ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τρίτη 16 Απρίλη 2019
Σελ. /28
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατέθεσε τροπολογίες για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος

Eurokinissi

Δύο τροπολογίες για την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτοκτηνοτρόφων κατέθεσε χτες στη Βουλή το ΚΚΕ, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του για μια μικρή ανάσα στα λαϊκά στρώματα.

Οι δύο τροπολογίες προβλέπουν την επιστροφή φόρου στους αγρότες από την κατανάλωση πετρελαίου και η δεύτερη την κάλυψη κατά 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό του ετήσιου λογαριασμού των δικαιούχων αγροτικού ρεύματος.

Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στην Ολομέλεια.

Για την επιστροφή φόρου από την κατανάλωση πετρελαίου

Οσον αφορά την πρώτη τροπολογία, στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι «το συγκεκριμένο μέτρο επιστροφής φόρου στους αγρότες είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος παραγωγής το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα τον Ελληνα αγροτοκτηνοτρόφο. Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρή σε σχέση με την επιβάρυνσή του από αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις που ισχύουν για άλλους "επαγγελματίες" (εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες κ.λπ.)».

Το άρθρο της τροπολογίας έχει ως εξής: «Η παράγραφος 5 του άρθρου 78, του τμήματος Α', του κεφαλαίου Β' του τρίτου μέρους του Νόμου 2960/2001 τροποποιείται ως εξής:

Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ορίζεται σε μηδέν (0) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του ΕΦΚ που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των μηδέν (0) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το ποσό επιστροφής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Ως αποκλειστική χρήση στη γεωργία θεωρείται και η χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων από αυτοκίνητα τύπου JEEP γεωργικών χρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α') και του άρθρου 3 του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α'), τελωνισθέντα και ταξινομηθέντα ως Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλών Χρήσεων μέχρι και την 31.12.1992 προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α') προθεσμία και εφοδιασμένα με τις σχετικές άδειες της αρμόδιας Υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή. Επίσης, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αρμόδια για την επιστροφή Αρχή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Για τους δικαιούχους αγροτικού ρεύματος

Για τη δεύτερη που αφορά τους δικαιούχους αγροτικού ρεύματος, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι «το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης για τους αγρότες - καταναλωτές αγροτικού ρεύματος είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος άρδευσης το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής του Ελληνα αγροτοκτηνοτρόφου».

Το άρθρο της τροπολογίας: «Στον Νόμο 4513/2018 (ΦΕΚ A 9 - 23.01.2018) "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις" προστίθεται άρθρο 26Β ως εξής: "Χορήγηση ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό σε δικαιούχους τιμολογίου αγροτικού ρεύματος λόγω υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Παρέχεται στους δικαιούχους του τιμολογίου αγροτικού ρεύματος ετήσια ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ώστε να καλύπτεται το 50% του ετήσιου λογαριασμού τους, που υπολογίζεται με βάση το ισχύον τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος με την προσθήκη των λοιπών επιβαρύνσεων. Η ανωτέρω ενίσχυση δεν δύναται υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται το ακριβές ποσό της ενίσχυσης, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, τυχόν κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τυχόν ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, συστήνεται ειδικός λογαριασμός, ορίζεται ο διαχειριστής του λογαριασμού αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη χορήγηση της ενίσχυσης θέμα"».

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του λαού

Σβήνοντας με χαρακτηριστική ευκολία ...«κόκκινες» και διαχωριστικές γραμμές, ταυτισμένοι με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προχώρησαν στην Ολομέλεια της Βουλής σε ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του λαού, ψηφίζοντας το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την παράδοση στους επιχειρηματικούς ομίλους, προς χρήση κατά το δοκούν, αιγιαλών, ποταμιών, λιμνών, ακόμα και βραχονησίδων, αλλά και τη συμμετοχή του κράτους στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να τους εξασφαλίσει και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά κονδύλια για τις μπίζνες που θα αναπτύξουν.

Από πάνω, μάλιστα, ως κερασάκι στην τούρτα, στο ίδιο νομοσχέδιο η κυβέρνηση συμπεριέλαβε και άρθρο που αφορά την ...«οικειοθελή εισφορά» των εφοπλιστών, για να εμφανίσει κάποια ελάχιστα ψίχουλα που πετάνε για «φιλοδώρημα», την ώρα που ο λαός ματώνει για να απολαμβάνουν πάνω από 50 φοροαπαλλαγές και πλήθος διευκολύνσεων.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις», για το οποίο να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση απέσπασ τα εύσημα τόσο του ΣΕΒ όσο και της ΝΔ.

Χαρακτηριστικά, χτες, μετά την Ντ. Μπακογιάννη τα συγχαρητήρια στην κυβέρνηση έδωσε και ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Αδ. Γεωργιάδης λέγοντας μάλιστα ότι «δικαιώνει το σημερινό νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά την ιδεολογική υπεροχή της ΝΔ».

Η ναζιστική Χρυσή Αυγή καταψήφισε το νομοσχέδιο αφού πρώτα είχε χαρακτηρίσει θετικές τις ρυθμίσεις για την Ασιατική Τράπεζα.

