Κυριακή 28 Ιούλη 2013
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Πολλαπλάσιες οι ανάγκες σε σχέση με αυτά που παρέχει

Χιλιάδες παιδιά θα μείνουν και φέτος εκτός παιδικών σταθμών. Δίπλα στην έλλειψη των αναγκαίων υποδομών και προσωπικού, και τα διάφορα προγράμματα που κατά καιρούς εμφανίζοντα τάχα ως λύση και πανάκεια, στην πραγματικότητα όμως είναι πουκάμισο αδειανό που ούτε κατά διάνοια δεν ικανοποιούν την ανάγκη για δωρεάν προσχολική αγωγή για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά.

Στις 20 Ιούνη δημοσιεύτηκε από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, έχει σκοπό την «παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα») η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά: 1) Βρεφικούς Σταθμούς. 2) Βρεφονηπιακούς σταθμούς. 3) Παιδικούς σταθμούς 4) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 5) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες. Θα χρηματοδοτηθεί από ευρωενωσιακούς πόρους και το υπουργείο Εργασίας με το ποσό των 150.000.000 ευρώ. Οι δομές που έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι δήμοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στις 21/7 η ΕΕΤΑΑ δημοσιοποίησε τους προσωρινούς πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δομών ανά νομό και δήμο.


Αν και στην αρχική πρόσκληση προβλεπόταν ότι στα βρέφη και στα νήπια θα παρέχεται μόνο πρόγευμα και όχι γεύμα, μετά από διαβούλευση της ΚΕΔΕ και του υπουργείου, πιεζόμενοι αμφότεροι από την κοινωνική κατακραυγή και αγανάκτηση που θα ξεσπούσε, αποφασίστηκε να παρέχεται πλήρης σίτιση.

Χιλιάδες παιδιά εκτός

Το σίγουρο είναι ότι οι αιτήσεις για ένταξη βρεφών και νηπίων στο πρόγραμμα θα αυξηθούν (υπάρχει εκτίμηση ότι θα καλυφθούν τελικά 65.000 θέσεις όταν αναμένεται οι αιτήσεις να ξεπεράσουν τις 120.000) καθώς λόγω της οικονομικής αφαίμαξης που έχει υποστεί η λαϊκή οικογένεια όλο και περισσότεροι γονείς θα προσπαθήσουν να ωφεληθούν από τα δωρεάν τροφεία. Βέβαια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, χιλιάδες αιτήσεις δε θα ικανοποιηθούν και χιλιάδες είναι οι μητέρες που δε θα κάνουν καν αίτηση λόγω των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν.

Πιο συγκεκριμένα:

«Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας - Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

«ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού)». Κόβονται δηλαδή εξαρχής δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι, δεν έχουν καν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Παραπέρα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες με οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μεθοδεύει ποικιλότροπα την κατάργηση των νομικών προσώπων των δήμων που λειτουργούν τις δράσεις αυτές καθώς και απολύσεις του προσωπικού, ώστε όλο αυτό το χρυσοφόρο πακέτο να περάσει στα χέρια σχολαρχών.

Η μεθόδευση φαίνεται π.χ. από το γεγονός ότι η κοστολόγηση (το χρήμα που θα δοθεί από το κρατικό ή ευρωενωσιακό ταμείο) ανά παιδί στα λεγόμενα ΚΔΑΠ παραμένει στα περσινά επίπεδα (1.400 ευρώ), ήδη πολύ χαμηλά και αναντίστοιχα με το πραγματικό κόστος και ανάγκες με αποτέλεσμα όσα δεν οδηγήθηκαν σε κλείσιμο την περσινή σχολική χρονιά να οδηγηθούν φέτος. Η δε κοστολόγηση ανά άτομο για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ παραμένει στις 5.500 ευρώ ενώ υπάρχει αίτημα να ανέλθει στις 7.000 ευρώ για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες.

Υπάρχουν επίσης και άλλες σημαντικές περικοπές. Από τις προηγούμενες χρονιές έχει κοπεί η δωρεάν μεταφορά των παιδιών. Επιβαρύνονται οι γονείς γι' αυτό, όπως επίσης και για μια σειρά δραστηριότητες του παιδιού στην προσχολική αγωγή, για παράδειγμα θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις και εκδηλώσεις, επισκέψεις σε μουσεία και άλλα.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι εκρηκτική, οφείλεται στην πολιτική που ακολουθείται συνολικά και υποβαθμίζει τη ζωή της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, υπονομεύει βασικά της δικαιώματα.

Παιδοφύλαξη για εκμετάλλευση

Για παράδειγμα, το δικαίωμα όλων των παιδιών στην προσχολική αγωγή υπάρχει ανεξάρτητα από το αν δουλεύει η μάνα του ή όχι. Τα αστικά κόμματα αποφεύγουν κάθε συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία της προσχολικής αγωγής στη συνολικότερη αγωγή και εκπαίδευση που πρέπει να παρέχεται σε όλα τα παιδιά μέσα από ένα ενιαίο και καθολικό σύστημα Παιδείας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Και εφαρμόζοντας τις νόρμες της περιλάλητης «αγωνιστικότητας», της «επιχειρηματικής δράσης» και σε αυτές τις δομές και υπηρεσίες, και της πολυδιαφημισμένης «κοινωνικής συνοχής» που με τέτοια προγράμματα τάχα επιτυγχάνουν, καταδικάζουν χιλιάδες να στερηθούν την προσχολική αγωγή αλλά και όσα ενταχθούν στο πρόγραμμα να έχουν μόνο υποτυπώδεις παροχές, σε υποδομές με ολοένα λιγότερο προσωπικό.

Αλλωστε, τι να πρωτοπληρωθεί με 150 εκατ., ποσό ανεπαρκές ήδη από πέρυσι που οι ανάγκες ήταν έστω κατά τι μικρότερες. Πλέον χιλιάδες λαϊκές οικογένειες που εξαναγκάζονταν να πληρώνουν ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και μέχρι πέρυσι κάπως τα βόλευαν, φέτος έχουν και τους δυο γονείς άνεργους ή στην ...καλύτερη περίπτωση χαμηλόμισθους. Με τις περιορισμένες θέσεις του Προγράμματος (65.000 θέσεις για 120.000 αιτήσεις) τους κλείνει κι από εκεί μια πόρτα.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, η λαϊκή οικογένεια, το οργανωμένο κίνημα πρέπει να παλέψουν και να διεκδικήσουν: Αμεση κρατική επιχορήγηση στους δήμους, για να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση. Να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αμεση αξιοποίηση κρατικών και δημοτικών κτιρίων. Να καταργηθούν τα όποια λογής τροφεία και πληρωμές από τους γονείς. Να μη γίνει καμία απόλυση, αντιθέτως να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και να προσληφθεί και νέο προσωπικό για καλυφθούν όλες οι ανάγκες.


Θ.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org