Κυριακή 11 Σεπτέμβρη 2011
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΑΡΙ ΚΑΣΠΑΡΟΒ
Ο «μύλος» και άλλα δραστικά τακτικά μέσα

(Μάθημα 15ο, β' μέρος)

...«Τα πράγματα είναι διαφορετικά, όμως, όταν υπάρχουν αδυναμίες (γνωστές σαν "νησίδες") στην τοποθέτηση των πιονιών. Ρίξε απλώς μια ματιά στο παιχνίδι των Καέσιας - Βούκοβιτς (1940) 1. ε4 ε5 2. Ιζ3 Ιγ6 3. Αγ4 Ιζ6 4. δ4 εδ 5. 0-0 Αγ5 6. ε5 δ5 7. εζ δγ 8. Πε1+. Σε αυτή τη θέση ο μαύρος θα έπρεπε να παραιτηθεί του πιονιού προσπαθώντας να κινητοποιήσει τα κομμάτια του, π.χ.: 8... Αε6 9. ζη Πη8 10. Αη5 Βδ5. Ομως ο μαύρος αποφάσισε να κρατήσει το πιόνι και μετά 8... Ρζ8; 9. Αη5 ηζ 10. Αθ6+ Ρη8, τα πιόνια ζ7, ζ6 και θ7 μάλλον έβαλαν παγίδα παρά έκαναν φρούριο στο βασιλιά τους. Ο λευκός αξιωματικός στο θ6 ενεργεί σαν φύλακας που εμποδίζει το μαύρο βασιλιά να ξεφύγει. Τώρα θα πρέπει να ενεργοποιήσει το κομμάτι που θα κάνει ματ.

Αλλά ποιο κομμάτι; Μπορεί να είναι ο άσπρος ίππος στο ζ6 ή ο Πύργος στο ε8, ή η βασίλισσα στο η4. Είναι ενδιαφέρον ότι διάφορες καταστάσεις θα μπορούσαν να είχαν συμβεί στο παιχνίδι αυτό, γιατί το καθένα απ' αυτά τα κομμάτια είναι ικανό να τιμωρήσει με ένα αποφασιστικό κτύπημα.

11. Ιγ3! Αη4 12. Ιε4 β6 13. γ3 Ιε5; 14. Ιε5! (βλέπε διάγραμμα). Η απειλή είναι 15. Βη4 ματ. Ομως ποιος δεν μπαίνει στον πειρασμό να πάρει τη φοβερή βασίλισσα; 14... Αδ1 15. Ιδ7!! Αε7. Φαίνεται ότι ο μαύρος προστατεύεται από το ματ στο ζ6, όμως δεν υπάρχει άμυνα εναντίον των θυσιών που ακολουθούν 16. Ιεζ6+!! Αζ6 17. Πε8+!! Βε8 18. Ιζ6+ ματ!

Επειδή ένας καλός σχηματισμός πιονιών είναι ιδιαίτερα σπουδαίος για μια επιτυχημένη άμυνα, υπάρχουν μερικοί τυπικοί επιθετικοί συνδυασμοί που εκδιώχνουν τους προστάτες του αντίπαλου βασιλιά. Ας μελετήσουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας καταστροφής με θυσία του σχηματισμού των πιονιών, πάλι από τους Εμ. Λάσκερ - Φ. Μπάουερ (1920). Η θέση ήταν: Λευκά: Ρη1, Βε2, Πα1, Πζ1, Αε5, Αδ3, Στρ. α2, β3, γ2, δ2, ε3, ζ4, η2, θ2 (14). Μαύρα: Ρη8, Βγ6, Πζ8, Πα8, Αβ7, Αε7, Στρ. α6, β6, γ5, δ5, ε6, ζ7, η7, θ7 (14). Μετά από τη φανερή κίνηση 1. Βθ5 ζ5, θα ήταν δύσκολο να αποδειχθεί η υπεροχή του λευκού. Ομως, αν ο λευκός εκδιώξει τα πιόνια η7 και θ7, η διαδρομή του Πύργου από το ζ1 στο ζ3 θα είναι καταστρεπτική για τον μαύρο. 1. Αθ7+! Ρθ7 2. Βθ5+ Ρη8 3. Αη7! Ρη7 4. Βη4+ Ρθ7 5. Πζ3 ε5 6. Πθ3+ Βθ6 7. Πθ6+ Ρθ6 8. Βδ7! 1-0».

(Συνεχίζεται)


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org