Παρασκευή 21 Ιούνη 2019
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
«ΚΟΚΚΙΝΑ» ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
«Επόμενη μέρα» με μαζικές θηλιές πλειστηριασμών στη λαϊκή κατοικία

Associated Press

«Η επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας απαιτούν την ενεργό συνδρομή και του πιστωτικού συστήματος, το οποίο με το υφιστάμενο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων αδυνατεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτήν την προσπάθεια».

Αυτό επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) στην πρόσφατη «έκθεση επισκόπησης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος», θέτοντας στις άμεσες προτεραιότητες και το ζήτημα της μείωσης των «κόκκινων» δανείων, ως όρο και προϋπόθεση της «βιώσιμης» ανάκαμψης των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου, σε συνδυασμό βέβαια με το μπαράζ των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων και παρεμβάσεων που προβλέπονται για την ερχόμενη 4ετία, μέχρι και το 2022.

Σ' αυτό το πλαίσιο, η ΤτΕ καλεί τις τράπεζες να εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ παράλληλα ζητά από τα πιστωτικά ιδρύματα να συμβάλουν στην αναδιάρθρωση των «βιώσιμων» επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στο τέλος Δεκέμβρη 2018 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εμφανίζονται στους ισολογισμούς των τραπεζών διαμορφώθηκαν σε 81,8 δισ. ευρώ (45,4% επί του συνόλου των τραπεζικών χορηγήσεων) έναντι 94,4 δισ. τον Δεκέμβρη του 2017 (ποσοστό 47,2%). Επισημαίνεται ότι 11,9 δισ. ευρώ (το 14,5% των «κόκκινων» δανείων) έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας και εκκρεμεί η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ενώ σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες, περίπου το 31% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας.

Θωρακίζεται το αντιλαϊκό οπλοστάσιο

Σ' αυτό το έδαφος ξετυλίγονται οι αντιλαϊκές παρεμβάσεις της επόμενης 4ετίας, όπως άλλωστε προδιαγράφεται στη συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς «θεσμούς», σε συνέχεια της ομοβροντίας των νομοθετικών μέτρων που ξεδίπλωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το σφίξιμο της θηλιάς των πλειστηριασμών και των εκβιασμών απέναντι και στην πρώτη κατοικία, αλλά και με το συνολικό άνοιγμα της δευτερογενούς αγοράς «κόκκινων» δανείων.

Στην αντιλαϊκή ατζέντα της προσεχούς περιόδου θα βρεθεί και η νέα φουρνιά των παρεμβάσεων για τα «κόκκινα» δάνεια, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας.

Σ' αυτό το φόντο:

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην επικαιροποιημένη έκθεσή της, σχετικά με τη ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια στην πρώτη κατοικία καλεί τις «ελληνικές αρχές να δεσμευθούν ότι δεν θα επεκτείνουν παραπέρα (μετά τις 31/12/2019) τη διάρκεια ή το πεδίο εφαρμογής του νέου καθεστώτος και ότι θα λάβουν διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νομοθεσίας, σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα εφαρμογής ή νομικά προβλήματα σχετικά με το καθεστώς».

Συμπληρωματικά με το παραπάνω, η 3η έκθεση «ενισχυμένης εποπτείας» της Κομισιόν δείχνει στην κατεύθυνση νέων «διορθωτικών μέτρων», καθώς όπως διαπιστώνουν «η διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προχωρά σε ολόκληρη την επικράτεια, αν και με κάπως επιβραδυνόμενο ρυθμό. Ακόμα, ένα μεγάλο ποσοστό των πλειστηριασμών, περίπου δύο τρίτα στο πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από τις ελληνικές αρχές, ακυρώνονται, αναστέλλονται ή αποβαίνουν άγονοι». Η Κομισιόν δείχνει έτσι στην κατεύθυνση κλιμάκωσης των πλειστηριασμών και στη λαϊκή κατοικία, προκειμένου - όπως λένε - να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει οι τράπεζες.

Σ' αυτό το πλαίσιο και παρά την «πρόοδο» που έχει συντελεστεί, επισημαίνεται ότι «απαιτούνται περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες», ενώ τα ήδη υπάρχοντα μέτρα (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, «πλαίσιο αφερεγγυότητας» νοικοκυριών και επιχειρήσεων), καθώς βέβαια και η δευτερογενής αγορά «κόκκινων» δανείων, «πρέπει» να εφαρμοστούν με συνέπεια.

Μάλιστα η Κομισιόν δίνει και... πρακτικές συμβουλές για το πώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών θα πρέπει να γίνει περισσότερο «φιλική» στους «ενδιαφερόμενους», π.χ. με τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών της κατοικίας.

