Κυριακή 10 Απρίλη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
ΜΑΤ ΣΕ ΔΥΟ

Ιταλός ο συνθέτης (Β. Αγκοστίνι) και θα μας δυσκολέψει αρκετά...! Παίζουν τα λευκά.

Λευκά: Ρε7, Βζ1, Πζ7, Ιζ6, Αθ3, Στρ. δ5, ε3, ε6 (8)

Μαύρα: Ρε5, Πθ4, Αβ1, Στρ. γ5, η5 (5)

Το ισχυρό:

Λευκά: Ρβ8, Πα2, Ιβ2, Αδ3, Αδ8, Στρ. α4, γ5, δ6, ε3, ζ3 (10)

Μαύρα: Ρα6, Πα5, Ιβ3, Αη2, Στρ. β5, γ6, δ7, ζ4, θ3

Μία ακόμα σύνθεση του ακούραστου Νίκου Ιωαννίδη (15.2.16) με τα λευκά να κάνουν ΜΑΤ σε (3) τρεις κινήσεις.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Λευκά: Ρθ1, Πδ7, Πη5, Ιδ5, Ιδ6, Στρ. α4, η2, θ2 (8)

Μαύρα: Ρα6, Πα8, Πη3, Στρ. α5, α7, η4, η7 (7)

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ΜΑΤ σε (2) δύο κινήσεις.

1. Πη6! Πβ8 2. Ιβ7Χ 1... Πγ8

2. Ιγ8Χ 1... Πζ8 2. Ιζ7Χ

1... Πζ3 2. Ιζ5Χ 1... Πβ3 τότε 2. Ιβ5 + ματ!

Η λύση του ισχυρού:

1. Ιζ4 + Ρζ5 (όχι Ρζ7 2. β7 κ.λπ.) 2. β7 Βη8 3. β8=Β! Βα2+ 4. Ρβ4 Ββ2+ 5. Ργ5 Ββ8 6. Ιη7 + Ρη5 (αν 6... Ρε5 7. Ιη6Χ) 7. Ιηε6 + Ρζ5 8. Ιδ4 + Ρη5 9. Ιζ3 + Ρζ5 10. Ιθ4 + Ρε5 11. Ιθη6 + Ρζ5 12. Ιε7 + Ρε5 13. Ιγ6 + Ρ~ 14. ΙχΒ 1-0!


Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