ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Κυριακή 28 Ιούνη 1998
Σελ. /46
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Με σταθερά, κυμαινόμενα και ... περίεργα επιτόκια

Πέρα από τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια, υπάρχουν δάνεια με κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, δάνεια χαμηλής εκκίνησης, δάνεια σε συνάλλαγμα και παραλλαγές όλων αυτών. Αναλυτικότερα:

Υπάρχουν τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο υπόκειται σε μεταβολές μέχρι την αποπληρωμή του δανείου. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο η δόση μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία των επιτοκίων. Οταν τα επιτόκια πέφτουν, η δόση μειώνεται, ενώ όταν ανεβαίνουν, η δόση ακριβαίνει. Τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο συμφέρουν όταν τα επιτόκια ακολουθούν πτωτική πορεία, έτσι ώστε ο δανειζόμενος να επωφεληθεί από την προσδοκώμενη μείωση. Στην αντίθετη περίπτωση ο δανειζόμενος μπορεί να βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ενώ μπορεί να γίνει λόγος για μια υπαρκτή πτωτική τάση των επιτοκίων γενικά και των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι για στεγαστικά δάνεια θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η περίοδος αποπληρωμής του δανείου είναι τόσο μεγάλη, ώστε πάντα να παραμονεύει ο κίνδυνος για αναστροφή των τάσεων που υπάρχουν σήμερα.

Τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο συνεπάγονται δόσεις που δε μεταβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του δανείου. Ενα τέτοιο δάνειο είναι το πλέον συμφέρον, όταν τα επιτόκια δείχνουν σταθερά ανοδική πορεία, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η δόση δε θα επηρεαστεί.

Ο συνδυασμός σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου δημιουργεί τα λεγόμενα "μεικτά" στεγαστικά δάνεια. Πρόκειται για δάνεια που για μια αρχική περίοδο προσφέρουν σταθερό επιτόκιο, το οποίο αργότερα μεταβάλλεται σε κυμαινόμενο ή ανανεώνεται ως σταθερό.

Υπάρχουν επίσης τα λεγόμενα δάνεια χαμηλής εκκίνησης ή μειωμένης δόσης. Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής εξοφλούνται τα πρώτα χρόνια με επιτόκιο χαμηλότερο από το εκάστοτε ισχύον βασικό επιτόκιο των στεγαστικών δανείων. Η διαφορά στη δόση που προκύπτει ανάμεσα στα δύο επιτόκια κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μελλοντικά. Το δάνειο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το τελικό του κόστος μπορεί να αποδειχτεί αρκετά αυξημένο. Οταν το αρχικό διάστημα (συνήθως τριών ετών) που ισχύει χαμηλό επιτόκιο λήξει, το επιτόκιο μεταβάλλεται σε κυμαινόμενο και οι δόσεις στο εξής υπολογίζονται στο καινούριο (κεφαλαιοποιημένο) κεφάλαιο.

Στην περίπτωση δανείου σε συνάλλαγμα, ο δανειολήπτης λαμβάνει από την τράπεζα το ίσο ποσό του σε δραχμές και στη λήξη του δανείου οφείλει να μετατρέψει και πάλι τις δραχμές σε συνάλλαγμα, αγοράζοντάς το με την τιμή της ημερομηνίας εκείνης. Η λήξη δανείου σε συνάλλαγμα ενέχει αυξημένο κίνδυνο από ενδεχόμενη μεταβολή των ισοτιμιών. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα από τις τράπεζες - αν το επιθυμεί ο δανειολήπτης - να γίνει μετατροπή του υπολοίπου του δανείου σε δραχμή ή άλλο νόμισμα.

Πρόσθετα έξοδα

Πέρα από τα διάφορα είδη δανείων που πλασάρονται στην αγορά, ο υποψήφιος δανειολήπτης πρέπει να λάβει υπόψη του τις επιβαρύνσεις που ισχύουν στο επιτόκιο του δανείου, καθώς και τα διάφορα πρόσθετα έξοδα κατά τη διαδικασία λήψης του δανείου.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 που αναλογεί σε 1,2% και με τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ) που αναλογεί σε 3% επί των τόκων. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση αν οι δόσεις αποπληρώνονται σε εξαμηνιαία αντί σε μηνιαία βάση. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διευκρινίζει αν στο επιτόκιο που του προσφέρει η τράπεζα συμπεριλαμβάνονται και οι διάφορες προσαυξήσεις, ώστε να γνωρίζει το τελικό επιτόκιο.

