Κυριακή 19 Ιούλη 2009
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχετικά με το σύμφωνο των δημάρχων για βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας

Και στα ζητήματα Ενέργειας/Περιβάλλοντος η ΕΕ υπηρετεί τις βασικές αρχές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και μάλιστα με τη σύμφωνη κατά κανόνα γνώμη, ενίοτε και με την ενεργό συμβολή, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ, ΛΑ.Ο.Σ. και «Πρασίνων»

Eurokinissi

Και στα ζητήματα Ενέργειας/Περιβάλλοντος η ΕΕ υπηρετεί τις βασικές αρχές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και μάλιστα με τη σύμφωνη κατά κανόνα γνώμη, ενίοτε και με την ενεργό συμβολή, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ, ΛΑ.Ο.Σ. και «Πρασίνων»
Τις μέρες αυτές, κυκλοφορεί στους δήμους και τις κοινότητες της Αττικής μια επιστολή του Προέδρου της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ), καλώντας τους να συμμετάσχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας».

Η θέσπισή του αποτέλεσε προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που περιλαμβάνεται στο «Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση», στο πλαίσιο της «αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής» και εντάσσεται στα μέτρα και τις δράσεις για την προώθηση των στόχων του «Χάρτη της Λειψίας». Εντάσσεται, επομένως, σε μια συνολικότερη πολιτική με άξονα την κερδοφορία των ευρωενωσιακών μονοπωλίων και βασικές της πλευρές την ιδιωτικοποίηση του τομέα της ενέργειας, τη διευκόλυνση του κεφαλαίου να επενδύσει με όρους υψηλής κερδοφορίας στον τομέα, ειδικότερα, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το εμπόριο των ρύπων, την «πράσινη φορολογία» και, ειδικότερα για την περίπτωση του «Συμφώνου», την απόκρυψη της ευθύνης του κεφαλαίου για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, παράλληλα με την ενοχοποίηση των εργαζομένων ως συνυπεύθυνων, δήθεν, για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι διαφορετική.

Ολα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε παγκόσμιο, σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο είναι αποτέλεσμα της ίδιας της φύσης του καπιταλιστικού συστήματος, που κεντρικός άξονας όλων των επιμέρους πολιτικών του, με όποιον τρόπο κι αν εμφανίζονται αυτές, είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.

Η διαπίστωση αυτή αφορά φυσικά και την Ευρωπαϊκή Ενωση: Τα ευρωενωσιακά μονοπώλια, τα κεντρικά θεσμικά της όργανα, τα κρατικά όργανα εξουσίας της αστικής τάξης στα κράτη - μέλη. Δεν υπάρχει Οδηγία, δεν υπάρχει Κανονισμός, δεν υπάρχει Απόφαση, δεν υπάρχει Πράσινη ή Λευκή Βίβλος, και στα ζητήματα Ενέργειας/Περιβάλλοντος που δεν υπηρετούν τις βασικές αρχές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και μάλιστα με τη σύμφωνη κατά κανόνα γνώμη, ενίοτε και με την ενεργό συμβολή, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ, ΛΑ.Ο.Σ. και «Πρασίνων».

Σοβαρές ευθύνες του προεδρείου της ΤΕΔΚΝΑ

Σ' αυτό το εγχείρημα, σοβαρές είναι και οι ευθύνες του Προεδρείου της ΤΕΔΚΝΑ. Χωρίς να κρατήσει καν τα προσχήματα μιας δημοκρατικής λειτουργίας του οργάνου, χωρίς δηλαδή να συνεδριάσει το Διοικητικό της Συμβούλιο, σπεύδει διά του Προέδρου της να προτρέψει τα μέλη της να συμπράξουν σε μία ακόμη προσπάθεια εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ, προώθησης της «εταιρικής ευθύνης» και όχι απλά της συναίνεσης, των εργαζόμενων αλλά της υποστήριξής τους μέσω της ενεργού δράσης τους σε ανάλογους φορείς και να εξωραΐσουν ακόμη μια φορά την καταστροφική για το περιβάλλον πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να συγκαλύψουν την αποκλειστική ευθύνη των διεθνικών μονοπωλίων και της εξουσίας τους για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, να βάλουν τελικά πλάτη για νέες, χρυσοφόρες για το κεφάλαιο, επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας.

