Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2003
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΑΙΔΕΙΑ
Από 15 Σεπτέμβρη οι εγγραφές σε Πανεπιστήμια - ΤΕΙ

Από 15 μέχρι και 26 Σεπτέμβρη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους οι νεοεισαχθέντες στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε σχολής ή τμήματος. Οσοι δεν εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.

Ειδικά όσοι εισάγονται στο δεύτερο εξάμηνο των ΤΕΙ, αν δεν εγγραφούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη 2004. Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση για εγγραφή, απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του λυκείου αποφοίτησης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο αυτών των τίτλων, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 6 φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας. Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και μόνο όσοι πέτυχαν με το σύστημα του ενιαίου λυκείου (90% και 10%), υποβάλουν και αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Από το υπουργείο Παιδείας σημειώνεται επίσης ότι η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα οριστεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές. Υπενθυμίζεται επίσης ότι όσοι εισήχθησαν σε σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει να πραγματοποιήσουν το συντομότερο την εγγραφή τους, καθώς τα μαθήματα ξεκίνησαν από χτες, Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη.


Κορυφή σελίδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