Κυριακή 3 Αυγούστου 2008
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
ΜΑΤ ΣΕ ΔΥΟ

Στο κέντρο της σκακιέρας έχει τοποθετήσει ο συνθέτης Μ. Φλεκ, το μαύρο Ρουά και το ματ σε δύο (2) κινήσεις είναι αναπόφευκτο. Παίζουν τα λευκά.

Λευκά: Ρβ1, Βη6, Πγ3, Ιβ6, Ιε2, Αγ1, Στρ. ε4, ζ2 (8)

Μαύρα: Ρε5, Βγ8, Πζ3, Ιβ8 (4)

Το ισχυρό:

Λευκά: Ργ2, Ιε7, Αγ6, Στρ. β4, γ3, δ4 (6)

Μαύρα: Ργ4, Ιβ6, Αθ2, Στρ. β5, δ5 (5)

Ποια είναι η κίνηση «κλειδί» στη σύνθεση του Α. Τσέρον (1930); Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε τέσσερις (4) κινήσεις.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Λευκά: Ρβ5, Πδ1, Πδ8, Ιη5, Αζ5 (5)

Μαύρα: Ρδ5, Πδ6, Ιγ5, Ιδ2, Αε3 (5)

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε δύο (2) κινήσεις.

1. Ιζ3 με απειλή 2. Βε5Χ. Αν 1...Ιδ3 τότε 2. Βα8+ ματ! Αν 1... Ιδ7 2. Βα2+ ματ! Κάθε φορά υπάρχει το στοιχείο «κάρφωμα»! Τέλος, αν 1...Αδ4 ή Αζ4 2. Βδ4+ ματ.

Η λύση του ισχυρού:

Στο πρωτότυπο σχήμα του Τζ. Πιτ 1. Πδ7! κίνηση αναμονής. 1... γ3 2. Βα2+ γ4 3. Βα5+ γ5 4. Βα8+ ματ! Αν 1... ε3 2. Βη2+ ε4 3. Βη5+ ε5 4. Βη8+ ματ! Αν 1... δ3 τότε 2. Πδ6+ Ρδ6 3. Βα5~ 4. Βδ8+ ματ!


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org