Πέμπτη 5 Οχτώβρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η «ευελιξία» αποτελεί εργαλείο για τη μείωση του μέσου μισθού

Τη συσχέτιση της μείωσης στο μέσο κλαδικό μισθό με τη γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ενδιάμεσης Εκθεσης για την ελληνική οικονομία, που παρουσίασε χτες το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη σύγκριση του μέσου μισθού το 2010 και το 2016, αυτός μειώθηκε κατά 29,7% στην εκπαίδευση, κατά 29,6% στη διασκέδαση και στις τέχνες, κατά 25% στην εστίαση και στον τουρισμό, κατά 19,9% στο εμπόριο και κατά 19,9% στις κατασκευές.

Αντίστοιχα, την ίδια χρονική περίοδο, η μερική απασχόληση αυξήθηκε στις κατασκευές από το 6,2% στο 16,4%, στο εμπόριο από το 5,5% στο 10,7%, στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης από το 9,2% στο 17,9%, στην ψυχαγωγία και στις τέχνες από το 13,2% στο 22,8% και στην εκπαίδευση από το 10,4% στο 13%. Συνολικά, ο μέσος ονομαστικός μισθός μειώθηκε κατά 18,1%, από τα 954,46 στα 781,79 ευρώ, ενώ η μερική απασχόληση αυξήθηκε από τους 286.400 στους 363.100 εργαζόμενους, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 26,8%.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά που προκύπτουν από τις σχετικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ είναι σαφώς υποβαθμισμένα, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ και τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις των επιχειρήσεων προκύπτει ότι ο αριθμός των μισθωτών με μερική απασχόληση αγγίζει τους 600.000.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της EU-SILK για το 2015, τα οποία επικαλούνται οι συντάκτες της Εκθεσης, το 34,7% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση και το 42,13% εκείνων με μερική απασχόληση λαμβάνουν μισθό χαμηλότερο του κατώτερου.

Παράλληλα, η έκθεση εκτιμά το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας για το β' τρίμηνο του 2017 στο 28,7%, αντί του επίσημου 21,1% που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ. Στο ποσοστό αυτό, οι συντάκτες της Εκθεσης συνυπολογίζουν τους «αποθαρρυμένους ανέργους», τους υποαπασχολούμενους και το λοιπό δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό. Υπογραμμίζουν ταυτόχρονα την αύξηση των μακροχρόνια ανέργων από το 44,9% το β' τρίμηνο του 2010 στο 74% το ίδιο τρίμηνο του 2017, καθώς και το πολύ χαμηλό ποσοστό απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, που φτάνει μόλις στο 52%.

Κατά τ' άλλα, η Εκθεση αναπαράγει όλον τον πυρήνα της γραμμής της ΓΣΕΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα, προτείνοντας ένα «άλλο μείγμα» διαχείρισης, που θα δημιουργεί «έναν δυναμικό μηχανισμό δημιουργίας εισοδημάτων και ροών ρευστότητας» για την ελληνική οικονομία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας.


Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