Τετάρτη 15 Μάη 2019
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΝΕΟΛΑΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
Με αφορμή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης

Τα μεγάλα προβλήματα της Ναυτικής Εκπαίδευσης έμειναν ανέγγιχτα, έξω από τη συζήτηση. Οι σπουδαστές των ΑΕΝ δεν συμβιβάζονται με αυτήν την κατάσταση!

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική σε σχέση με τις κατευθύνσεις που διευρύνονται και νέες που δρομολογούνται στη Ναυτική Εκπαίδευση ήταν η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μάη. Στη σύνθεση του Συμβουλίου βρίσκονται το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Ναυτιλίας, η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η Πανελλήνια Ενωση Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, ενώ εκπροσωπείται και ο Σύλλογος Σπουδαστών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου.

Μέσα από τη συνεδρίαση αναδείχθηκαν οι συνέπειες που έχει για τους σπουδαστές η στρατηγικής που διαμορφώνουν από κοινού εφοπλιστές, Ευρωπαϊκή Ενωση και κυβερνήσεις για τη Ναυτική Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις που έθεσε στη συνεδρίαση o Σπουδαστικός Σύλλογος της ΑΕΝ Ασπροπύργου απορρίφθηκαν.

Ρυθμίσεις στενά συνδεδεμένες με την κερδοφορία των εφοπλιστών

Για παράδειγμα, οι αλλαγές που ενέκρινε το ΣΝΕ στον Εσωτερικό Κανονισμό των ΑΕΝ αποτυπώνουν το στόχο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για ακόμα πιο στενή σύνδεση της Ναυτικής Εκπαίδευσης με τα σχέδια και τις ανάγκες του εφοπλιστικού κεφαλαίου, με σκοπό την αύξηση των κερδών του. Αποτυπώνεται η προσπάθεια να ακολουθεί η Ναυτική Εκπαίδευση πιο στενά τις εξελίξεις και τον σκληρό ανταγωνισμό του εφοπλιστικού κεφαλαίου στον κλάδο.

Αρκετά σημεία του νέου Εσωτερικού Κανονισμού διατρέχονται από τη στόχευση για την ενίσχυση του προσανατολισμού των ΑΕΝ προς τη συνεργασία με ΑΕΙ του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, σε ερευνητικά αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα, στον τομέα της ναυτικής τεχνολογίας. Κοινός στόχος εφοπλιστών, ΕΕ και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όμως, είναι η ερευνητική δραστηριότητα στις ΑΕΝ να υποτάσσεται πλήρως στις ανάγκες της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Το σχετικό απόσπασμα του Κανονισμού είναι χαρακτηριστικό: «Επιπλέον πόροι προέρχονται και από ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία αναθέτουν στην ΑΕΝ έρευνα και τη χρηματοδοτούν. Τα αποτελέσματα τέτοιας έρευνας ανήκουν σε αυτόν που την αναθέτει ή και στην ΑΕΝ, ανάλογα με όσα θα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση».

Θέμα της συνεδρίασης του ΣΝΕ αποτέλεσε και το εκπαιδευτικό ταξίδι. Επιβεβαιώθηκε ξανά ότι το μοναδικό άγχος των εφοπλιστών είναι πώς θα ξεζουμίζουν τους δόκιμους πλοιάρχους και μηχανικούς, πώς θα είναι «ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμοι» και όχι το πώς πραγματικά θα εμπλουτίζουν τις θεωρητικές γνώσεις τους μέσα από την πρακτική τους εφαρμογή, ώστε να βρεθούν έτοιμοι να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο πλοίο. Οι δόκιμοι πλοίαρχοι και μηχανικοί, από το πρώτο τους εκπαιδευτικό ταξίδι, καλούνται να καλύψουν οργανικές θέσεις στα πλοία, ενώ για τους μισθούς και την ασφάλισή τους οι εφοπλιστές πληρώνουν ελάχιστα, αφού οι θέσεις τους είναι επιδοτούμενες από το κράτος.

Ακόμη, στη συνεδρίαση του ΣΝΕ συζητήθηκε η προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών των πλοιάρχων και των μηχανικών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Η κατεύθυνση αυτή της ΕΕ, που αφορά συνολικά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οδηγεί τα πτυχία στην υποβάθμιση, στη διάλυση. Η ολοκληρωμένη γνώση και μόρφωση γύρω από ένα επιστημονικό αντικείμενο αποτελεί περιττή πολυτέλεια! Τα προγράμματα σπουδών μετατρέπονται σε ένα άθροισμα σκόρπιων και ασύνδετων μεταξύ τους γνώσεων, σε ένα άθροισμα ξεχωριστών μαθημάτων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να εκπαιδεύονται οι σπουδαστές στα ελάχιστα αναγκαία κάθε φορά, να αποφοιτούν ως φθηνό εργατικό δυναμικό.

Τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν

Την ίδια στιγμή με όλα τα παραπάνω:

 • Συνεχίζουν να προωθούν τη στρατιωτικού τύπου οργάνωση των Ακαδημιών και ενισχύουν την παρουσία και εμπλοκή του Λιμενικού Σώματος.
 • Αφήνουν άθικτη την τεράστια πλειοψηφία των αναχρονιστικών και αντιδραστικών άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού, όπως εκείνα που προβλέπουν ότι δεν δικαιούνται δωρεάν Παιδεία οι αλλοδαποί σπουδαστές και ότι «οι διοικούντες τους Συλλόγους των σπουδαστών πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες»!
 • Η υποχρηματοδότηση των ΑΕΝ δημιουργεί τεράστια κενά σε καθηγητές, σε σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και συγγράμματα. Τα κτίρια των Ακαδημιών βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, χωρίς την απαραίτητη συντήρηση.
 • Δεν λειτουργεί σε καμία ΑΕΝ δωρεάν σίτιση και στέγαση για τους σπουδαστές από άλλες πόλεις.
 • Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΕΕ από κοινού λεηλατούν το εισόδημα των σπουδαστών και των οικογενειών τους, ενώ εξασφαλίζουν για τους εφοπλιστές συμφωνίες «εθελοντικής» φορολογίας, διατηρώντας προκλητικά τις φοροαπαλλαγές τους.
 • Εξασφαλίζουν για τους εφοπλιστές τεράστια κέρδη, νέες επενδύσεις, ανάπτυξη του στόλου τους, ενώ το 25% - 30% των απόφοιτων πλοιάρχων και μηχανικών από τις ΑΕΝ είναι άνεργοι.

Κανείς δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη σημερινή κατάσταση. Τα συμφέροντα των αυριανών πλοιάρχων και μηχανικών είναι αντίθετα με αυτά των εφοπλιστών και του πολιτικού τους προσωπικού.

Στο προσκήνιο οι σύγχρονες διεκδικήσεις των σπουδαστών

Φάρος του αγώνα μας πρέπει είναι οι σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή με δικαιώματα. Μαζί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ μπορούμε να δυναμώσουμε την πάλη για:

 • Ενιαία, πραγματικά ανώτατη, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Ενταγμένη αποκλειστικά στο υπουργείο Παιδείας, να αποτελεί με αυτόν τον τρόπο κομμάτι της συνολικής εκπαιδευτικής δομής.
 • Το υπουργείο Ναυτιλίας εδώ και τώρα να αναλάβει την εύρεση εταιρείας για το εκπαιδευτικό ταξίδι του κάθε σπουδαστή, να έχει την ουσιαστική εποπτεία για την πραγματοποίησή του με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 • Κατάργηση του ΠΔ 141/2014 και των νόμων 3153/2003, 3450/2006, που ανοίγουν το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης.
 • Γενναία και αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση όλων των ΑΕΝ. Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και όλων των εργαστηρίων. Εκσυγχρονισμό της ύλης των συγγραμμάτων στο επίπεδο της τεχνολογίας που αξιοποιείται σήμερα στα πλοία. Η διαμόρφωση να είναι αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου Παιδείας.
 • Τα πτυχία να είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα της στεριάς, με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ, κατάργηση όλων των αναχρονιστικών και αντιδραστικών άρθρων που περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Καμία συμμετοχή των εφοπλιστών, του υπουργείου, του Λιμενικού Σώματος, των υπόλοιπων οργάνων Διοίκησης και Διεύθυνσης, στις συλλογικές διαδικασίες των σπουδαστών.

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες στις ΑΕΝ χρειάζεται να συσπειρωθούν στους Συλλόγους τους, να βάλουν μπροστά τις διεκδικήσεις τους και να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, τη μόνη δύναμη που βρίσκεται μπροστά στους αγώνες τους. Η ψήφος στο ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και στη «Λαϊκή Συσπείρωση» σε δήμους και Περιφέρειες είναι η μόνη που την επόμενη μέρα των εκλογών θα πάει υπέρ του αγώνα των σπουδαστών και των διεκδικήσεών τους, και δεν θα εξαργυρωθεί για να εξαπατηθούν οι ίδιοι και να υπονομευτούν κι άλλο τα δικαιώματά τους στη σχολή και στη δουλειά! Η ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να δώσει προβάδισμα στις σύγχρονες ανάγκες των σπουδαστών στην εκπαίδευση, στη δουλειά με δικαιώματα, στη ζωή με αξιοπρέπεια, με το κεφάλι ψηλά!


Αλέκος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, της Εργατικής Επιτροπής του ΚΣ και του Γραφείου Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org