ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τετάρτη 28 Μάρτη 2007
Σελ. /32
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Πιο ώριμα, πιο αποφασιστικά, για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ

Εξοπλισμένη με τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα από τη Συνδιάσκεψη Περιοχής που πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο, η ΚΟ Πελοποννήσου - Ζακύνθου - Κεφαλονιάς είναι σε θέση να συνεχίσει πιο αποτελεσματικά στα επόμενα δυο χρόνια τη μάχη για την υλοποίηση των αποφάσεων του 17ου Συνεδρίου του ΚΚΕ.

Οι ομιλίες των αντιπροσώπων στη Συνδιάσκεψη επιβεβαίωσαν την εκτίμηση της εισήγησης της Επιτροπής Περιοχής ότι η Οργάνωση παρουσιάζεται συσπειρωμένη και παρά τις αδυναμίες είναι επικεντρωμένη στη δουλιά στην εργατική τάξη και τη νεολαία, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να αξιοποιήσει ακόμα όλες τις κομματικές δυνάμεις και τον φιλοκομματικό περίγυρο στην κατεύθυνση αυτή.

Εργατική τάξη και νεολαία στο επίκεντρο

Στην περιοχή των 8 νομών που καλύπτει η Οργάνωση Περιοχής και ιδιαίτερα στο Νομό Κορίνθου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος του βιομηχανικού τμήματος της εργατικής τάξης της χώρας (περίπου 8,5%). Ωστόσο, οι κομματικές δυνάμεις μέσα σ' αυτή τη μάζα εργατών είναι πολύ λίγες και κατά συνέπεια η ανάγκη κομματικής οικοδόμησης στο χώρο αυτό μεγάλη.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους εργαζόμενους, όπως επισημαίνεται στην εισήγηση: «Πρόκειται για τμήμα που δεν κουβαλάει τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος, που δεν έχει ενσωματωθεί στην κυρίαρχη αντίληψη του εργοδοτικού συνδικαλισμού, που δυσανασχετεί για την αβεβαιότητα και τη χειροτέρευση των όρων που πουλάει την εργατική του δύναμη. Ταυτόχρονα δεν έχει τις εμπειρίες ενός οργανωμένου ταξικού κινήματος, δέχεται την επίδραση του αντικομμουνισμού, της τρομοκρατίας στον τόπο δουλιάς, του κυρίαρχου πρότυπου της ατομικής λύσης. Η πείρα λέει ότι υπάρχουν δυνατότητες, όταν υπάρχουν κομμουνιστές που δρουν πρωτοπόρα μαζί τους για τα προβλήματά τους». Ο προσανατολισμός στην εργαζόμενη νεολαία πρέπει να δυναμώσει παραπέρα και να δουλέψουν όλες οι Οργανώσεις της περιοχής με βάση τις εκτιμήσεις της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του Κόμματος για τη Νεολαία, χωρίς να μετατίθεται στην ΚΝΕ το καθήκον της δουλιάς στη νεολαία.

Κάνοντας απολογισμό της δουλιάς της Οργάνωσης στην εργατική τάξη της περιοχής και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, η εισήγηση συμπεραίνει ότι «οι μετακινήσεις ακόμα και σε συνδικαλιστικό επίπεδο για να στερεώνονται και πολύ περισσότερο να ολοκληρώνονται πολιτικά χρειάζονται σταθερή δουλιά με όλους τους κομματικούς δείκτες: οργανωτική ανάπτυξη - διαφώτιση - δράση στο μαζικό κίνημα - διάδοση του "Ριζοσπάστη". Αλλιώς, ό,τι θετικό χτίζουμε σήμερα, κινδυνεύει να χαθεί αύριο, αν δεν πατάμε γερά σε μια κομματική υποδομή που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις στερέωσης και διεύρυνσης των θετικών αποτελεσμάτων».

