Κυριακή 14 Αυγούστου 2011
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ (NSCC)
Βρώμικες αποστολές κατά των λαών

Η ελληνική συμμετοχή αποκαλύπτει πως οι Ενοπλες Δυνάμεις εκπαιδεύονται για κάθε είδους «ειδικές επιχειρήσεις ασφάλειας», ακόμα και στο εσωτερικό της χώρας

Στόχος του νέου ΝΑΤΟικού κέντρου είναι να συντονίζει βρώμικες και κυρίως μυστικές αποστολές σε βάρος των λαών και των κινημάτων που αντιπαλεύουν τον ιμπεριαλισμό
Στόχος του νέου ΝΑΤΟικού κέντρου είναι να συντονίζει βρώμικες και κυρίως μυστικές αποστολές σε βάρος των λαών και των κινημάτων που αντιπαλεύουν τον ιμπεριαλισμό
Ενα νέο εργαλείο στη δολοφονική φαρέτρα του ΝΑΤΟ αποτελεί το «Συντονιστικό Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)», όπου συμμετέχει και η Ελλάδα. Ηδη, το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ. από την αρμόδια επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής, σαν «Μνημόνιο κατανόησης» της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, «σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια, χρηματοδότηση και επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)».

Εκτελεστικός βραχίονας αυτού του κέντρου θα είναι οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, πυρήνα και κορμό των οποίων αποτελούν οι αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο ΝΑΤΟικό μνημόνιο, όπως και άλλα, εντάσσεται σε μια σειρά διευθετήσεων που υπηρετούν την ομογενοποίηση του ΝΑΤΟικού χώρου, με στόχο την επιβολή ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των στρατιωτικών δυνάμεων εντός και εκτός των χωρών - μελών του, κάτω από κοινή κεντρική διοίκηση και κοινούς κανόνες. Ερχεται, δε, σε εφαρμογή του νέου «στρατηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ», που βάζει ανοιχτά στο στόχαστρο τους λαούς και τα κινήματά τους.

Με τη συγκρότηση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων (NSCC) επιχειρείται η καθιέρωση ενός ενιαίου επιχειρησιακού χώρου και αντίστοιχου επιχειρησιακού κέντρου, που θα εδρεύει στις Βρυξέλλες, υπό Αμερικανό διοικητή, το οποίο τίθεται υπεράνω των χωρών - μελών και με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλαμβάνει αποστολές «ανορθόδοξου πολέμου» και εντός των χωρών - μελών, σε συνεργασία ακόμα και με τις αποκαλούμενες «μη κυβερνητικές οργανώσεις», όταν τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα το απαιτήσουν και χωρίς κάτι τέτοιο να γίνεται δημόσια γνωστό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου για την κύρωση του μνημονίου αυτού (Memorandum of Understanding /MOU), ως «έθνος - πλαίσιο» του NSCC ορίζονται οι ΗΠΑ. Σκοπός είναι η άμεση σύνδεσή του με τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, η παροχή συμβουλών στον SACEUR (ανώτατος ΝΑΤΟικός διοικητής στην Ευρώπη) όσον αφορά «στη χρησιμοποίηση των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων για την υποστήριξη του σχεδιασμού και την εκτέλεση επιχειρήσεων», η ανάπτυξη και έκδοση δογμάτων ειδικών επιχειρήσεων και ο συντονισμός, συγχρονισμός και υποστήριξη της εκπαίδευσης και των ασκήσεων των ειδικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.

«Αποστολή του NSCC είναι κυρίως η υποστήριξη των ειδικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη τη Συμμαχία (σ.σ. και στο εσωτερικό των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ), η παροχή στο Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR) και τους υπόλοιπους Διοικητές των Συμμαχικών Διοικήσεων Επιχειρήσεων έγκαιρων και αποτελεσματικών συμβουλών για τις Special Operations Force (Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων) προς υποστήριξη του σχεδιασμού και εκτέλεσης των επιχειρήσεων σε καιρό ειρήνης και κρίσεων», σημειώνεται στο Μνημόνιο. Δηλαδή, «ειδικές επιχειρήσεις» και εντός των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εμπέδωση της ιμπεριαλιστικής «τάξης και ασφάλειας», με καταστολή των λαϊκών κινημάτων.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα συμμετοχής και μη ΝΑΤΟικών χωρών, καθώς και διεθνών οργανισμών, αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, «οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες του ΝΑΤΟ ή σε ΝΑΤΟικές επιχειρήσεις της NSCC».Αυτό σημαίνει συνεργασία με πράκτορες, παρακρατικές δυνάμεις, αλλά και εταιρείες ιδιωτικών μισθοφορικών στρατών «παροχής πολεμικών υπηρεσιών», όπως ήδη γίνεται στον πόλεμο του Ιράκ, όπου ιδιωτικές εταιρείες πολέμου σφάζουν, χωρίς να αναγνωρίζουν κανένα όριο και περιορισμό στη δράση τους.

