Κυριακή 14 Φλεβάρη 1999
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ποιες δαπάνες έχουν πέραση

Οσοι προσκομίσουν με τη δήλωσή τους αποδείξεις για διάφορες δαπάνες που έκαναν το 1998, μπορεί να μειώσουν σε κάποιο ποσοστό τη φορολογική επιβάρυνση που τους επιβάλλουν οι κυβερνώντες

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 περιέχει διάφορα έξοδα τα οποία μπορούν είτε να εκπέσουν από το εισόδημα, να αφαιρεθούν δηλαδή πλήρως, ή να μειώσουν σε κάποιο ποσοστό το λεγόμενο φορολογητέο εισόδημα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε οι περισσότερες δαπάνες από αυτές που πρέπει να έχουμε κάνει τη χρονιά που μας πέρασε για να γλιτώσουμε φόρο, δεν είναι για καλό. Και δεν είναι για καλό, αφού προϋπόθεση για τη μείωση των φόρων είναι να έχουμε ξοδέψει τα εισοδήματά μας στους γιατρούς, να έχουμε χρυσοπληρώσει κάποιο στεγαστικό δάνειο στις τράπεζες, να έχουμε πάρει κάποια ποσά από ασφαλιστική εταιρία λόγω ατυχήματος, ή - αυτό δεν αφορά τους μισθοσυντήρητους - να έχουμε πολύ υψηλό εισόδημα και να προσπαθούμε να γλιτώσουμε φόρους κάνοντας δωρεές σε εκκλησίες στο δημόσιο κ. ο. κ.

Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τι δαπάνες μπορούμε να γράψουμε σ' αυτόν τον πίνακα και ποιο θα είναι το φορολογικό όφελος, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι οι δαπάνες του πίνακα είναι προσωπικές και μπορούν να αφαιρεθούν, κατά περίπτωση, από το εισόδημα του φορολογούμενου ή της συζύγου του, εκτός από τις "Οικογενειακές Δαπάνες", που υπολογίζονται στο εισόδημα και των δύο. Με βάση, λοιπόν, τους αύξοντες αριθμούς του πίνακα μπορούμε να σημειώσουμε:

Κωδικοί 051-052: Γράφουμε το σύνολο των δαπανών για ιατρική - νοσοκομειακή περίθαλψη. Για κάθε δαπάνη συνυποβάλλουμε τις σχετικές αποδείξεις. Στους κωδικούς αυτούς μπορούμε να συμπεριλάβουμε δαπάνες για φυσικοθεραπεία ή λουτροθεραπεία, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική γνωμάτευση γιατρού. Επίσης μπορούμε να γράψουμε το 50% της δαπάνης που καταβάλαμε σε οίκους ευγηρίας. Το σύνολο των δαπανών που αναγνωρίζεται πλήρως και εκπίπτει από το εισόδημα είναι μέχρι 10 εκατ. δραχμές, με την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα είναι επίσης στα όρια των 10.000.000 δραχμών. Αν η δαπάνη των κωδικών είναι πάνω από 10 εκατομμύρια, τότε για το τμήμα των εξόδων που είναι πάνω από 10 εκ. δρχ. αφαιρείται το 50% του ποσού, το οποίο πάντως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 50% των εισοδημάτων που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια δραχμές.

Κωδικοί 053-054: Εδώ γράφουμε τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που βεβαιώνονται από τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία και αφορά κύρια πληρωμές για εξαγορά ενσήμων, πληρωμή εισφορών παλαιοτέρων χρόνων. Τα ποσά εκπίπτουν κατά 100%. Εννοείται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν αφαιρεθεί από το μισθό μας στη διάρκεια του χρόνου δεν περιλαμβάνονται σ' αυτούς τους κωδικούς, μια και ήδη έχουν αφαιρεθεί από τη βεβαίωση του εργοδότη.

Κωδικοί 055-056: Οι δαπάνες αυτές αφορούν δαπάνες για αγορά και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, τις εγκαταστάσεις και συσκευές φυσικού αερίου. Τα σχετικά ποσά εκπίπτουν από το εισόδημα κατά 75%.

Κωδικοί 057-062: Εδώ είναι οι κωδικοί με τις δωρεές που λέγαμε παραπάνω και μπορούμε να τις αναφέρουμε στο βαθμό που βεβαιώνονται με σχετικά επίσημα έγγραφα. Η έκπτωση από το εισόδημα εξαρτάται από τον αριθμό και το ύψος των δωρεών, από το φορέα στον οποίο γίνονται και το εισόδημα του φορολογούμενου και θα υπολογιστεί από την εφορία.

Κωδικοί 063-064: Οσοι έχουν πάρει τα προηγούμενα χρόνια στεγαστικό δάνειο για πρώτη κατοικία, γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Για τους υπόλοιπους θυμίζουμε ότι οι τόκοι που πληρώθηκαν στη διάρκεια του 1998 για δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας εκπίπτουν σε ποσοστό 100%. Από τις τράπεζες συνήθως έγκαιρα στέλνονται οι σχετικές βεβαιώσεις. Προσοχή: Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών τα ποσά που θα γράψουμε σ' αυτούς τους κωδικούς, πρέπει να τα εμφανίσουμε και στους κωδικούς 727 και 728, του ΠΙΝΑΚΑ 13, αντίστοιχα.