Επίσης, στα πρόσθετα έξοδα του δανείου συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αφορούν τη διαδικασία της υποθήκης ή προσημείωσης του ακινήτου, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το ύψος του δανείου. Η προσημείωση πάντως έχει ταχύτερες διαδικασίες και κοστίζει λιγότερο από την υποθήκη. Τέλος, στα πρόσθετα έξοδα συμπεριλαμβάνονται και όσα σχετίζονται με τη δημιουργία του φακέλου, τις αμοιβές των δικηγόρων και των μηχανικών που τυχόν θα χρειαστούν και ακόμα η υποχρεωτική ασφάλιση του ακινήτου για την περίοδο αποπληρωμής του δανείου.

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Συνεχείς "εκπτώσεις" στην επιδότηση
 • Τι ισχύει σήμερα για τα επιδοτούμενα δάνεια
 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις για δάνειο πρώτης κατοικίας

Τα επιδοτούμενα δάνεια αποτελούν, υπό τις παρούσες συνθήκες και με τους δεδομένους όρους της αγοράς, μια διέξοδο για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία και δε διαθέτουν το απαιτούμενο κεφάλαιο. Για τις περιπτώσεις αυτές το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε ύψος που είναι ανάλογο με την οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερομένου. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα επιδοτούμενα δάνεια έχουν γίνει σήμερα πολύ ακριβότερα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Είναι και αυτό ένα από τα επιτεύγματα των "γαλαζοπράσινων" κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και της εμμονής τους να "συγκλίνουν" την ελληνική οικονομία με αυτές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τη στιγμή που βασικά προβλήματα των ελληνικών οικογενειών - όπως το στεγαστικό - παραμένουν άλυτα και εντείνονται όλο και περισσότερο. Τέτοιοι... "φιλόδοξοι" στόχοι, όπως οι παραπάνω, σημαίνουν πρώτα και κύρια συνεχείς περικοπές στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικά σ' αυτές που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα (όπως είναι και τα κονδύλια του προϋπολογισμού που προορίζονται για τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια). Στην κατεύθυνση αυτή, από τις αρχές της δεκαετίας "ψαλιδίστηκε" η περίοδος χορήγησης της επιδότησης. Ετσι ενώ την προηγούμενη δεκαετία η επιδότηση αφορούσε όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, το 1990 μειώθηκε η διάρκεια της επιδότησης στα 10 χρόνια και αργότερα προσδιορίστηκε στο μισό του χρόνου του δανείου και με ανώτατο όριο τα 8 χρόνια. Παρόμοιας κατεύθυνσης "παρέμβαση" είχαμε και στις αρχές του 1998, όταν με υπουργική απόφαση άλλαξε ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους του δανείου που δικαιούται κάποιος για στεγαστικό δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο. Με την απόφαση αυτή, το ύψος του επιδοτούμενου δανείου υπολογίζεται πλέον με βάση τις "αντικειμενικές αξίες" των ακινήτων και όχι τις πραγματικές, που ως γνωστόν είναι αισθητά υψηλότερες από τις πρώτες. Η απόφαση αυτή κατέστησε ακόμη πιο απρόσιτο το όνειρο απόκτησης πρώτης κατοικίας για πολλές ελληνικές οικογένειες.

Προϋποθέσεις

Για να πάρει κανείς επιδοτούμενο δάνειο, θα πρέπει να μην έχει ο ίδιος, η σύζυγός του ή τα - μέχρι 18 χρόνων - παιδιά τους, δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως ή νομής σε άλλη κατοικία που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες. Ως τέτοια θεωρείται κατοικία ως 35 τ. μ. για έναν άγαμο, 70 τ. μ. για τους έγγαμους, αυξανόμενη κατά 15 τ. μ. για κάθε παιδί, σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους ή σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως τουριστική. Επιπλέον, η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21 εκατ. δρχ. για τους άγαμους και έγγαμους χωρίς παιδιά, τα 29 εκατ. δρχ. για τους έγγαμους με ένα ή δύο παιδιά και τα 34 εκατ. δρχ. για τους έγγαμους με τρία παιδιά και πάνω. Στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός των ακινήτων, η εμπορική αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει αντίστοιχα τα 28 εκατ. δρχ., τα 33 εκατ. δρχ. και τα 38 εκατ. δρχ.