Στη φύση, επίσης, του εκμεταλλευτικού συστήματος είναι, όχι μόνο να δημιουργεί τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, ειδικότερα αυτά που σχετίζονται με την παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας (μια και εντοπίζουμε αυτά), αλλά και να μεγαλώνει παραπέρα τα κέρδη του επενδύοντας πάνω σ' αυτά. Το εμπόριο των ρύπων, οι τεράστιες επιδοτήσεις σε ρυπαίνουσες εγκαταστάσεις για να ρυπαίνουν λιγότερο («εφαρμογή καινοτομικής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας»), τα «μέτρα προσαρμογής» στις κλιματικές αλλαγές, γενικότερα η «πράσινη οικονομία» που ευαγγελίζονται είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ιδιαίτερα, μπροστά στη διεθνή οικονομική κρίση, η ΕΕ επιχειρεί να διαμορφώσει κρατικά κίνητρα επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας/περιβάλλοντος, με χαρακτηριστική την περίπτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κίνητρα εισαγωγής και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών με κριτήριο όχι να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά να δώσει νέα ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Για να διασφαλιστεί αυτή η κρατική χρηματοδότηση των μονοπωλιακών ομίλων γύρω από τη λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» επιδιώκουν, όπως αναφέρεται στο κείμενο, «οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές κυβερνήσεις...», με την οποία θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο ο εργαζόμενος - φορολογούμενος. Ταυτόχρονα, τα νέα «πράσινα προϊόντα» θα παραχθούν με τις γνωστές «μαύρες» εργασιακές σχέσεις της προσωρινής απασχόλησης και του ελαστικού ωραρίου.

Τι αναφέρει το Σύμφωνο

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι και κατευθύνσεις της ΕΕ, όπως εκφράζονται πιο συγκεκριμένα μέσα από το «Χάρτη της Λειψίας», εξειδικεύονται παραπέρα σε τοπικό πλέον επίπεδο στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η πρώτη κιόλας σελίδα του «Συμφώνου» βρίθει από διατυπώσεις που προσπαθούν να περάσουν τη «συνευθύνη» των λαϊκών στρωμάτων, όπως:

 • Για την κλιματική αλλαγή «ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση ενέργειας για ανθρώπινες δραστηριότητες» και όχι η ασύδοτη δράση των ρυπογόνων βιομηχανικών ομίλων, ο ενεργειακός σχεδιασμός με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, η εμπορευματοποίηση της γης, του αέρα, του νερού, σε τελευταία ανάλυση ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής.
 • «Τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα (μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες) για περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου». Λες και δεν είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης οι καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από τη χαμηλή ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, την έλλειψη «υποδομών ανάσας», η διαμόρφωση συνθηκών κυκλοφοριακής συμφόρησης.

2. Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί επίσης μια κεντρικά μεθοδευμένη, ευρείας έκτασης προσπάθεια εγκλωβισμού των εργαζομένων μέσω «δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης» για τη «στήριξη των πολιτικών» που περιλαμβάνουν από το σχολείο μέχρι τους τοπικούς φορείς και τις ενώσεις. «Η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο με τη συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των ενώσεών τους». Σ' αυτήν την προσπάθεια συμβάλλουν, με τη συνειδητή παρέμβασή τους οι τοπικές αρχές, ώστε οι εργαζόμενοι όχι μόνο να αποδεχθούν αλλά και ενεργητικά να στηρίξουν δράσεις και μέτρα που υπηρετούν την κερδοφορία των μονοπωλίων, που δημιουργούν και επιδεινώνουν και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του παραρτήματος, που συνοδεύει το «Σύμφωνο», στις τοπικές αρχές ως «παραγωγούς και προμηθευτές» ενέργειας και «οικονομικής ενίσχυσης τοπικών πρωτοβουλιών από πολίτες». Σ' αυτήν, προβάλλοντας ως ΑΠΕ την καύση της βιομάζας, καλούνται οι «τοπικές και περιφερειακές αρχές» να προωθήσουν τις καρκινογόνες και πανάκριβες μονάδες καύσης απορριμμάτων με συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

