ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Κυριακή 25 Νοέμβρη 2007
Σελ. /32
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο «Καποδίστριας 2» μοιράζει το ... πακέτο

Παπαγεωργίου Βασίλης

Αν κάτι επιβεβαίωσε το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στην Κυλλήνη, είναι ότι οι αιρετοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία και, για να είμαστε πιο σαφείς, αυτοί που πρόσκεινται σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ, δε λογοδοτούν απέναντι στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αλλά στους στόχους της ΕΕ για «ανταγωνιστικότητα» και «σύγκλιση».

Μακριά από τις λαϊκές ανάγκες οι εκλεγμένοι που πρόσκεινται σε αυτά τα κόμματα προωθούν προτάσεις και πολιτικές που επιτείνουν την εργασιακή ανασφάλεια και υποβαθμίζουν παραπέρα το βιοτικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων, ενώ την ίδια ώρα πριμοδοτούν τη διείσδυση του κεφαλαίου σε όλες τις λειτουργίες των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Ολα αυτά πίσω από τη νέα μεταρρύθμιση για τη διοικητική δομή της χώρας που ακούει στο όνομα «Καποδίστριας 2».

Ενδεικτικό είναι ότι τόσο στην κεντρική εισήγηση της ΚΕΔΚΕ στο συνέδριο, όσο και στις παρεμβάσεις των κομμάτων - πλην του ΚΚΕ - έγινε λόγος για ισχυρούς δήμους και Περιφέρειες, ισχυρούς όμως όχι για να λύνουν λαϊκά προβλήματα, αλλά για να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα την κυρίαρχη πολιτική.

Οι ανάγκες της άρχουσας τάξης για μεγαλύτερες και λιγότερες σε αριθμό διοικητικές μονάδες που αποφάσισε και η ΚΕΔΚΕ στο συνέδριό της, έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση των στόχων που θέτει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013, που διαχειρίζεται το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το 80% του οποίου θα διοχετευτεί στην περιφέρεια. Στόχοι που απαιτούν τη δημιουργία καλύτερων πλαισίων δράσης του κεφαλαίου, αφού σε συνεργασία με αυτό - είτε με Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είτε με συμβάσεις παραχώρησης - θα υλοποιούνται έργα, αλλά και θα ασκούνται αρμοδιότητες.

Συγκεντρωτισμός στα έργα

Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, που θα προχωρήσει μέσω των νέων περιφερειών, νομαρχιών και δήμων, θα ενισχύσει το μεγάλο κεφάλαιο, προωθώντας έναν συγκεντρωτισμό στα έργα, για να αντιμετωπίσει την πολυδιάσπαση των μικρών και αναποτελεσματικών έργων. Ετσι, συγκεντροποιεί τη δομή των μηχανισμών διαχείρισης, καθιστώντας το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο ως τον κατεξοχήν φορέα διαχείρισης.

Οπως τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής του ΚΚΕ και εκπρόσωπος του Κόμματος στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, «το περιεχόμενο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 είναι βαθιά ταξικό, βαθιά αντιλαϊκό. Τρεις είναι οι κατευθυντήριοι άξονες.

Η δημιουργία νέου, ακόμα πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας, όχι για τη βελτίωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, αλλά για το πώς θα καταστούν πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις.

Η υποταγή δηλαδή της Παιδείας στις ανάγκες της αγοράς και του κεφαλαίου.

Ο τρίτος κατευθυντήριος άξονας είναι η αναβάθμιση, υποτίθεται, του ανθρώπινου δυναμικού. Ποιο είναι αυτό; Η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Δηλαδή, επειδή οι επιχειρήσεις θέλουν 3ωρίτες και 4ωρίτες, οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν τα 3ωρα, τα 4ωρα, να είναι ένα αναλώσιμο εξάρτημα στις ανάγκες του κεφαλαίου»

Η μέχρι τώρα πρακτική αξιοποίησης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης έχει δείξει ότι ωφελούν το μεγάλο κεφάλαιο. Εργα που έχει ανάγκη ο λαός, όπως η αντιπλημμυρική ή αντισεισμική θωράκιση δε θεωρούνται επιλέξιμα και κατά συνέπεια δε χρηματοδοτούνται. Αντίθετα, χρηματοδοτούνται έργα που λειτουργούν με τη λεγόμενη ανταποδοτικότητα, αποφέρουν δηλαδή κέρδος σε αυτούς που τα κατασκευάζουν και τα διαχειρίζονται.