Προϋπόθεση είναι, επίσης, το οικογενειακό εισόδημα που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος να μην ξεπερνά τα 4 εκατ. δρχ. αν πρόκειται για άγαμο, τα 7 εκατ. δρχ. αν είναι παντρεμένος χωρίς παιδιά, τα 8,4 εκατ. δρχ. αν είναι παντρεμένος με 1 παιδί, τα 9,5 εκατ. δρχ. για ζευγάρι με 2 παιδιά, τα 10,8 εκατ. δρχ. με 3 παιδιά και τα 11,5 εκατ. δρχ. με 4 παιδιά και πάνω.

Η συμμετοχή του δημοσίου στην επιδότηση του επιτοκίου κλιμακώνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειζόμενου. Με τα σημερινά δεδομένα, τα κυμαινόμενα επιτόκια των επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων διαμορφώνονται σε 12,5% για τους άγαμους, 12% για τα ζευγάρια, 10,5% για ζευγάρια με 1 παιδί, 9,75% με 2 παιδιά, 9,25% με 3 παιδιά και 8,5% με 4 παιδιά και πάνω. Στην προκειμένη περίπτωση, η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για δάνειο 1 εκατ. δρχ. κυμαίνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειζόμενου από 10.662 δρχ. έως 13.995 δρχ. όταν η διάρκεια του δανείου είναι 10 έτη, από 8.542 δρχ. έως 11.876 δρχ. για διάρκεια 15 ετών και από 7.728 δρχ. έως 11.061 δρχ. για διάρκεια 20 ετών.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δίνονται μόνο για διάρκεια 6 χρόνων. Για τα δάνεια αυτά τα επιτόκια διαμορφώνονται από 6,5% έως 9,25% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειζόμενου, ενώ οι αντίστοιχες δόσεις για δάνειο 1 εκατ. δρχ. κυμαίνονται από 15.204 δρχ. έως 17.496 δρχ. Το ύψος των δανείων της κατηγορίας αυτής μπορεί να φτάσει για αντικειμενική αξία μέχρι ποσού 12 εκατ. δρχ. το 100% αυτής και για το τμήμα της αντικειμενικής αξίας πέραν των 12 εκατ. δρχ. το 80% αυτής. Οπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας του ακινήτου, το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Τέλος η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος για δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 4 εκατ. δρχ. και το 30% για το τμήμα των εισοδημάτων πάνω 4 εκατ. δρχ. και μέχρι 11,5 εκατ. δρχ.

Επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια με τους παραπάνω όρους προσφέρει σήμερα η Κτηματική Τράπεζα (η οποία βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα), καθώς επίσης και η Aspis Bank που δραστηριοποιείται για την ώρα μόνο στον τομέα της στεγαστικής πίστης.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πληθώρα στεγαστικών δανείων, αλλά για ποιους...

Τα "προσφερόμενα" στεγαστικά δάνεια από τις διάφορες τράπεζες και οι βασικοί όροι χορήγησής τους

Ενδιαφέρον έχει να δει κανείς τα διάφορα στεγαστικά προγράμματα που προσφέρουν σήμερα οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της στεγαστικής πίστης. Κι αυτό γιατί η προσπάθεια των εμπορικών τραπεζών να κερδίσουν όλο και μεγαλύτερο "μερίδιο" στην αγορά των στεγαστικών δανείων οξύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την προσφορά όλο και περισσότερων προϊόντων που μπορεί κατ' αρχήν να φαίνονται "ελκυστικά", χρειάζονται ωστόσο προσοχή για να μη βρεθεί κανείς εκτός ..."προϋπολογισμού" αργότερα. Ειδικότερα:

Κτηματική Τράπεζα

Η Κτηματική Τράπεζα εκτός από τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια χορηγεί επίσης δάνεια στεγαστικού ταμιευτηρίου με ευνοϊκότερους όρους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη τέτοιου δανείου είναι η δημιουργία ειδικού λογαριασμού κατάθεσης Στεγαστικού Ταμιευτηρίου σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα του προγράμματος "βραχυχρόνιας αποταμίευσης". Για το πρόγραμμα αυτό το δάνειο χορηγείται μετά από δύο χρόνια από την πρώτη κατάθεση και είναι ίσο με το ύψος (υπόλοιπο) των καταθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι, ενώ μετά από τρία χρόνια μπορεί να ανέλθει στο 125% και μετά από τέσσερα χρόνια στο 150% με ανώτατο όριο σήμερα τα 15 εκατ. δρχ. για καταθέσεις σε δραχμές.

Οι καταθέτες αυτού του προγράμματος, μπορούν επίσης σε περίπτωση που δικαιούνται να πάρουν δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο, εφόσον ικανοποιούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για επιδοτούμενα δάνεια. Σήμερα το επιτόκιο δανείου Στεγαστικού Ταμιευτηρίου είναι 11% στην 6ετία και 12,5% στη 10ετία και 15ετία στο σταθερό και 13,5% στη 10ετία και 15ετία στο κυμαινόμενο επιτόκιο. Η επιδότηση των δανείων για τα δάνεια από καταθέσεις σε δραχμές είναι από 3,5 έως 10,5 μονάδες επί του επιτοκίου.

Επίσης η Κτηματική χορηγεί στεγαστικά δάνεια με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Aspis Bank

Χορηγεί στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο. Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου 16% σήμερα, χορηγούνται (χωρίς προσαυξήσεις) για την αγορά κύριας κατοικίας. Το ύψος των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αρχίζει από 2 εκατ. δρχ. και φτάνει μέχρι το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η χρονική διάρκεια κυμαίνεται από 5 έως 25 έτη.

Τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

 • Στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου για τα πρώτα 5 έτη. Ο πελάτης πληρώνει σταθερή δόση με επιτόκιο 11,9% για τα πρώτα 5 έτη του δανείου και μετά το τέλος της περιόδου αυτής το επιτόκιο μεταβάλλεται σε κυμαινόμενο και γίνεται ίσο με το εκάστοτε ισχύον βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Η συνολική διάρκεια του δανείου είναι 15 έτη, ενώ το ποσό του δανείου κυμαίνεται από 10 εκατ. δρχ. έως 30 εκατ. δρχ. Το ποσοστό χρηματοδότησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 75% της αξίας του ακινήτου.
 • Στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου για τα πρώτα 3 έτη. Ο πελάτης πληρώνει σταθερή δόση με σταθερό επιτόκιο 13% για τα πρώτα 3 έτη του δανείου και μετά το τέλος της περιόδου αυτής το επιτόκιο μεταβάλλεται σε κυμαινόμενο. Η συνολική διάρκεια του δανείου είναι 10 ή 15 έτη, ενώ το ποσό κυμαίνεται από 2 εκατ. δρχ. έως το 75% της αξίας του ακινήτου.

Επίσης η Aspis Bank χορηγεί και επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια, ενώ διαθέτει και πρόγραμμα στεγαστικού ταμιευτηρίου.

Εμπορική Τράπεζα
 • Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 14,5% (χωρίς προσαυξήσεις), η διάρκεια του δανείου από 5 έως 25 έτη, ενώ το ύψος από 1 εκατ. δρχ. μέχρι το 100% του κόστους της επένδυσης ή της συμβολαιακής αξίας του ακινήτου.
 • Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 13% (χωρίς τις προσαυξήσεις) για τα 3 πρώτα χρόνια, η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 15 έως 25 έτη και το ύψος του δανείου σύμφωνα με τα προηγούμενα.
 • Στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλής εκκίνησης. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 10% (χωρίς προσαυξήσεις) σταθερό για τα πρώτα 5 χρόνια και ίσο με το βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων (κυμαινόμενο) για τα υπόλοιπα χρόνια. Η μηνιαία διαφορά του 10% και του αντίστοιχου κυμαινόμενου επιτοκίου ανά μήνα εκτοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο και ανατοκίζεται στο τέλος κάθε έτους. Το συνολικό ποσό της διαφοράς αυτής στο τέλος της 5ετίας κεφαλαιοποιείται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, το οποίο αποπληρώνεται για την υπόλοιπη διάρκειά του, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει τότε. Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 15 έως 25 έτη.