Κωδικοί 065-066: Γράφουμε τους δεδουλευμένους τόκους που έχουμε καταβάλει στο δημόσιο για χρέη από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής. Τα ποσά εκπίπτουν πλήρως μέχρι και το 25% του συνολικού εισοδήματος. Απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

Κωδικοί 071-072: Τα ποσά που αναφέρονται στην έκτακτη εισφορά του νόμου 1870/89 δεν αφορούν μισθωτούς. Αν κάποιος συνταξιούχος ΕΒΕ πλήρωσε πέρσι τέτοιο ποσό στην εφορία, μπορεί να το συμπληρώσει στον κωδικό 071 και η εφορία θα αφαιρέσει το 50% του ποσού αυτού από το εισόδημα.

Κωδικοί 073-074: Από τη δαπάνη για ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων κλπ. η μείωση του φόρου, που γλιτώνει ο φορολογούμενος, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 15% του ποσού της δαπάνης που αναγνωρίζεται για έκπτωση από το εισόδημα. Το ποσό έκπτωσης είναι μέχρι το 4% του οικογενειακού εισοδήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο των 200.000 δρχ.

Κωδικός 075: Εδώ μπορούμε να βάλουμε το σύνολο των αποδείξεων (από ταμειακή μηχανή, διπλότυπες αποδείξεις κλπ.), που έχουμε μαζέψει το 1997. Το σύνολο των αποδείξεων μπορεί να είναι μέχρι 1.000.000 δραχμές και η δαπάνη μπορεί να αφορά αγορές αγαθών (π. χ. οικιακών συσκευών, επίπλων, ενδυμάτων, υποδημάτων, υφασμάτων, βιβλίων, χαρτικών, φαρμάκων κλπ.) ή την πληρωμή υπηρεσιών γενικά (π. χ. εγκατάσταση και επισκευή οικιακών συσκευών και αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κλπ., ενοίκιο θερινής κατοικίας, δίδακτρα νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, γυμναστηρίων κλπ., δαπάνη σε εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, κομμωτήρια κλπ). Δεν "πιάνονται" αποδείξεις για αγορά τροφίμων και ποτών, καυσίμων, οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, τα εισιτήρια συγκοινωνιών, ασφάλιστρα για οποιεσδήποτε ασφαλίσεις και τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Η έκπτωση εισοδήματος για αποδείξεις 1.000.000 δρχ. μπορεί να φτάσει τις 300.000 δραχμές και επιμερίζεται στα εισοδήματα των δύο συζύγων από την εφορία.

Οι δαπάνες για νοίκι

Κωδικοί 801-802, 811-814: Συμπληρώστε όπως ακριβώς το ζητάει ο σχετικός πίνακας τα στοιχεία που αφορούν το νοίκι που πληρώσατε για πρώτη κατοικία. Απαραίτητο είναι να γνωρίζετε το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του εκμισθωτή σας. Το ποσό θα γραφεί στη στήλη του φορολογούμενου ή της συζύγου του, ανάλογα με το ποιος έχει υπογράψει το συμβόλαιο. Από αυτή τη δαπάνη του 1998 για νοίκια το ΚΕΠΥΟ θα αφαιρέσει το 30%, με την προϋπόθεση ότι δε θα ξεπερνά το 15% του οικογενειακού εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η έκπτωση εισοδήματος δεν μπορεί να είναι πάνω από 240.000 δρχ. Κωδικοί 803-804, 815-818: Σ' αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνουμε τα ποσά που πληρώσαμε για ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Και εδώ πρέπει να γράψουμε τα αναλυτικά στοιχεία του εκμισθωτή, ενώ η εφορία θα αφαιρέσει το 30% της δαπάνης, που δεν μπορεί να είναι πάνω από το 10% του εισοδήματος, ενώ το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να ξεπερνά 120.000 δρχ.

Κωδικοί 079-090: Στους κωδικούς αυτής της σειράς μπορούμε να γράψουμε τις διάφορες δαπάνες για δίδακτρα σε σχολεία, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κλπ. που έγιναν για τον ένα από τους δύο συζύγους (κωδικοί 079 και 080 αντίστοιχα), για τα παιδιά τους (κωδικοί 081, 083, 085, 087, 089), ή για τα παιδιά της συζύγου από προηγούμενο γάμο της (κωδικοί 082, 084, 086, 088, 090). Η εφορία θα αφαιρέσει το 40% της δαπάνης, που δεν μπορεί να είναι πάνω από 150.000 δρχ. για κάθε παιδί.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προσαρμοσμένες στις νέες αντιλαϊκές διατάξεις(19/2/2014)
Η ώρα της Εφορίας(26/4/2003)
Οι πίνακες των εισοδημάτων(6/5/2001)
Τεκμήρια και "πόθεν έσχες"(25/1/1998)
Γλιτώστε φόρο με αποδείξεις(18/2/1996)
Γλιτώστε φόρο συγκεντρώνοντας αποδείξεις(6/1/1996)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org