Κυριακή 2 Απρίλη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
Σκάκι
ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η σημερινή παρτίδα είναι από τον 8ο γύρο του 39ου Πρωταθλήματος Γυναικών Ελλάδας. Τα σχόλια είναι της Κατερίνας Παυλίδου, που κατέλαβε τη 2η θέση, και την ευχαριστούμε.

Σερεφίδου Δέσποινα (1933) - Παυλίδου Αικατερίνη (2166) [B47]

39ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών

1. ε4 γ5 2. Ιζ3 ε6 3. δ4 γxδ4 4. Ιxδ4 Ιγ6 5. Ιγ3 Βγ7 6. Ιβ3!? εδώ ο Λευκός έχει πολλές επιλογές [6. Αε2; 6. Αε3; 6. η3; 6. ζ4; 6. Ιδβ5] 6... Ιζ6 [6... α6 7. Αδ3 Ιζ6 προκύπτει η ίδια θέση με την παρτίδα με διαφορετική σειρά κινήσεων] 7. Αδ3 Αε7 8. ζ4 δ6 9. 0-0 α6 10. Αε3 β5 11. Βζ3 Αβ7 [11... 0-0 είναι μια ακόμα επιλογή, αλλά προτίμησα να κρατήσω το βασιλιά στο κέντρο και να αποφασίσω αργότερα αν θα έκανα μικρό ή μεγάλο ροκέ] 12. α4 β4 13. Ιβ1 δ5 [13... ε5!?] 14. ε5 Ιδ7 15. Βη3 η5! κλασική ιδέα του μαύρου στην προσπάθεια να ανοίξει το κέντρο 16. Πε1?! [16. Ι1δ2 ηxζ4 17. Αxζ4 0-0-0 18. Παε1 θ5 ο Μαύρος έχει πολλές κινήσεις εδώ και η θέση είναι απροσδιόριστη (18... Ρβ8; 18... Πδη8)] 16... ηxζ4 17. Αxζ4 0-0-0 18. Βε3 [18.Ι1δ2] 18... δ4?! [18... Ια5 19. Ι1δ2 Ιγ4 20. Βε2 Πδη8; 18... θ6 με ιδέα Αη5 19. Βε2 Αη5 20. Αη3 θ5] 19. Βε2 Πθη8 20. η3 [20. Αxα6 Ιδxε5 21. Βζ1 δ3 22. Αxβ7+ Ρxβ7 23. γxδ3 Ββ6+ 24. Αε3 Βα6 25. Ι1δ2 Πxδ3 26. Παγ1 Πδ5?] 20... Αη5 [20... ζ6!? 21. Αxα6 ζxε5 22. Αγ1 Ιγ5 23. Αxβ7+ Βxβ7 24. Ιxγ5 Αxγ5 25. Βδ3 β3 26. Αδ2 βxγ2 27. Ια3 Πη4 28. Παγ1 ε4 29. Βxγ2 Πδ5 30. β4 Ιxβ4 31. Βxγ5+ Πxγ5 32. Πxγ5+ Ιγ6 33. Πβ1 Βα8 (33...Βα6) 34. Ιγ4 Ρδ8 35. Πβ6 ε3 36. Αε1 δ3 37. Πβxγ6 δ2 38. Ιxδ2 εxδ2 39. Αxδ2 Βxα4 40. Πxε6?] 21. Αxη5 Πxη5 22. Αxα6 [22.Ι1δ2] 22... Πxε5 23. Αxβ7+ Βxβ7 24. Βζ2 Πζ5 25. Βε2 Πε5 [25... δ3 26. γxδ3 Ιδε5 27. Ι1δ2 Ιxδ3 28. Πζ1 Ιγε5 29. α5 Πxζ1+ 30. Πxζ1 Ρβ83 (30... Βα7+ 31. Ρθ1 Ρβ83)] 26. Βζ2 Πxε1+ 27. Βxε1 Ιδε5 28. Ι1δ2 θ5 [28... Βα7] 29. Ια5?! [29. Βε2] 29... Βα7?! [29... Ββ6 30. Ιxγ6 δ3+ 31. Βζ2 Βxγ6 32. γ3 βxγ3 33. βxγ3 Βxγ3-+] 30. Ιxγ6 Ιxγ6 31. Ρθ1 Ββ7 32. Βε4 Ιε5 33. Πε1 Ιη4 [?33... Πδ5 34. Ρη1 Βα7] 34. Βxβ7+ Ρxβ7 (βλ. διάγραμμα)