Αξονας της δουλιάς στην εργατική τάξη πρέπει να είναι το πλαίσιο του ΠΑΜΕ, στο σύνολό του, με τα ιδιαίτερα αιτήματα του κάθε κλάδου. Οπως επισημαίνεται, όμως, αν και εκφράζεται συμφωνία στις δυνάμεις μας, στο δίχρονο που πέρασε υπήρξαν λαθεμένες απόψεις που «οδηγούν στην αναστολή της δράσης με άξονα το πλαίσιο του ΠΑΜΕ ολοκληρωμένα, κάτω από το φόβο της επίθεσης από τις άλλες δυνάμεις περί μη ρεαλιστικών αιτημάτων κλπ. Αυτές οι απόψεις έχουν τη βάση τους στην αδυναμία αρκετών συνδικαλιστών μας να υπερασπιστούν το πλαίσιο του ΠΑΜΕ, λόγω έλλειψης επαρκούς εξοπλισμού και επιχειρημάτων».

Δουλιά με σχέδιο για την αλλαγή πολιτικής συνείδησης

Με δεδομένη την παραπέρα αύξηση της σημασίας του κατασκευαστικού κλάδου στην περιοχή στη διετία που έρχεται, η Συνδιάσκεψη ανέθεσε στη νέα ΕΠ να μελετήσει την εξέλιξη του κλάδου στο χώρο δράσης της και τις επιπτώσεις που έχουν οι σχετικές μεταβολές στη διαστρωμάτωση και την πολιτική συμπεριφορά της εργατικής τάξης.

Σχετικά με τη δράση των άλλων πολιτικών δυνάμεων, στην αγροτιά της περιοχής διαπιστώνεται η ανάγκη να οξυνθεί από την πλευρά μας το πολιτικό μέτωπο απέναντί τους, «η αντιπαράθεση ν' αναδεικνύει την ανάγκη ισχυροποίησης του Κόμματος, την αλλαγή του πολιτικού συσχετισμού δύναμης, το όφελος από την κοινή δράση της μικρομεσαίας αγροτιάς και των εργατών, στην προοπτική της λαϊκής εξουσίας - οικονομίας».

Σημαντικά βήματα διαπιστώνει η εισήγηση στον τομέα της ανάπτυξης της θεωρητικής - ιδεολογικής δουλιάς μέσα στην ΕΠ, στα παρακάτω όργανα και τις ΚΟΒ. Διαμορφώθηκε βοηθητικό επιτελείο και λειτούργησε κομματική σχολή και ταχύρυθμοι κύκλοι για τα στελέχη της ΚΝΕ.

Αναφερόμενη στον τρόπο καθοδήγησης των οργανώσεων, η εισήγηση τονίζει ότι το σύνολο της δράσης πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να οδηγεί τους εργαζόμενους να βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα, να κλονίζει την υποτιθέμενη παντοδυναμία του ιμπεριαλισμού, να αναδεικνύει την επικαιρότητα και αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Τα καθοδηγητικά όργανα να φροντίζουν για τη σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των κομματικών μελών και οπαδών, για τη δημιουργία νέου περίγυρου και την ένταξή του στο συνολικό πλαίσιο δουλιάς. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ο χρόνος που αφιερώνουν τα στελέχη, αλλά και πώς αξιοποιείται αυτός ο χρόνος, πόσο δημιουργικός είναι, αν λύνονται προβλήματα, αν αναπτύσσονται πρωτοβουλίες, αν ανεβαίνει το πολιτικό επίπεδο. Να ανταποκρινόμαστε στις έκτακτες καταστάσεις χωρίς να χάνουμε τον κεντρικό στόχο.

Με αυξημένη απαιτητικότητα

Στην παρέμβασή του, ο Θόδωρος Τζιαντζής, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, που παρακολούθησε τις εργασίες της Συνδιάσκεψης, εκτίμησε ότι η συσπείρωση, η ωριμότητα και το δυναμικό που διαθέτει η Οργάνωση επιτρέπουν αισιοδοξία για την υλοποίηση των στόχων που μπαίνουν. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αυξηθεί η απαιτητικότητα, γιατί δε βρισκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του 17ου Συνεδρίου κι αυτή η διαπίστωση πρέπει να μπολιάσει τη δουλιά της Οργάνωσης σε κάθε επίπεδο.