3. Στην παραίνεση «Εμείς οι Δήμαρχοι Επιδοκιμάζουμε» (την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει και να στηρίξει υλικοτεχνικά το όλο εγχείρημα) εμείς αντιτάσσουμε πρώτα και κύρια την αντίθεσή μας απέναντι στην ΕΕ. Ξεσκεπάζουμε κάθε προσπάθεια εγκλωβισμού των εργαζομένων σε μηχανισμούς και προγράμματα συνδιαχείρισης της περιβαλλοντικής κρίσης, αποκαλύπτουμε τη γενεσιουργό αιτία της, που δεν είναι ούτε κάποια «μοντέλα ανάπτυξης», ούτε κάποιες «νεοφιλελεύθερες πολιτικές». Είναι η ίδια η εξουσία των μονοπωλίων που την γεννά, την αναπαράγει και την οξύνει στο δρόμο για όλο και μεγαλύτερα κέρδη.

4. Στην έκκληση «Εμείς οι Δήμαρχοι καλούμε» (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ να ενισχύσουν με «χρηματοδοτικές διευκολύνσεις» και άλλα μέσα τα Σχέδια Δράσης των τοπικών αρχών για τη «Βιώσιμη Ενέργεια»), αντιτάσσουμε το κάλεσμα προς την εργατική τάξη, όλα τα λαϊκά στρώματα, να παλέψουν για την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών. Κόντρα στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου που επιδεινώνει τους όρους διαβίωσής τους μέσα από την εργασιακή εκμετάλλευση, μέσα από την υποβαθμισμένη και εμπορευματοποιημένη Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια.

Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το Σύμφωνο σ' όλα τα σχετικά όργανα της ΤΑ, αναδεικνύοντας το αντιλαϊκό περιεχόμενό του.

Παλεύουμε δραστήρια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα:

 • Του δασικού πλούτου και των οικοσυστημάτων από αποχαρακτηρισμούς, καταπατήσεις, πυρκαγιές.
 • Των υδάτων από τη μόλυνση.
 • Της ατμόσφαιρας από τη βιομηχανική και παντός άλλου είδους ρύπανση.
 • Των ελάχιστων ελεύθερων χώρων πρασίνου στις πόλεις και των περιαστικών δασών.
 • Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας και δημοτικής γης, των ορεινών όγκων, των λιμανιών, των ακτών.
 • Αγωνιζόμαστε για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας με σταθερή, όλες τις εποχές του χρόνου - ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών - κάλυψη των τοπικών και εθνικών ενεργειακών αναγκών.

Αγωνιζόμαστε για:

 • Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας με περιορισμό των ενεργειακών απωλειών κατ της σπατάλης και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των θερμικών εγκαταστάσεων.
 • Βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων ορυκτών καυσίμων.
 • Εφαρμογή τεχνικών στη βιομηχανία, στις μεταφορές και ιδιαίτερα στην παραγωγή ενέργειας, σχετικά με την αξιοποίηση του εγχώριου λιγνίτη, ώστε η εκπομπή ρύπων να είναι η ελάχιστη δυνατή.
 • Σχεδιασμένη και ορθολογική ανάπτυξη από το κράτος και όχι από ιδιώτες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον. Να αυξάνουν τα ποσοστά τους σε βάρος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.
 • Μείωση των απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων. Οχι στην καρκινογόνα καύση και την ιδιωτικοποίηση. Κρατική χρηματοδότηση στους δήμους για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Κρατικό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών και τοξικών αποβλήτων.

Ταυτόχρονα, παλεύουμε για:

 • Αντισεισμική θωράκιση της χώρας. Ειδικά χωροταξικά και πολεοδομικά μέτρα στις επικίνδυνες σεισμογόνες περιοχές. Ελεγχος όλων των χώρων μαζικής συνάθροισης και ιδιαίτερα των χώρων όπου σπουδάζει και διασκεδάζει η νεολαία.
 • Αντιπλημμυρική προστασία με κρατικά έργα και ειδικά μέτρα στις περιοχές που απαιτούνται.

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org