Οι μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις για ποσό δανείου 1 εκατ. δρχ. κυμαίνονται ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου και το ύψος του επιτοκίου που θα επιλεχθεί από 9.946 μέχρι 25.776 δρχ.

Τράπεζα Πίστεως
 • Δάνεια ALPHA 800 δάνεια για κατοικία. Η διάρκεια του δανείου είναι 15 έτη, ενώ το επιτόκιο (σταθερό για 5 έτη) ανέρχεται σε 11% (χωρίς τις προσαυξήσεις). Το ποσό του δανείου ξεκινά από 5 εκατ. δρχ. και φτάνει μέχρι το 100% της αντικειμενικής αξίας του συμβολαίου αγοράς έτοιμου διαμερίσματος, μονοκατοικίας ή οικοπέδου για ανέγερση μονοκατοικίας ή έως το 70% της αξίας του συμβολαίου της αγοράς, προκειμένου για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή διαμερίσματος ή μονοκατοικίας. Η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για δάνειο 1 εκατ. δρχ. ανέρχεται σε 12.370 δρχ.
Τράπεζα Εργασίας
 • Στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που ανέρχεται σήμερα σε 14% (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που είναι εισφορά του Ν.128/75 1,2% και ΕΦΤΕ 3% επί των τόκων). Για δάνειο 1 εκατ. δρχ. 15ετούς διάρκειας η δίμηνη τοκοχρεολυτική δόση ανέρχεται σε 28.829 δρχ.
 • Στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου για τα τρία πρώτα χρόνια. Το επιτόκιο (σταθερό για την πρώτη 3ετία) ανέρχεται σε 12,5%. Η δίμηνη δόση για δάνειο 1 εκατ. δρχ. 15ετούς διάρκειας ανέρχεται σε 26.940 για την πρώτη τριετία και σε 28.504 δρχ. για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.
Eurobank
 • Στεγαστικό δάνειο ελεύθερης δόσης. Δίνει τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να επιλέγει ο ίδιος το ποσό της δόσης και να το μεταβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Η ελάχιστη δόση είναι 10.000 για κάθε εκατομμύριο δανείου, αλλά το συγκεκριμένο δάνειο χωρίζεται σε δύο περιόδους:

α. Την περίοδο ελεύθερης δόσης που μπορεί να έχει διάρκεια από 1-7 χρόνια και να διακόπτεται όποτε επιλέξει ο δανειολήπτης. Κατά την περίοδο αυτή το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και για τον πρώτο χρόνο επιδοτείται από την τράπεζα με 1,5%. Σήμερα το δάνειο αυτό για τον πρώτο χρόνο έχει επιτόκιο 13,5% (κυμαινόμενο). Το ποσό της δόσης καθορίζεται από το δανειολήπτη με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τις 10.000 δρχ. για κάθε εκατομμύριο δανείου. Το ποσό της δόσης μπορεί να μεταβάλλεται έως και 4 φορές το χρόνο.

β. Την περίοδο μετά την ελεύθερη δόση, ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέγει την τελική διάρκεια και τους όρους αποπληρωμής του δανείου του, επιλέγοντας ένα από τα υπάρχοντα στεγαστικά προγράμματα της τράπεζας.

Επίσης, η Eurobank ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προσφέρει δύο ακόμα στεγαστικά δάνεια: Το πρώτο με επιτόκιο 10,75% (χωρίς τις προσαυξήσεις) σταθερό για τα πρώτα πέντε χρόνια με διάρκεια εξόφλησης δανείου από 6 έως 25 χρόνια. Το δεύτερο, με επιτόκιο 8,75%, σταθερό για την πρώτη δεκαετία, με διάρκεια εξόφλησης από 15 μέχρι 25 χρόνια.

Τράπεζα Πειραιώς

Πρόσφατα ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε την προσφορά του στεγαστικού προγράμματος "Μultiστέγη", οι βασικοί όροι του οποίου είναι οι εξής:

 • Επιτόκιο 8,75% (χωρίς τις προσαυξήσεις) σταθερό για τα πρώτα 10 χρόνια του δανείου.
 • Στη λήξη της δεκαετίας ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει είτε σταθερό είτε κυμαινόμενο, σύμφωνα με το επιτόκιο που θα ισχύει τότε.
 • Η διάρκεια του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 15 έως 20 χρόνια.

