Κυριακή 3 Αυγούστου 2008
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
Σικελική Αμυνα

(Β' μέρος)

Στο β΄ενημερωτικό σημείωμα για τη Σικελική Αμυνα, θα δούμε την παρτίδα Γκάρι Κασπάροβ - Λόεκ βαν Βέλι που παίχθηκε στο καθιερωμένο και πανίσχυρο Δ.Τ. «Βάικ άαν Ζέε 1999».

Οπως είναι γνωστό, ο πρώην πρωταθλητής και σημερινός πολιτικός ήταν ένας θαυμάσιος επιθετικός παίκτης και συνδύαζε το παιχνίδι του και στις δύο πτέρυγες της σκακιέρας. Ας δούμε όμως την παρτίδα, χαρακτηριστικά σημεία της οποίας είναι η όχι πολύ γνωστή βαριάντα Pelikan και το μακρόπνοο άνοιγμά της που ξεπέρασε τις 20 κινήσεις!

1. ε4 γ5 2. Ιζ3 Ιγ6 3. δ4 γδ4 4. Ιδ4 Ιζ6 5. Ιγ3 ε5 6. Ιδβ5 δ6 7. Αη5 α6 8. Ια3 β5 9. Ιδ5 Αε7 10. Αζ6 Αζ6 11. γ3 Αη5 12. Ιγ2 0-0 13. α4 βα4 14. Πα4 α5 15. Αβ5 Αβ7 16. Ιγε3 Αε3 17. Ιε3 Ιε7 18. 0-0 Πβ8 19. Βδ3 Ββ6 20. Αγ4 Αγ6 21. Πα2 Πζδ8 22. β3 Βγ5 23. Πζα1 Πα8 24. θ4 θ6. Προτιμότερο ήταν το 24...θ5 25. Βε2 Αε4 26. Βθ5 δ5 27. Βε5 Ιη6 28. Βη5 ζ6 29. Βη4 δγ4 30. Βε4 γβ3 31. Βε6 + Ρθ8 32. Ββ3 Ιθ4 με ικανοποιητικό παιχνίδι 25. θ5 Αβ7 26. Πδ1 Αγ6 27. Πδα1 Αβ7 28. Αδ5

Ο Κασπάροβ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες προοπτικές στο κέντρο και στρέφει την προσοχή του στην απόκτηση ελεύθερου πιονιού στην κάθετο «β» 28...Αδ5 29. εδ5 Πδγ8 30. β4 Βγ3 31. Βγ3 Πγ3 32. Πα5 Πβ8. Λάθος θα ήταν 32...Πα5 33. βα5 και το ελεύθερο πιόνι θα ήταν περισσότερο επικίνδυνο. 33. Πα7 Ρζ8 34. Πδ7 Ιγ8 35. Πδ8 + Ρε7 36. Πη8. Μ' ένα μεθοδικό τρόπο ο Κασπάροβ κατάφερε να περάσει στην 8η οριζόντια και να σιγουρέψει την αιχμαλωσία του πιονιού «η7», γεγονός που βοήθησε σ' αυτό και η προώθηση του λευκού πιονιού στο «θ5». 36...Πβ4 37. Πα8 Ρδ7 38. Πη7 Πγ1 + 39. Ρθ2 Πζ4 40. Ιη4 Ιε7 41. Πα7 + Ρε8. Ενα ακόμα λάθος του Λόεκ. Σωστό ήταν 40...Πγ7. 42. η3 Πζ5 43. Πθ7 Ρζ8 44. Πα8 + 1-0.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org