Τετάρτη 15 Φλεβάρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Κάποιες σκέψεις για τη δουλειά μας στη νεολαία

Συμφωνώ με τις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 20ό Συνέδριο. Τις Θέσεις της ΚΕ του 99χρόνου πλέον ΚΚΕ, του πιο παλιού, αλλά και στην πραγματικότητα πιο νέου Κόμματος στην Ελλάδα. Νέο γιατί το ίδιο του το Πρόγραμμα, του δίνει αυτόν τον τίτλο, ένα πρόγραμμα που ψηφίστηκε στο 19ο Συνέδριο και είναι το μόνο που μιλάει για το πραγματικά νέο, την κοινωνία που καταργεί την Εκμετάλλευση Ανθρώπου από Ανθρωπο, την Κοινωνία που γίνεται πραγματικό και μοναδικό «Κέρδος» η κάλυψη των όλο και διευρυνόμενων αναγκών της Εργατικής Τάξης του Λαού και της Νεολαίας, το Σοσιαλισμό.

Διαβάζοντας, λοιπόν, τις Θέσεις της ΚΕ, τονίζεται πρώτα και κύρια σε εμάς η καλύτερη αφομοίωση του Προγράμματος και μας φέρνει μπροστά στα καθήκοντά μας, στο βασικό μας καθήκον τη διάδοση και υιοθέτησή του από ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της Εργατικής Τάξης και των παιδιών της, ώστε να προετοιμάζεται για τον ιστορικό της σκοπό, την εδραίωση της Εξουσίας της.

Στόχος μας, λοιπόν, σαν Νεολαία του ΚΚΕ, είναι να γινόμαστε ικανότεροι εμείς, στο να βοηθάμε το σύνολο της Οργάνωσης, να διαπαιδαγωγούμαστε με τα ιδανικά αυτά, να γίνεται, ο καθένας μας, πρώτα και κύρια ικανότερος στην προσαρμογή, στην εκλαΐκευση και εφαρμογή των θέσεων στη ζωή της Οργάνωσης, ώστε να οικοδομήσουμε μια ΚΝΕ, αντάξια των σημερινών απαιτήσεων.

Βασικό μας εργαλείο, είναι η αξιοποίηση του Κομματικού Τύπου, του «Ριζοσπάστη» και «Οδηγητή», στη ζωή και δράση των ΟΒ. Στο πώς προετοιμάζουμε τη συνέλευση της ΟΒ, με τι όρους, με βάση τη ζωή των συντρόφων, τη ζωή της ίδιας της ΟΒ, ώστε η πάλη για το καθημερινό, να δένεται μέσα από τη δική μας συμβολή με την πάλη για τον τελικό σκοπό, από το σύνολο της Οργάνωσης.

Μέσα σε αυτήν την τετραετία έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια αφομοίωσης πλευρών της Κοσμοθεωρία μας, της Στρατηγικής μας από ένα μεγάλο κομμάτι της Οργάνωσης Θεσσαλίας, που βέβαια θα συνεχίζεται. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή μπήκαν οι βάσεις σε ένα πρώτο στελεχικό δυναμικό, έχουμε τη δυνατότητα η προσπάθεια αυτή να αγκαλιάσει τις ΟΒ, να γινόμαστε ικανότεροι από κάθε πλευρά.

Η δουλειά μας στη νεολαία, όπως ακριβώς τονίζεται και στις Θέσεις της ΚΕ, η δουλειά μας στους μαθητές, ουσιαστικά στην πιο «ανώριμη - άπειρη κοινωνικά» μερίδα της νεολαίας, είναι ζήτημα σημαντικό για την ίδια την ύπαρξη της ΚΝΕ σήμερα και του ΚΚΕ αύριο. Η δουλειά μας στους μαθητές, η οικοδόμηση γερών ΟΒ στα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων, και των χωριών, πρέπει να μας ανησυχεί και ως έναν βαθμό αυτό έχει γίνει. Πείρα από τη δράση το προηγούμενο διάστημα έχουμε, με αυτή την πείρα συνεχίζουμε και με τη βοήθεια της Κομματικής Οργάνωσης, προσπαθούμε να κάνουμε βήματα με καλύτερη αξιοποίηση του «Οδηγητή», σε αυτές τις ηλικίες.