Η ανάγκη για τον «Καποδίστρια 2»

Ενδεικτική της «ανάγκης» που «γεννά» τη δημιουργία ενός δεύτερου Καποδίστρια στη χώρα μας είναι η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου, Χρ. Τέγου, στο συνέδριο, εκ μέρους της «Δημοτικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης». «Υπάρχει η πρόβλεψη η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ να γίνει σε άμεση συνεργασία με το ιδιωτικό κεφάλαιο, με συμβάσεις παραχώρησης, με ΣΔΙΤ. Υπάρχει η επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας με τη μείωση των εμποδίων από την πρόσβαση σε αυτήν. Δέστε τι έγινε όλο αυτό το διάστημα με την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, με τους κατώτερους μισθούς, με τη μερική απασχόληση, με τα όρια συνταξιοδότησης και πάει λέγοντας. Για να επιτευχθούν στόχοι σαν τους παραπάνω χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ο διοικητικός κατακερματισμός, η αποσπασματικότητα της πολύ μικρής μονάδας (κοινότητα ή μικροί καποδιστριακοί δήμοι που υπάρχουν) και να πάμε σε συγκέντρωση, σε μεγαλύτερες μονάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο διοίκησης».

Στόχος ...οι στόχοι του ΕΣΠΑ

Στα ίδια τα κείμενα της ΚΕΔΚΕ ομολογείται ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση «μπορεί και πρέπει» να συμβάλει αποτελεσματικά στην προώθηση των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ.

Αυτές, ανάμεσα σε άλλα προβλέπουν την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνίας της γνώσης, την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη της απασχόλησης.

Χαρακτηριστικά για το ρόλο των πόλεων και των δήμων στη νέα προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 σημειώνεται:

«Οι ΟΤΑ αποτελούν τη θεσμική έκφραση των πόλεων και γενικότερα των αστικών κέντρων, στο πλαίσιο του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας. Με την έννοια αυτή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως οργανική βαθμίδα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αναλαμβάνει στο πλαίσιο των πολιτικών και διοικητικών δομών του κράτους καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία της προγραμματικής περιόδου».

Με γνώμονα, λοιπόν, το «να μπορέσει η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου», θεωρεί η ΚΕΔΚΕ ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν - και μάλιστα ζητά και κοινωνική συναίνεση - οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις.

Ως τέτοιες, σύμφωνα και με την απόφαση του συνεδρίου της, θεωρούνται η συγκρότηση της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης, η συγκρότηση της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και η δημιουργία λιγότερων και ισχυρότερων δήμων. Δηλαδή, η δημιουργία αποτελεσματικών διοικητικών μονάδων που από τη μία πλευρά θα συγκεντρώνουν τους πόρους του Δ΄ ΚΠΣ σε μεγαλύτερα έργα και δομές που θα εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου και από την άλλη θα εφαρμόζουν πολιτικές και αρμοδιότητες που τους αναθέτει το κράτος, στο πλαίσιο του επιτελικού και στρατηγικού ρόλου που οι δυνάμεις του δικομματισμού και της συναίνεσης ασπάστηκαν σύσσωμοι και στο πρόσφατο συνέδριο.