35. Ιζ3?! [35. Ιγ4 Ργ6 36. β3 Ργ5 37. θ3 Ιε3 38. Ιxε3 δxε3 39. Πxε3 Πδ1+ 40. Ρη2 Πδ2+ 41. Ρζ3 Πxγ2 42. Πδ3=] 35... δ3 η καλύτερη κίνηση 36. γxδ3 Πxδ3 37. Ρη2 Πβ3 38. Πε2 Ιε3+ 39. Ρζ2 Ιγ4?! κρίσιμο σημείο πριν την 40ή κίνηση (και την προσθήκη των 30 λεπτών). Εδώ και οι δύο παίκτριες βρίσκονται σε πίεση χρόνου και έπαιξα γρήγορα Ιγ4 αντί για Ιδ1! όπου κερδίζει ο Μαύρος [39... Ιδ1+ 40. Ρε1 Ιxβ2 41. Πε4 (41. Ιδ4 Πδ3-+) 41... Ρα6 42. Ιδ2 Πγ3] 40. Ιδ2! μοναδική κίνηση για να αποκτήσει ισότητα ο Λευκός 40... Ιxδ2 41. Πxδ2 Ρβ6 42. Ρη2 το καλύτερο σχέδιο για το Λευκό 42... Ρα5 [42... ζ5 43. Ρθ3 ζ4 44. Ρθ4 ζ3 45. η4 Πε3 46. ηxθ5 Πε2 47. Πδ3 Πxθ2+ 48. Ρη3 Πxβ2 49. Πxζ3 Πβ1 50. Ρθ4 Πθ1+ 51. Ρη5 Πη1+ 52. Ρζ4 ε5+ 53. Ρζ5=] 43. Ρθ3 Πε3 [43... Πζ3 44. Ρθ4 Ρxα4 45. Ρxθ5 ε5 46. Ρη4 ε4 47. θ4 ζ5+ 48. Ρη5 ε3 49. Πε2 Ρβ5 50. θ5 Ργ4 51. θ6 Πxη3+ 52. Ρζ4! (52. Ρxζ5 Ρδ3-+) 52... Πθ3 53. Πxε3 Πxθ6 54. Ρε5!= (54. Ρxζ5 Πθ2-+) 54... Πθ2 55.β3+ Ργ5 56. Πδ3=] 44. Ρθ4 Ρxα4 45. Ρxθ5 Ρβ3 46. Ρη4 Πε4+ [46... ζ5+ 47. Ρζ4 Πε4+ 48. Ρη5 Ρα2 49. θ4 Πη4+ 50. Ρζ6 Πxη3 51. Πθ2 ζ4 52. θ5 ζ3 53. θ6 Πη2 54. Πθ1 ζ2 55. Πζ1 Ρxβ2 56. θ7 Πθ2 57. Ρη7=] 47. Ρη5 Πε5+ 48. Ρζ4 Πζ5+ 49. Ρε4 Πζ1 50. θ4 ζ5+ 51. Ρε5 Πε1+ [51... Πβ1 52. Ρxε6 Πxβ2 53. Πxβ2+ Ρxβ2 54. θ5 β3 55. θ6 Ργ2 56. θ7 β2 57. θ8Β β1Β=] 52. Ρζ4 [52. Ρζ6 ε5 53. θ5 ζ4 54. ηxζ4 εxζ4 55. θ6 Πθ1 56. Ρη5 ζ3=] 52... Πε4+ 53. Ρζ3 ε5 54. Πε2 Πδ4 55. θ5 ζ4 [55... Πη4 56. Πxε5 Πη5 57. Ρζ4 Πxθ5 58. η4 Πθ2 59. ηxζ5 Ρxβ2=] 56. ηxζ4 Πxζ4+ 57. Ρη3 Πζ8 58. Ρη4 Πε8? [58...Πζ1=] 59. θ6 Ργ4? [59... ε4 60. Ρζ5 ε3 61. θ7 Πζ8+ 62. Ρη6 Πδ8=] 60. Ρζ5 Πζ8+ 61. Ρη6 Ρδ4 62. θ7 Πθ8 63. Ρη7 Πxθ7+ 64. Ρxθ7 ε4 65. Ρη6 Ρδ3 66. Πθ2 ε3 67. Ρζ5 β3 68. Ρζ4 ε2 69. Πθ1 Ργ2 70. Ρε3 Ρxβ2 71. Ρxε2? [71. Ρδ3; 71. Ρδ2 Ρα3 72. Ργ3 Ρα2 73. Πε1 β2 74. Ργ2+- (74. Πxε2? Ρα1 75. Πxβ2=)] 71... Ργ2 72. Πθ8 β2 73. Πγ8+ Ρβ3 74. Πβ8+ Ργ21/ 2 - 1/2


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org