Εχοντας σαν βασικό Εργαλείο, όπλο μας σήμερα για αυτή την μερίδα της Νεολαίας, τις θέσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ για το «Εννιαίο 12ο χρόνο σχολείο», ένα εργαλείο που σαν Οργάνωση δεν το έχουμε αξιοποιήσει στο βαθμό που και εμείς θα θέλαμε, έχουμε μπροστά το σημαντικότερο εμπόδιο, την αφομοίωσή του και διάδοσή του μέσα στα σχολεία από τους συντρόφους μαθητές. Να μην εφησυχάζουμε, με συσκέψεις κεντρικές ή τα Μαθητικά Φεστιβάλ, ώστε να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Να γίνουμε, λοιπόν, πρώτα και κύρια εμείς ικανότεροι, μέσα από την προσωπική μας μελέτη, την τριβή με το αντιδραστικό περιεχόμενο του σχολείου, ώστε αυτό το εργαλείο να γίνεται το «σφυρί» που χτυπάει μέσα στα σχολεία μας, να γίνεται το όπλο μας σήμερα, μπροστά σε αυτά που καθημερινά ακούει ένα νέο παιδί, από το βιβλίο και το ίντερνετ, μέχρι το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου, ώστε να μαθαίνει το διαφορετικό, να μπολιάζεται με σωστές αξίες και ιδανικά.

Τονίζεται στις Θέσεις η αξία του συντονισμού, από πολλές πλευρές, των ΚΟ με τις Οργανώσεις των Μαθητών, με τις οργανώσεις της Νεολαίας συνολικότερα. Η σημαντικότητα του να προχωράει αυτό, η πείρα μας έχει δείξει, ότι όταν παίρνει «Σάρκα και οστά», έχουμε περισσότερες δυνατότητες πιο στοχευμένης, πιο καλά προετοιμασμένης Παρέμβασης μέσα στη Μαθητική Κοινότητα, έχουμε σαν Οργάνωση πολλά βήματα να μετρήσουμε ακόμα. Η στοχευμένη καθοδήγηση της ΚΟ μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις πλευρές, την συζήτηση, τον σχεδιασμό των ΟΒ.

Στη μαθητική δουλειά μας δυσκολεύει, η δουλεία «από τα κάτω», σε βάση οργάνωσης των μαθητών ανά σχολείο, μέσα από τα 5μελή και τα 15μελή. Η εκφυλιστική κατάσταση στα μαθητικά συμβούλια, που επικρατεί, μας είναι εμπόδιο αρκετές φορές, η έλλειψη τέτοιας συσπείρωσης - συντονισμού και σε επίπεδο πόλης. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, που θα συνεχίσει να γίνεται, ώστε να πάρει ζωή η μαθητική κοινότητα. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια δεν περνάει μέσα από έναν δρόμο ευθύ. Χρειάζεται συζήτηση και εξοπλισμός πρώτα και κύρια στην Οργάνωση, με βασικό εργαλείο τις θέσεις για το «Σχολείο που έχουμε ανάγκη σήμερα». Χρειάζεται πάνω στην αγανάκτηση - πάνω στην αμφισβήτηση που νιώθουν οι μαθητές σήμερα, για τα διάφορα ζητήματα, να ανοίγουμε τέτοιες πλευρές, να μπολιάζουμε πλευρές διεκδίκησης, αλλαγής της κατάστασης, ώστε τα μαθητικά συμβούλια, να έχουν έναν πιο αγωνιστικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα πρωτοπορίας μέσα στο σχολείο, που δεν θα αφήνουν ουσιαστικά τίποτα να πέσει «κάτω».

Οι Θέσεις της ΚΕ, μας βάζουν μπροστά στα καθήκοντά μας, στο βασικό μας καθήκον, την οικοδόμηση μιας οργάνωσης γερής και μαζικής, και όσο καλύτερα εξοπλισμένης. Στόχος μας λοιπόν να είναι από εδώ και μπρος, πώς θα είμαστε ικανότεροι, ώστε να γίνεται αυτό, να μας ανησυχεί πώς θα μπαίνουν ακόμα περισσότεροι νέοι στη μάχη, όχι γενικά αλλά για να «αλλάξει αυτός ο κόσμος». Να μας γίνει βραχνάς πώς θα γίνεται η οργάνωση, στο σύνολό της ικανότερη, στο να λέει, στο να πείθει.

Πώς θα γίνονται ικανότεροι οι συντρόφοι μας, στο να έρχονται αντιμέτωποι με το περιεχόμενο του σχολείου, πώς θα προσπαθούν να δώσουν ζωή στα Μαθητικά Συμβούλια, πώς θα μπολιάζουν ακόμα περισσότερους, με τη λογική ότι αυτός ο κόσμος αλλάζει, ώστε να γίνει πράξη το σύνθημα «ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ».


Ζιώγας Δημήτρης
Μέλος του ΓΠ Θεσσαλίας της ΚΝΕ

Για τη δουλειά μας στις γυναίκες

Οι Θέσεις για το 20ό Συνέδριο του Κόμματός μας, η δομή τους, η έκταση και το περιεχόμενό τους, ο τρόπος προσέγγισης των σύγχρονων φαινομένων της ελληνικής και της διεθνούς πραγματικότητας αποτυπώνουν με σαφήνεια όχι μόνο την πολυπλοκότητα των καταστάσεων μέσα στις οποίες καλούμαστε να δράσουμε σαν κομμουνιστές, αλλά και το μέγεθος της ευθύνης με την οποία αντιμετωπίζουμε την κρισιμότητά τους.

