέος κ.ά. - αυτήν τη φορά αναφορικά με «προβλήματα» στην «ανταγωνιστικότητα», με αιχμή βέβαια το «κόστος εργασίας», και μάλιστα σε συνάρτηση με τις συνθήκες που επικρατούν στα άλλα οικονομικά κέντρα, τις οικονομίες και τις αγορές εκείνες που αποτελούν τους βασικούς ανταγωνιστές των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Τα παραπάνω αποτελούν τμήμα των συντελούμενων αντιλαϊκών διεργασιών που αφορούν στην περαιτέρω «εμβάθυνση της ΟΝΕ» και είχαν προαναγγελθεί μέσω της περιβόητης έκθεσης των «5 προέδρων», μαζί με σειρά από άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Για το 2018 - για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά - στο σκέλος των «μακροοικονομικών ανισορροπιών» θα ελεγχθούν 12 οικονομίες της ΕΕ και συγκεκριμένα των Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Κάτω Χωρών, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Ισπανίας και Σουηδίας. Την ίδια ώρα, «πίσω από την κουρτίνα» φιγουράρουν οι ενδοαστικές κόντρες και η διαπάλη, για ζητήματα όπως τα υψηλά εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας.

Σε κάθε περίπτωση, η διαρκής κούρσα ανταγωνιστικότητας και από τους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους θα συνεχίζεται ακατάπαυστα, παράλληλα και σε συνδυασμό με τις αντιλαϊκές παρεμβάσεις, που ανάλογα με τις συνθήκες θα κρίνονται ως αναγκαίες για τα τμήματα του κεφαλαίου.

«Ενα το κρατούμενο» είναι η επίτευξη των «δημοσιονομικών στόχων» (π.χ. πλεονάσματα, φορολογικά έσοδα, κρατικό χρέος κ.ά.). Ταυτόχρονα, ακόμη και η «υπεραπόδοση» των «στόχων» στους ετήσιους κρατικούς προϋπολογισμούς και στα «Μεσοπρόθεσμα Πλαίσια» δεν ακυρώνει, ούτε στο ελάχιστο, την «ανάγκη» για «διαρθρωτικές παρεμβάσεις» απέναντι στα λαϊκά στρώματα.

«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» 2018

«Ο κύκλος για τον συντονισμό της οικονομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018 αρχίζει σε συνθήκες εύρωστης οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ, πρωτοφανών υψηλών επιπέδων απασχόλησης και υποχώρησης των ποσοστών ανεργίας προς τα επίπεδα πριν από την κρίση».

Αυτό υπογραμμίζει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τους κρατικούς προϋπολογισμούς, καλώντας τα κράτη - μέλη «που διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρμόσουν τη δημοσιονομική τους πορεία».

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει:

Για τη Γαλλία, διαπιστώνεται ότι ενέχει κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για το 2018, δεδομένου ότι η Επιτροπή, στις οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, προβλέπει σημαντική απόκλιση από την τιμή αναφοράς για τη μείωση του κρατικού χρέους.

Στην Ιταλία, «το επίμονα υψηλό κρατικό χρέος αποτελεί λόγο ανησυχίας». Οπως τονίζουν, ενημέρωσαν τις ιταλικές αρχές ότι την άνοιξη του 2018 «η Επιτροπή προτίθεται να αξιολογήσει εκ νέου τη συμμόρφωση της Ιταλίας».

Εκτός από την Ιταλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας για το 2018. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι προϋπολογισμοί αυτών των κρατών - μελών ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του αντίστοιχου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου.

Για την Ισπανία, επισημαίνεται πως «οι δημοσιονομικές προσπάθειες είναι αισθητά χαμηλότερες από τις συνιστώμενες».

Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη - μέλη «να προωθήσουν τις επενδύσεις ως μέσο για την υποστήριξη της ανάπτυξης και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη (...) με περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο σταθερή, χωρίς αποκλεισμούς, παραγωγική και ανθεκτική»...


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org