Κυριακή 10 Απρίλη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 917
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 917
Από το 1969 δημοσιευμένη στο περίφημο περιοδικό «64» η σύνθεση του Π. Ιπάνοβ και μας ζητάει να κάνουμε ΜΑΤ με τα λευκά σε (3) τρεις κινήσεις. Στο Νο 918, για τους μέτριους και λίγο αρχάριους σκακιστές, μια διδακτική άσκηση. Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν!

Μια παρτίδα για την προπόνησή σας από το πρόσφατο των «8» η οποία έκρινε και τον αντίπαλο του Μ. Κάρλσεν!

Λευκά: Σ. Καριάκιν (2779) Μαύρα: Φ. Καρουάνα (2795)

Σικελική Αμυνα

1. ε4 γ5 2. Ιζ3 Ιγ6 3. δ4 γδ4 4. Ιδ4 Ιζ6 5. Ιγ3 δ6 6. Αη5 ε6 7. Βδ2 α6 8. 0-0-0 Αδ7 9. ζ4 θ6 10. Αθ4 β5 11. Αζ6 ηζ6 12. ζ5 Ββ6 13. ζε6 ζε6 14. Ιγ6 Βγ6 15. Αδ3 θ5 16. Ρβ1 β4 17. Ιε2 Βγ5 18. Πθζ1;! Αθ6 19. Βε1 α5 20. β3 Πη8 21. η3 Ρε7 22. Αγ4 Αε3 23. Πζ3 Πη4 24. Βζ1 Πζ8 25. Ιζ4 Αζ4 26. Πζ4 α4 27. βα4 Αα4 28. Βδ3 Αγ6 29. Αβ3 Πη5 30. ε5 Πε5 31. Πγ4 Πδ5 32. Βε2! Ββ6 33. Πθ4 Ρε5 34. Βδ3 Αη2 35. Πδ4 δ5 36. Βδ2 Πε4 37. Πδ5 εδ5 38. Βδ5 Βγ7 39. Βζ5 Πζ7 40. Αζ7 Βε5 41. Πδ7+ Ρζ8 42. Πδ8+ και 1-0. Αν 42... ΡχΑ 43. Βθ7+ Ρε7 44. Βδ7+ ματ!

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ν 917 - 918

Στα προηγούμενα: Στο Νο 915 έχουμε Λ: Ρη8, Βζ8, Στρ. ζ7 (3) Μ: Ρζ6 (1) ΜΑΤ τα λευκά σε 3 κινήσεις. 1. Βγ5! Ρη6 2. ζ8=Π Ρθ6 3. Πζ6Χ Αν 1... Ρε6 2. ζ8=Β Ρδ7 3. Βγ8+ ματ! Στο Νο 916 τα μαύρα κάνουν μικρό Ροκέ και τα λευκά κάνουν μεγάλο. Δεν κάνουμε Ροκέ όταν υπάρχει απειλή στον Ρ και όταν απειλούνται τα τετράγωνα που θα περάσει ο Ρ!


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 918
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 918
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σάμουελ Ρεσέβσκι (β' μέρος)(21/8/2016)
Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥ(3/8/2014)
Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥ(16/3/2013)
Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥ(30/1/2011)
Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥ(14/3/2010)
Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ(1/8/1999)

Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