Εμπορευματοποίηση των αγαθών

Στο πλαίσιο αυτό, οι αιρετοί ζητούν να αναλάβουν πρόσθετες κρατικές αρμοδιότητες, που θα συνοδεύονται από «μια γενναία φορολογική αποκέντρωση», όπως εντέχνως αποκαλείται η βούληση για τη δυνατότητα των δήμων να επιβάλλουν και να διαχειρίζονται φόρους.

Με δεδομένα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού του νέου έτους, που καθηλώνουν το ποσοστό που εισπράττει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ετήσια χρηματοδότηση, μόλις στο 3,35%, αλλά και την υποχρηματοδότηση των ήδη μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων (κυρίως υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας), είναι προφανές με ποιον τρόπο θέλει η ΚΕΔΚΕ να ασκήσει το νέο της ρόλο. Αλλωστε, αυτό που ενδιαφέρει την ΚΕΔΚΕ δεν είναι η παροχή ουσιαστικών και δωρεάν υπηρεσιών προς τους δημότες, αλλά «η ενίσχυση της διαχειριστικής και της τεχνικής ικανότητας των δήμων στην παραγωγή έργων και την παροχή υπηρεσιών, με στόχο την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας ενόψει του ΕΣΠΑ 2007 - 2013», όπως σημειώνεται, άλλωστε, στις προτάσεις της για το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Με τις προτάσεις της για ανάληψη νέων κρατικών αρμοδιοτήτων, η ΚΕΔΚΕ συναινεί στον περιορισμό των κρατικών δαπανών, αφού οι δήμοι θα υποχρεωθούν να τις ασκήσουν με κριτήριο την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, την ανταποδοτικότητα. Θυμίζουμε τι έγινε με τους κρατικούς παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους δήμους χωρίς τους αναγκαίους πόρους και χωρίς πρόβλεψη νέων αναγκών. Οι περισσότεροι δήμοι επιβάλλουν πια τροφεία που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν αυτά των ιδιωτικών σταθμών.

Στη λογική της εμπορευματοποίησης κινούνται ήδη οι δήμοι, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Θυμίζουμε ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουν ξεκινήσει οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή σχολικών κτιρίων.

Οι ιδιώτες αναλαμβάνουν όχι μόνο την κατασκευή σχολείων αλλά αποκτούν και το δικαίωμα μακροχρόνιας χρήσης των σχολικών χώρων για να αναπτύξουν διάφορες «επιμορφωτικές» δραστηριότητες. Θυμίζουμε ακόμη ότι από το 2003 λειτουργεί με τη συμμετοχή ιδιωτών, το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας ΟΤΑ, το οποίο απασχολεί ανασφάλιστους, χαμηλόμισθους ή εθελοντές.

Οι δήμοι διεκδικούν αποφασιστικότερο ρόλο στον τομέα της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, βοηθώντας έτσι στη διάσπαση του ενιαίου δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας.

Καθοριστικός ρόλος ζητείται και στον τομέα της απασχόλησης, καθώς προτείνονται παρεμβάσεις που να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από τοπικά εταιρικά σχήματα, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα «για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». Στις αρμοδιότητες που προτείνεται να προωθηθούν οι λεγόμενες δράσεις απασχόλησης είναι και αυτές της κοινωνικής πρόνοιας, η χρηματοδότηση των οποίων παρατάθηκε μεν μέχρι τα τέλη του 2008, αλλά - όπως είναι προφανές - δε λύνει την ανάγκη ύπαρξης σταθερών δομών σε όφελος των εργαζομένων.

Είναι προφανές, λοιπόν, πως η όποια νέα διοικητική δομή προκύψει δεν ερμηνεύεται τεχνοκρατικά και μεμονωμένα. Οπως σημείωσε στην παρέμβασή του στο συνέδριο ο Νίκος Καραθανασόπουλος, «το ΚΚΕ βλέπει τη συσχέτιση της οικονομικής ανάπτυξης με τη διοικητική δομή, όχι από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των αναγκών του κεφαλαίου, αλλά από τη σκοπιά της υποστήριξης των λαϊκών αναγκών».


Χριστίνα ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org