Η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για κάθε εκατομμύριο του δανείου είναι 10.899 δρχ. για διάρκεια εξόφλησης 15 χρόνια και 9.815 δρχ. για διάρκεια εξόφλησης 20 χρόνια.

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο 13% για τα πρώτα τέσσερα χρόνια του δανείου, το οποίο έχει ανώτατη διάρκεια εξόφλησης τα 12 χρόνια.

Xiosbank

Δύο νέα στεγαστικά προγράμματα άρχισε να προσφέρει από την προηγούμενη βδομάδα και η Xiosbank:

 • Δάνειο με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 5 χρόνια. Η μηνιαία δόση ανά εκατομμύριο είναι 14.827 δρχ. για 10ετή διάρκεια και 12.537 δρχ. για 15ετή διάρκεια.
 • Δάνειο με σταθερό επιτόκιο 9,25% για τα δέκα πρώτα χρόνια και με διάρκεια αποπληρωμής από 15 έως 30 χρόνια. Η μηνιαία δόση ανά εκατομμύριο είναι 11.218 δρχ. για 15ετή διάρκεια και 10.161 δρχ. για 20ετή διάρκεια, 9.345 δρχ. για 25ετή διάρκεια και 9.345 δρχ. για 30ετή διάρκεια.
Ολο και πιο άφταστο το όνειρο της κατοικίας

Το "όνειρο" απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας - που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων - παραμένει σήμερα, ίσως περισσότερο από άλλες εποχές, μακρινό, δυσπρόσιτο και με πολλές "παγίδες". Κι αυτό γιατί τα εισοδήματα των εργαζομένων ακολουθούν εδώ και πολλά χρόνια μία πορεία αντιστρόφως ανάλογη αυτής των τιμών στα ακίνητα, ενώ παράλληλα το κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα που λέγεται κατοικία έχει μετατραπεί εδώ και καιρό σε ένα εμπόρευμα από το οποίο προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν πολλοί από τους εμπλεκόμενους στην αγορά των ακινήτων. Την ίδια στιγμή, κάθε ιδέα εισαγωγής κοινωνικών κριτηρίων για τη διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας, εξορκίζεται στο "βωμό" της θεοποίησης των "αγορών" και του "εκσυγχρονισμού" και της ένταξης της χώρας στην περίφημη Οικονομική και Νομισματική Ενωση. Σ' αυτά ακριβώς τα πλαίσια, τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια, αυτά δηλαδή που θα μπορούσαν να αποτελούν μία προσιτή λύση για όσους διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και έχουν ανάγκη πρώτης κατοικίας, γίνονται σταδιακά και με διάφορους τρόπους όλο και πιο ακριβά σε σχέση με το παρελθόν. Την ίδια στιγμή τα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες για στεγαστικά δάνεια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι δόσεις που πρέπει να πληρώνει ο δανειολήπτης, για να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει κατοικία που στοιχειωδώς να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, να αγγίζουν απαγορευτικά όρια. Κοντά σ' όλα αυτά, ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ των εμπορικών τραπεζών που λειτουργούν στην ελληνική αγορά και δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, εκδηλώνεται με την προσφορά πληθώρας "στεγαστικών προϊόντων", που μπορεί να φαίνονται κατ' αρχήν ελκυστικά, κρύβουν ωστόσο αρκετές "παγίδες" και απαιτούν μεγάλη προσοχή από τον υποψήφιο δανειολήπτη.

Ο "Ρ" επιχειρεί σήμερα να δώσει μία εικόνα για την αγορά των στεγαστικών δανείων, τα επιτόκια που προσφέρονται, τις δόσεις αποπληρωμής, τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και τις διάφορες παγίδες που μπορεί να κρύβουν τα διάφορα είδη στεγαστικών δανείων.

Τα κείμενα έγραψε η Βάσω ΜΠΑΡΜΠΑ

Τα κείμενα έγραψε η Βάσω ΜΠΑΡΜΠΑ
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org