Ολα θυσία στις μπίζνες του κεφαλαίου

Οπως ανέδειξε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Σάκης Βαρδαλής, η κυβέρνηση, στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, προχωράει στην αθρόα τακτοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών αυθαίρετων επεμβάσεων στην παράκτια ζώνη. Ανοίγει κι άλλο δρόμο για παραχωρήσεις ακτών και οχθών ποταμών για έρευνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περιορίζει την πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στον παράκτιο και παρόχθιο χώρο.

Για την Ασιατική Τράπεζα σημείωσε ότι σκοπός της είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων για την κατασκευή ενεργειακών αγωγών, λιμενικών και αεροπορικών εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων, υλοποιώντας τον «Δρόμο του Μεταξιού», έναν δρόμο που εντείνει τους επικίνδυνους για τους λαούς ανταγωνισμούς. Σχέδια που έρχονται να κουμπώσουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις της εγχώριας αστικής τάξης για την ανάδειξη της χώρας σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και Ενέργειας, επιδίωξη που όπως τόνισε προϋποθέτει την παραπέρα άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Ο Σ. Βαρδαλής χαρακτήρισε πρόκληση και ωμή κοροϊδία για το λαό το «συνυποσχετικό» για την οικειοθελή προσφορά των εφοπλιστών, σημειώνοντας ότι έρχεται να καλύψει τα ληστρικά προνόμια που απολαμβάνει από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τα οποία φορτώνονται τριπλά και τρίδιπλα στις πλάτες του λαού με τη φορολογία και με ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών. Προνόμια, φοροαπαλλαγές και κρατικές ενισχύσεις για τους εφοπλιστές, που οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις έχουν κατοχυρώσει συνταγματικά και μόνο το ΚΚΕ διαχρονικά απαιτεί την κατάργησή τους σε όλες τις διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης, όπως και στην τελευταία.

Το νομοσχέδιο κατήγγειλε παίρνοντας το λόγο και ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης. Σημείωσε για τους αιγιαλούς ότι τροποποιεί προς το χειρότερο τους ήδη κατάπτυστους νόμους των προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων «κατοχυρώνοντας ακόμα περισσότερο το δικαίωμα των μελλοντικών επενδυτών να χτίζουν κυριολεκτικά πάνω στο κύμα». Πρόσθεσε δε ότι αυτή η πολιτική είναι που ευθύνεται για τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κρήτη και τη Μάνδρα.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ
Προσαρμογές στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια

Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής βρίσκεται από χτες το νομοσχέδιο του υπουργείου Αμυνας με τίτλο «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», με το οποίο η κυβέρνηση συνεχίζει την εναρμόνιση αλλά και προετοιμασία των Ενόπλων Δυνάμεων (προσωπικό, υλικό, εκπαίδευση, επιχειρησιακές υποδομές κ.λπ.) με τις αμερικανοΝΑΤΟικές και ευρωενωσιακές προδιαγραφές, αλλά και με επικίνδυνους σχεδιασμούς σε βάρος των λαών.

Είναι χαρακτηριστικά τα άρθρα 39 και 40, που αφορούν την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ) και τη σύσταση Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοίας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «στον καιρό της ειρήνης, η ΥΠ/ΠΧΛ σχεδιάζει και προπαρασκευάζει το έργο που θα αναλάβει σε περιόδους έντασης, κρίσης, ή γενικευμένης σύρραξης, παρακολουθεί την κατάσταση των λιμένων και των μέσων φορτοεκφόρτωσης στις ακτές, εκπονεί σχέδια πολιτικής άμυνας λιμένων (...) και τέλος συμμετέχει σε αντίστοιχες με το έργο ομάδες εργασίας που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της ΕΕ ή άλλων διεθνών οργανισμών (...) Σε περιόδους έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης, η ΥΠ/ΠΧΛ παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών» κ.ο.κ., πάντα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οπως αναφέρθηκε από την ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, είναι φανερή μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της υπηρεσίας, που ουσιαστικά έχει ως κύρια αποστολή τη διάθεση υποδομών στρατηγικής σημασίας στην ΕΕ και ΝΑΤΟ για την υλοποίηση των επικίνδυνων σχεδιασμών τους, ακόμη και με τη συμμετοχή στη λήψη σχετικών αποφάσεων εκπροσώπου της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Σημείωσε ότι το ίδιο συμβαίνει και με τις προβλέψεις για τη σύσταση Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας στο ΓΕΕΘΑ, ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα. Η πρόβλεψη αυτή «κουμπώνει» απόλυτα στη ΝΑΤΟική απόφαση του Ιούλη του 2013 για την έγκριση «της Πολιτικής Αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών και άλλων αεροναυτικών προϊόντων», όπως και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμυνας για το Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Στρατιωτικό Βασικό Πλαίσιο Αξιοπλοΐας».

Τέλος, επισήμανε ότι παρότι κάποιες αποσπασματικές ρυθμίσεις, που αφορούν κυρίως θέματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως κινούνται σε θετική κατεύθυνση, συνολικά το νομοσχέδιο κινείται στο πλαίσιο των επικίνδυνων αμερικανοΝΑΤΟικών σχεδίων και για το λόγο αυτό, το ΚΚΕ το καταψηφίζει.
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org