Ο Ελληνικός Στρατός σε «βρώμικες» αποστολές

Το μέγεθος της ελληνικής εμπλοκής δεν αποτυπώνεται στον αριθμό των 3 Ελλήνων αξιωματικών, που προβλέπεται να στελεχώσουν αυτό το πολυεθνικό - διακλαδικό κέντρο (NSCC), στο οποίο θα υπηρετούν συνολικά 145 στελέχη, αλλά στο γεγονός ότι θεσμοθετείται η δημιουργία τέτοιου συντονιστικού κέντρου «ειδικών επιχειρήσεων». Αυτό, εκτός των άλλων, αποκαλύπτει ότι υπάρχουν και στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις τμήματα με αποστολή τη συμμετοχή και τη διεξαγωγή «ειδικών επιχειρήσεων», όπως αυτές που διεξάγει ο αμερικανικός στρατός.

Αποκαλύπτεται έτσι πως, εντός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως στις Ειδικές Δυνάμεις, έχουν συγκροτηθεί ομάδες «ειδικών επιχειρήσεων» που εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται για αποστολές μη συμβατές με την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, οι δυνάμεις αυτές, με τη δημιουργία του ΝΑΤΟικού «συντονιστικού κέντρου», θα έχουν κοινό αντικείμενο εκπαίδευσης και θα πραγματοποιούν κοινές αποστολές με τις άλλες «συμμαχικές» δυνάμεις.

Για το σκοπό αυτό, γίνεται πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ των ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, τμήματα των οποίων θα υπάγονται κατευθείαν στα ΝΑΤΟικά επιτελεία, σύμφωνα και με τα ποσοστά συμμετοχής και διαθεσιμότητας που έχουν οριστεί από τις σχετικές αποφάσεις των πολιτικών οργάνων του ΝΑΤΟ.

Στην ιστοσελίδα με το όνομα «Εφημερίδα των Ειδικών Δυνάμεων» διαβάζουμε: «Ειδικές δυνάμεις ομοιογενώς εκπαιδευμένες, με κοινό δόγμα και ίδιες ή παρόμοιες επιχειρησιακές δυνατότητες, έστω και αν είναι πολυεθνικές, μπορούν να συνεργαστούν σωστά και ν' αποδώσουν το απαιτούμενο έργο προς όφελος της συμμαχίας. Αυτή είναι η επιδίωξη (...) Σύμφωνα με τα ΝΑΤΟικά ισχύοντα, οι χώρες - μέλη δηλώνουν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τις δυνάμεις που προσφέρουν σε περίπτωση κρίσεως - πολέμου και κατά τις συσκέψεις για την οργάνωση συγκεκριμένης Δύναμης Επιχειρήσεων καθορίζουν επακριβώς τις εθνικές τους μονάδες που δεσμεύονται. Το ίδιο προφανώς συμβαίνει για τη διάθεση των μονάδων ειδικών δυνάμεων ή ειδικών επιχειρήσεων».

Η αμερικανική Δύναμη Ειδικών Επιχειρήσεων

Για το τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι «Ειδικές Επιχειρήσεις» του ΝΑΤΟ, που μάλιστα θα διευθύνονται από αξιωματικό των ΗΠΑ, αρκεί μια ματιά στην αντίστοιχη Δύναμη του αμερικανικού στρατού. Πρόκειται για μονάδες που «μπορούν να διεξάγουν ειδικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που ούτε τα πυροβόλα, ούτε τα άρματα, ούτε τα πλοία, ούτε και τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα από μόνα τους μπορούν να κάνουν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετικό ιστότοπο στο διαδίκτυο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ναύαρχος Ολσον, διοικητής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (SOCOM) των ΗΠΑ, μιλώντας το Μάη του 2011 στο Κογκρέσο, είπε ότι «κατά μέσο όρο καθημερινά, 12.000 προσωπικό των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων διεξάγουν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων σε πάνω από 72 χώρες διεθνώς και ενεργούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε, από βυθούς θαλασσών μέχρι και στις κορυφές των ψηλότερων βουνών της Γης, από αρκτικές περιοχές μέχρι τροπικές ζώνες και από ειρηνικά μέρη μέχρι και στις πιο άγριες εμπόλεμες ζώνες».