Ο Θ. Τζιαντζής αναφέρθηκε στις επερχόμενες μάχες που θα δώσει η ΚΟ Πελοποννήσου - Ζακύνθου - Κεφαλονιάς, μαζί με τις υπόλοιπες Οργανώσεις του Κόμματος: Για την Παιδεία, για τα καυτά προβλήματα της εργατικής τάξης μπροστά στην Πρωτομαγιά, τις αρχαιρεσίες σε μια σειρά χώρους, τη συνδιοργάνωση με την ΚΝΕ του Φεστιβάλ, τις εκδηλώσεις για τα 90χρονα της Οχτωβριανής Επανάστασης και τα 90χρονα από την ίδρυση του ΚΚΕ, τις εκλογικές αναμετρήσεις σε εθνικό επίπεδο. Οπως υπογράμμισε, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών σε βάρος του δικομματισμού, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ για τη λαϊκή εξουσία αποτελούν το υπόβαθρο που ενοποιεί τη δράση μας στους επιμέρους τομείς. Επισήμανε, επίσης, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να βαθύνουμε στη διαδικασία ανάπτυξης του σοσιαλισμού με βάση τις επεξεργασίες που ετοιμάζει η ΚΕ. «Κάθε κομματικό μέλος πρέπει να εξοπλιστεί για να μπορεί να πείθει όχι μόνο για εκείνα που έδωσε - και έδωσε πολλά η Οχτωβριανή Επανάσταση - αλλά γιατί η Οχτωβριανή Επανάσταση γίνεται επίκαιρη μέσα από τους σύγχρονους όρους ζωής της εργατικής τάξης, τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει καθημερινά».

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις βάζουν καθημερινά καινούρια ζητήματα, εντείνεται η πολιτικοϊδεολογική παρέμβαση του αντιπάλου», τόνισε ο Θ. Τζιαντζής και ανέφερε σειρά παραδειγμάτων αυτής της επίθεσης του κεφαλαίου που δείχνουν πόσο η καθοδηγητική μας δουλιά πρέπει να γίνει πιο σύνθετη, πιο πολύμορφη, πιο βαθιά και ολοκληρωμένη.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και την ψήφιση της εισήγησης και της απόφασης της Συνδιάσκεψης, ακολούθησε η διαδικασία εκλογής της νέας Επιτροπής Περιοχής, από την οποία εκλέχτηκε γραμματέας ο Κώστας Μπάτσικας, μέλος της ΚΕ του Κόμματος.

Πλούσιος και καίριος ήταν ο προβληματισμός των αντιπροσώπων στη συνδιάσκεψη. Μερικά σπαράγματα από τις ομιλίες τους:

«Σε εξάρσεις πετυχαίνουμε αποτελέσματα που δεν μπορούμε να κρατήσουμε επειδή δεν έχουμε την απαραίτητη υποδομή. Για να σταθεροποιούνται θα πρέπει να δουλεύουμε με το πρόγραμμα του Κόμματος και να αναπτύξουμε το Κόμμα στους χώρους αυτούς».

* * *

«Και στο πιο μικρό σωματείο η μάχη είναι σύνθετη».

* * *

«Κόμμα ισχυρό προϋποθέτει κάθε οργάνωση, κάθε σύντροφος να έχει ένα δίκτυο οπαδών και επιρροών, όχι να ονομάζουμε τον ίδιο κύκλο οπαδών, ΠΑΜΕ, ΔΑΣ κλπ.»

* * *

«Οπου δεν οργανώνουμε καλά την παρέμβασή μας στους εργατικούς χώρους έχουμε ως αποτέλεσμα την άμβλυνση της πολιτικής συμπεριφοράς, ακόμα και σε περιοχές που έχουμε παραδοσιακά μεγάλη δύναμη».

* * *

«Στα εργοστάσια που πρόκειται να κλείσουν αν πούμε μόνο όχι στις απολύσεις και δε βάλουμε στους εργάτες το ζήτημα ότι η λύση είναι να περάσουν στην κοινωνική ιδιοκτησία, τότε δε θα έχουμε κάνει τίποτα».

* * *

«Η βοήθεια της ΚΟΜΕΠ και του "Ριζοσπάστη" είναι καθοριστική. Αρθρα του "Ρ" για την Παιδεία διαβάζονται από ανθρώπους έξω από την επιρροή μας. Δείχνει τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν δουλεύαμε περισσότερο με τον κύκλο γύρω μας».
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org