Κυριακή 14 Φλεβάρη 1999
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σπαζοκεφαλιά ο φόρος ιδιοκατοίκησης

Φόρο ιδιοκατοίκησης από πέρσι πληρώνουν όσοι διαθέτουν κύρια και δευτερεύουσα εξοχική ή μη κατοικία, που μαζί με τις αποθήκες και τα γκαράζ έχουν συνολικό εμβαδόν πάνω από 150 τετραγωνικά μέτρα.

Ο πίνακας 5 είναι χωρισμένος σε δύο τμήματα, από τα οποία το πρώτο αφορά τα πραγματικά εισοδήματα από την εκμετάλλευση ακινήτων και το δεύτερο το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.

Ας δούμε πρώτα τι γίνεται με τα εισοδήματα από ακίνητα, για τα οποία βεβαίως πρέπει να συμπληρωθεί και το ειδικό έντυπο Ε2,όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα σχετικά εισοδήματα. Ας έχουμε υπόψη μας ότι το εισόδημα από ακίνητα, εκτός του ότι προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα και φορολογείται με βάση τη φορολογική κλίμακα, έχει και πρόσθετη φορολόγηση με συντελεστή 3%.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για επισκευές και συντήρηση ακινήτων, που περιέχονται στους διάφορους κωδικούς, τα σχετικά ποσά κατά κανόνα τα συμπληρώνουν όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα, οι δε δαπάνες πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά παραστατικά.

Η περίπτωση του φόρου ιδιοκατοίκησης αφορά δύο κατηγορίες φορολογουμένων. Εκείνων που η κύρια κατοικία τους και η δευτερεύουσα μη εξοχική, ή η εξοχική, αθροιστικά είναι κάτω από 150 τετραγωνικά μέτρα και όσων είναι πάνω από 150 τετραγωνικά.

Οσοι διαμένουν σε κύρια κατοικία μικρότερη των 150 τετραγωνικών μέτρων, ή διαθέτουν κύρια και δευτερεύουσα μη εξοχική ή και εξοχική κατοικία μέχρι 150 τετραγωνικά, τότε δεν υπόκεινται σε φόρο ιδιοκατοίκησης και η συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων είναι ευκολότερη, αφού δεν απαιτείται να γραφούν τιμές ζώνης, να υπολογιστούν οι διάφοροι συντελεστές ιδιοκατοίκησης κλπ. Αν λοιπόν μένετε σε κάποιο συνηθισμένο σπίτι μέχρι 90 τετραγωνικά μέτρα, σε μια μέση περιοχή, όπου η αντικειμενική αξία των ακινήτων την 1- 1-1997 ήταν γύρω στις 170.000 δραχμές, τότε η συμπλήρωση του πίνακα ολοκληρώνεται, αρκεί να προσδιορίσετε το νοίκι στις 30 - 35 χιλιάδες δραχμές, ποσό που θα πολλαπλασιάσετε επί 12 μήνες και το γινόμενο θα το γράψετε στον κωδικό 115.Αν έχετε και μία εξοχική κατοικία 50 τετραγωνικών μέτρων, υπολογίστε ένα μέσο νοίκι της τάξης των 30.000 δραχμών και αφού το πολλαπλασιάσετε με τους τρεις μήνες που χρησιμοποιείτε το σπίτι αυτό κάθε χρόνο, συμπληρώστε το ποσό των 90.000 δραχμών στον κωδικό 119.Για τις περιπτώσεις με ακίνητα μέχρι 150 τετραγωνικά, η συμπλήρωση του πίνακα ολοκληρώνεται εδώ.

Ο φόρος ιδιοκατοίκησης

Ο ίδιος πίνακας γίνεται περίπλοκος όταν τα ακίνητα που χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος είναι πάνω από 150 τετραγωνικά μέτρα, αφού σ' αυτή την περίπτωση το τεκμαρτό εισόδημα δεν πρέπει να γραφεί στο περίπου, αλλά να υπολογιστεί ακριβώς. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής στοιχεία: Την τιμή ζώνης της περιοχής, το ακριβές εμβαδόν του ακινήτου και των βοηθητικών χώρων (το 20% αυτών των χώρων προστίθεται στα τετραγωνικά του ακινήτου), το συντελεστή παλαιότητας και τον ειδικό συντελεστή "προσδιορισμού ακαθάριστου εισοδήματος", ενώ ο συντελεστής τεκμαρτού εισοδήματος είναι 3,5%. Υπόψη ότι προς φορολόγηση εισόδημα ιδιοκατοίκησης θεωρείται η αξία των άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας.

Ο συντελεστής παλαιότητας είναι 0,9 για κατοικίες μέχρι 5 χρόνων, 0,8 για 6 - 10 χρόνων, 0,7 για 11 - 20 χρόνων, 0,6 για 21 - 30 χρόνων, 0,5 για 31 - 40 χρόνια, 0,4 για 41 - 50 χρόνια και 0,3 για πάνω από 50 χρόνια.

Ο "ειδικός συντελεστής προσδιορισμού ακαθάριστου εισοδήματος" είναι 1,1 για περιοχές όπου οι τιμές ζώνης είναι μέχρι 150.000 δρχ., 1,2 για τιμές ζώνης μέχρι 250.000 δρχ., 1,3 για τιμές ζώνης μέχρι 400.000 δρχ. και 1,4 για τιμές ζώνης πάνω από 400.000 δραχμές.

Η συμπλήρωση του πίνακα είναι σχετικά απλή, αλλά αν κανείς θελήσει να δει την προσαύξηση του εισοδήματός του από το τεκμαρτό εισόδημα ιδιοκατοίκησης, απαιτούνται ορισμένες πράξεις. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Φορολογούμενος διαθέτει διαμέρισμα τρίτου ορόφου, 170 τετραγωνικών μέτρων σε πολυκατοικία 8 χρόνων και σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης πέρσι ήταν 190.000 δραχμές. Στην κατοχή του φορολογουμένου ήταν και αποθήκη 15 τετραγωνικών μέτρων.

Η "τιμή", που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, προκύπτει ως εξής: τετραγωνικά μέτρα + (αποθηκευτικοί χώροι Χ 20%) Χ "ειδικό συντελεστή" Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ συντελεστή απόδοσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε: τετραγωνικά μέτρα 170, αποθηκευτικοί χώροι 3, "ειδικό συντελεστή" 1,2, τιμή ζώνης 190.000, συντελεστή παλαιότητας 0,8, συντελεστή απόδοσης 3,5% και άρα η "τιμή" του ακινήτου διαμορφώνεται ως εξής: 173 Χ 1,2 Χ 190.000 Χ 0,8 Χ 3,5% = 1.104.132. Αν διαιρέσουμε την "τιμή" αυτή με τα τετραγωνικά μέτρα, θα δούμε ότι η "τιμή" του τετραγωνικού είναι 6.384 δραχμές. Με δεδομένο ότι θα φορολογηθεί η αξία των 23 τετραγωνικών, πολλαπλασιάζουμε την τιμή τετραγωνικού με τον αριθμό αυτό και βρίσκουμε ότι το προς φορολόγηση εισόδημα είναι 146.832 δραχμές.

Η περίπτωση του φόρου ιδιοκατοίκησης αφορά δύο κατηγορίες φορολογουμένων. Εκείνων που η κύρια κατοικία τους και η δευτερεύουσα μη εξοχική, ή η εξοχική, αθροιστικά είναι κάτω από 150 τετραγωνικά μέτρα και όσων είναι πάνω από 150 τετραγωνικά


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org