Τα παραπάνω «φωτογραφίζουν» την επόμενη φουρνιά με τις αντιλαϊκές διατάξεις και άλλες παρεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, τα «κόκκινα» δάνεια στην ελληνική οικονομία έχουν την «τιμητική» τους και στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Η σχετική έκθεση της Κομισιόν υπογραμμίζει ότι «το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων εμποδίζει την αποκατάσταση υγιούς ροής πιστώσεων προς την οικονομία, η οποία είναι απαραίτητη για τη στήριξη της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα»,δείχνοντας ξανά ότι η ένταση των εκβιασμών και πιέσεων στα λαϊκά στρώματα αποτελεί την άλλη όψη των προνομίων για τη θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και τον φτηνό δανεισμό των επιχειρηματικών ομίλων.

  • Η συμφωνία στο Γιούρογκρουπ έχει επισημάνει επίσης ότι θα είναι «ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστούν (...) ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές δημοπρασίες, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών, με στόχο να εξαλειφθεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υποθέσεων (σ.σ. εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια) μέχρι το τέλος του 2021».
  • Ο ΟΟΣΑ, από την πλευρά του, σε πρόσφατη έκθεση για την ελληνική οικονομία τονίζει: «Η αναμενόμενη τόνωση των επενδύσεων ακολουθεί την αναμενόμενη πρόοδο στη μείωση των κόκκινων δάνειων, στις ιδιωτικοποιήσεις και στην υλοποίηση ξένων επενδυτικών έργων». Αναφορικά με τους πλειστηριασμούς για τα «κόκκινα» δάνεια και το νομοθετικό έργο για τη διάλυση της προστασίας στην πρώτη κατοικία κ.λπ., ο ΟΟΣΑ έρχεται να επιβραβεύσει την κυβέρνηση διαπιστώνοντας ότι «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί γίνονται πιο συχνοί, ενώ έχουν αυξηθεί και οι κατασχέσεις».

Τα παραπάνω «μεταφράζονται» σε μια επιχείρηση κολοσσιαίων διαστάσεων η οποία αφορά «κόκκινα» δάνεια ύψους πάνω από 50 δισ. ευρώ (μέχρι το 2021), με άξονες τους μαζικούς πλειστηριασμούς απέναντι στη λαϊκή στέγη, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της πρώτης κατοικίας, τις μεταβιβάσεις προβληματικών δανείων από τις τράπεζες σε funds και άλλα «κοράκια», καθώς και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων, μεταξύ άλλων και σε βάρος μικρών επαγγελματιών.

Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενη έκθεση έκανε λόγο για 130.000 πλειστηριασμούς ακινήτων την ερχόμενη τριετία.

«Φρέσκα» κρατικά πακέτα στήριξης των τραπεζών

Μέσα σ' ένα τέτοιο πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των αντιλαϊκών παρεμβάσεων και των παζαριών της όποιας διάδοχης κυβέρνησης θα βρεθεί και το ζήτημα της κρατικής στήριξης των εγχώριων τραπεζικών ομίλων, με άξονα τη μεταβίβαση πακέτων «προβληματικών» δανείων από τις τράπεζες σε ειδικό φορέα ο οποίος θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα λειτουργεί υπό κρατική εγγύηση, με στόχο την απαλλαγή των τραπεζών από τα «βαρίδια» χωρίς «παρενέργειες» γι' αυτές.

Ουσιαστικά πρόκειται για τη σύσταση της λεγόμενης bad bank (κακής τράπεζας), υπό κρατική εγγύηση και με τη συμμετοχή ιδιωτών «επενδυτών», στην οποία θα περιέλθει ένα μεγάλο τμήμα από το «προβληματικό» χαρτοφυλάκιο των τραπεζών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, «αν και ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εμφανίζεται βελτιωμένος, δεν είναι ικανός ώστε να επιτευχθεί σύντομα σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματός τους». Σ' αυτήν την κατεύθυνση, η ΤτΕ έχει από καιρό προτείνει «μια συστημική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένη στους ισολογισμούς των τραπεζών».

Παράλληλα, από πλευράς Κομισιόν τονίζεται ότι η κερδοφορία εξακολουθεί να αποτελεί «πηγή ανησυχίας» για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Αναφορικά με τους σχεδιασμούς της ΤτΕ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την κρατική στήριξη των τραπεζών στην προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναφέρεται ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στο κατά πόσο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Σε κάθε περίπτωση, τα σπασμένα για μία ακόμα φορά θα φορτωθούν στις πλάτες του λαού.


Α. Σ.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org