Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
Επικίνδυνες περικοπές για τα λαϊκά στρώματα

Τα αντιεπιστημονικά «θεραπευτικά πρωτόκολλα» και τις «θεραπευτικές ομάδες φαρμάκων» νομοθετεί η κυβέρνηση, προωθώντας τα αντιδραστικά της σχέδια για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Αγριες περικοπές στις παροχές υγείας και τη φαρμακευτική περίθαλψη και επικίνδυνους περιορισμούς, που οδηγούν στην αντιεπιστημονική διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθένειας, μέσω των λεγόμενων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των «θεραπευτικών ομάδων φαρμάκων», προωθεί η κυβέρνηση, με άρθρο που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο, που κατέθεσε χτες, για τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών.

Η κυβέρνηση μπορεί να μετέθεσε την προώθηση του αντιδραστικού νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), όμως προχωράει κομμάτι - κομμάτι στην εφαρμογή των βασικών εργαλείων των περικοπών, σε επικίνδυνες αντιλαϊκές ανατροπές που συνδέονται άμεσα με τις ανατροπές στην Κοινωνική Ασφάλιση. Βασικά εργαλεία των περικοπών είναι η Κάρτα Ασφάλισης και Υγείας, που προωθείται κατ' επιταγή της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα περιλαμβάνει χρηματικό πλαφόν (όριο εξόδων) για τις δαπάνες για εξετάσεις, φάρμακα, επισκέψεις σε ετήσια βάση, αλλά και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων - φαρμάκων είναι πακέτα προκαθορισμένων - τυποποιημένων εξετάσεων, φαρμάκων και θεραπειών, που στηρίζονται σε έρευνες φαρμακευτικών και άλλων εταιρειών, με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον τομέα της Υγείας. Πρόκειται για επικίνδυνη μέθοδο που υποβαθμίζει τις Υπηρεσίες Υγείας, παρεμβαίνει και χειραγωγεί το επιστημονικό έργο των γιατρών. Τα πρωτόκολλα αυτά θα καθορίζουν και τη χρηματική αξία της Κάρτας Υγείας, ενώ οι ασθενείς θα αναγκάζονται να αγοράζουν τις ιατρικές υπηρεσίες και τα φάρμακα, αν αυτές δεν προβλέπονται από το Πρωτόκολλο.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου:

«Συνιστάται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) Επιτροπή για τη σύνταξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ως θεραπευτικό πρωτόκολλο ορίζεται η δέσμη οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας μίας νόσου, με βάση τα πορίσματα και την κλινική εφαρμογή της Ιατρικής Επιστήμης». Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΚΕΣΥ, ενώ και τα κριτήρια για τη σύνταξη των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, «καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΚΕΣΥ».

Ακόμα συνιστάται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΟΦ) Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων (ΕΔΑΦ) που είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό και την κατάρτιση των θεραπευτικών ομάδων, καθώς και την ένταξη στις θεραπευτικές ομάδες «των πρωτοτύπων και επώνυμων γενοσήμων φαρμάκων» των οποίων η δαπάνη καλύπτεται απ' τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για μια Επιτροπή απόλυτα ελεγχόμενη από τον πρόεδρο του ΕΟΦ, ο οποίος ορίζει τα πέντε μέλη της με διετή θητεία και δικαίωμα με απόφασή του να παύονται αυτά τα μέλη ή να αντικαθίστανται ανά πάσα στιγμή.

Οπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο: «H ΕΔΑΦ είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό και την κατάρτιση των θεραπευτικών ομάδων καθώς και την ένταξη στις θεραπευτικές ομάδες των πρωτοτύπων και επωνύμων γενοσήμων φαρμάκων, των οποίων η δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3457/2006 (ΦΕΚ Α93)». «Η επιλογή των θεραπευτικών ομάδων, η ένταξη των φαρμάκων σε αυτές και ο καθορισμός των σχετικών δεικτών κατάταξης, γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ κατόπιν εισήγησης της ΕΔΑΦ, βάσει αντικειμενικών και επαληθεύσιμων κριτηρίων, όπως η θεραπευτική και φαρμακο-οικονομική αποτελεσματικότητα, το κόστος ημερήσιας θεραπείας, η ασφάλεια του φαρμάκου και η επίπτωση στις δαπάνες υγείας».

Δηλαδή, οι αποφάσεις για τη θεραπεία των ασθενών και τελικά την υγεία των λαϊκών στρωμάτων θα παίρνονται με βάση τη λογική των περικοπών στις δαπάνες υγείας και το φάρμακο, αφού κριτήριο είναι το κόστος.

Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη

Επίσης:

  • «Σε κάθε θεραπευτική ομάδα φαρμάκων ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ, μετά από εισήγηση της ΕΔΑΦ, μία Τιμή Αναφοράς, η οποία ισούται με το μέσο όρο των τιμών του συνόλου των πρωτοτύπων και επωνύμων γενοσήμων φαρμάκων που εντάσσονται στη Θεραπευτική Ομάδα, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το κόστος ημερήσιας θεραπείας».
  • «Τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη κτήσης μόνο των πρωτοτύπων και επωνύμων γενοσήμων φαρμάκων που εντάσσονται στις Θεραπευτικές Μονάδες και μόνο μέχρι το ποσό της Τιμής Αναφοράς για κάθε Θεραπευτική Ομάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν εισήγησης της ΕΔΑΦ και αιτιολογημένης απόφασης του Προέδρου του ΕΟΦ, καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία το σύνολο της δαπάνης για την κτήση του συνταγογραφούμενου φαρμάκου, που έχει ενταχθεί σε θεραπευτική ομάδα, ακόμη και όταν η δαπάνη αυτή υπερβαίνει την τιμή αναφοράς. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου ισχύει από 01/01/2009».

Ο άρρωστος δηλαδή θα αποζημιώνεται μόνο τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στη θεραπευτική ομάδα. Στην περίπτωση που του συστήσει άλλα ο γιατρός, ή που θα αναγκαστεί να προσφύγει στον ιδιωτικό τομέα αφού με βάση τα πρωτόκολλα η θεραπεία θα είναι αναποτελεσματική, θα πληρώνει απ' την τσέπη του.

Ταυτόχρονα θεσπίζεται περιορισμός και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση τα παραπάνω. Φαίνεται πως η κυβέρνηση με δεδομένη την αντιδραστική πολιτική της στον τομέα της ασφάλισης, ή την προοπτική ένταξης του κλάδου υγείας των ασφαλιστικών ταμείων στο δίκτυο που ετοιμάζει για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη μείωση ή και την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς στον κλάδο υγείας και της μείωσης των δημοσίων δαπανών, φροντίζει από τώρα να περικόψει και τις παρεχόμενες απ' αυτά υπηρεσίες μειώνοντας το κόστος τους. Γιατί την υγεία των εργαζομένων τη μετράνε με χρήμα και όχι ως ανθρώπινη ζωή.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org