Μάλιστα, το νέο δόγμα των Ειδικών Επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού, που εκδόθηκε φέτος, περιλαμβάνει 11 κύριες αποστολές που ανταποκρίνονται στις «νέες απαιτήσεις για την "υποστήριξη δυνάμεων ασφαλείας" και διεξαγωγή αντι-ανταρτοπόλεμου, με παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις, εκπαίδευση, οργάνωση και υλικό ξένων δυνάμεων ασφαλείας, συμμάχων χωρών ή, καλύτερα, φιλικά προσκείμενων κυβερνήσεων».

Σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο, μπορεί να αναλάβει «οποιεσδήποτε δραστηριότητες που θα καθορίζονται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ή τον υπουργό Εθνικής Αμυνας». Δηλαδή, από τα βασανιστήρια στο Ιράκ και στο Γκουαντάναμο, μέχρι τα πραξικοπήματα, τις πολιτικές δολοφονίες και τις προβοκάτσιες ανά τον κόσμο. Πρόκειται για κάτι αντίστοιχο με το νόμο που προβλέπει τα σχετικά με τη δράση της CΙΑ.

Το πεδίο είναι ελεύθερο για κάθε είδους μυστικές αποστολές των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, με ένα είδος «υψηλής εποπτείας» από το Κογκρέσο. Σημειώνεται πως, σήμερα, οι αμερικανικές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων στελεχώνονται και από γυναικείο προσωπικό, ειδικά στον τομέα των πολιτικοστρατιωτικών υποθέσεων, που συγκροτούν οργανωμένες «Ομάδες Πολιτιστικής Υποστήριξης» (Cultural Support Teams, CST), με αποστολή να έλθουν σε στενότερη επαφή με τον τοπικό πληθυσμό της όποιας περιοχής επιχειρήσεων, ώστε «να κατανοούν τα προβλήματά τους, ενώ παράλληλα να περνούν πληροφορίες, ιδέες και μηνύματα».

Με πρότυπο τους συνεργάτες των ναζί

Το ποιο είναι το ποιόν αυτών των δυνάμεων «ειδικών επιχειρήσεων» του ΝΑΤΟ, αρκεί να πούμε πως συνεργάζονται και διεξάγουν κοινές ασκήσεις με τη «Λιθουανική Δύναμη Ειδικών Επιχειρήσεων», η οποία είναι συνεχιστής της ναζιστικής «Αδελφότητας του Δάσους», που συνεργάστηκε με τις χιτλερικές δυνάμεις κατοχής. Επανασυστάθηκε το 1990 στο πλαίσιο της καπιταλιστικής παλινόρθωσης.

Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του περιοδικού «Καταδρομή και Ασφάλεια», οι άνδρες των λιθουανικών Ειδικών Δυνάμεων «ανεπίσημα και στην τοπική αργκό αναφέρονται ως οι "Πράσινοι Ανθρωποι". Το προσωνύμιο αυτό αντλούν από την Αδελφότητα του Δάσους, μια αντάρτικη δύναμη η οποία πρόβαλλε αντίσταση στη σοβιετική κατοχή την περίοδο 1940-41 και με την εκδίωξη των Ρώσων από τους Γερμανούς, τα μέλη της Αδελφότητας του Δάσους εντάχθηκαν σε λιθουανικές μονάδες που πολέμησαν στο πλευρό των γερμανικών δυνάμεων εντός της Ρωσίας». Στο ίδιο άρθρο, υπάρχουν φωτογραφίες από τη συμμετοχή της «Αδελφότητας του Δάσους» σε άσκηση Ειδικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη βόρεια Ευρώπη.

Ολα τα παραπάνω δείχνουν ότι τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία, τα κόμματα της πλουτοκρατίας βάζουν το λαό σε ρόλο θύτη και θύματος, στα ευρύτερα σχέδιά τους. Είναι αδίστακτοι και συμμαχούν ακόμα και με τις νεοναζιστικές δυνάμεις για την επιβολή της εξουσίας και των συμφερόντων του κεφαλαίου. Η δολοφονική επίθεση στο Οσλο της Νορβηγίας προσφέρεται για παραπέρα συμπεράσματα. Η απάντηση είναι μία: Αντιιμπεριαλιστική πάλη για αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, για ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου.


Κυριάκος ΖΗΛΑΚΟΣ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αναγορεύουν τους λαϊκούς αγώνες σε «ασύμμετρη απειλή»(14/10/2012)
Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Σικάγο(12/5/2012)
Επικίνδυνα σχέδια για εσωτερική καταστολή(4/3/2012)
Μηχανισμός για βρώμικες αποστολές ανά τον κόσμο(4/8/2011)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org