Από την άποψη αυτή, θα σταθώ στο στόχο που έχει αποδοθεί με την έκφραση: Κόμμα παντός καιρού!

Οπως αναφέρεται στη θέση 37, ο στόχος αυτός παραμένει προς κατάκτηση. Το πώς θα εξειδικεύσουμε αυτό το σημείο στη δουλειά στις γυναίκες, είναι ένα από τα καθήκοντα που απαιτούν αμεσότητα και ευελιξία. Γιατί οι γυναίκες από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που μας ενδιαφέρουν δεν δέχονται εύκολα τις ανατρεπτικές αλλαγές στη ζωή τους, επιδρά στη συνείδησή τους η δύναμη της συνήθειας. Ο δικός μας ρόλος, ωστόσο, είναι να τους δείξουμε την κίνηση που υπάρχει γύρω τους και μέσα τους, έστω κι αν οι ίδιες δεν την καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να την καταλάβουν. Να δουν δηλαδή ξεκάθαρα αυτό που πραγματικά συμβαίνει: Την ίδια τους τη ζωή σε κίνηση, σε εξέλιξη, τους εαυτούς τους και τις σχέσεις τους δυναμικά και όχι στατικά. Η δική μας δουλειά είναι να δώσουμε στην κίνηση το κατάλληλο περιεχόμενο και τη σωστή κατεύθυνση, αφού γνωρίζουμε ότι η κίνηση δεν οδηγεί πάντα προς τα μπρος.

Πώς θα γίνουμε πιο αποτελεσματικές σε αυτό; Ξεκαθαρίζοντας πριν απ' όλα το ρόλο και τη σημασία των Κομματικών Ομάδων των γυναικείων συλλόγων της ΟΓΕ. Συναντάμε συγχύσεις για το περιεχόμενο και την κατεύθυνση του γυναικείου κινήματος, για τη σχέση Κόμματος - κινήματος. Συνήθως οι ΚΟ δυσκολεύονται να εξειδικεύσουν ικανοποιητικά τη δουλειά του Κόμματος στις περιοχές τους μέσα από το γυναικείο σύλλογο. Δυσκολία εκφράζεται και στις ΚΟΒ: Να προγραμματίσουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν την αυτοτελή κομματική δουλειά στις γυναίκες του χώρου δράσης της ΚΟΒ. Κάτω από το βάρος αυτών των αδυναμιών, ταυτίζεται η αυτοτελής δουλειά του Κόμματος στις γυναίκες με τη δουλειά του Συλλόγου της ΟΓΕ.

Σημαντικό ρόλο παίζει, κατά τη γνώμη μου, ποιος είναι υπεύθυνος στο Τομεακό Οργανο για τη γυναικεία δουλειά. Το καθήκον αυτό είναι δύσκολο και εξειδικευμένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το γνωρίζει ο υπεύθυνος από πριν, αλλά ότι χρειάζεται να σκύψει πάνω στις ιδιαιτερότητές του, πρώτα πρώτα για να το κατανοήσει. Είναι ένα αντικείμενο που θα το παιδέψει και θα τον παιδέψει. Δεν αποτελεί ένα καθήκον που, λόγω των αντικειμενικών πολλές φορές δυσκολιών, θα αναλάβει το κομματικό στέλεχος που έχει λιγότερες χρεώσεις.

Ενα μεγάλο στοίχημα για εμάς, ιδιαίτερα για τις γυναίκες κομματικά μέλη, είναι να κάνουμε πράξη τη θέση για την πάλη του κομμουνιστή σε μη επαναστατικές συνθήκες, καταφέρνοντας να μην ενσωματωθούμε στη σχετικά «νόμιμη» «ειρηνική» περίοδο. Αυτό, για τις νέες μανάδες με μικρά παιδιά, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Πρέπει να ρίξουμε βάρος εκεί, γιατί όπου έχεις να κάνεις με παιδιά, χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να μην κάνουμε πίσω στη δράση μας, να μη δεχτούμε να νερώσουμε τη συνείδησή μας, αλλά και να μην αποξενωθούμε από τα παιδιά μας. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η δουλειά στις νεότερες ηλικίες, τόσο σε κομματικό επίπεδο, όσο και από πλευράς κινήματος. Βήματα έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται να σκεφτούμε ακόμα καλύτερα, πιο πρωτόβουλα και πρωτοποριακά, αξιοποιώντας και νέο δυναμικό, μέσα και έξω από το Κόμμα.

Είναι ανάγκη να μην ξεχνάμε πως η επιδείνωση στη στήριξη της μητρότητας από το κράτος κάνει τις μητέρες περισσότερο συντηρητικές, αφού είναι δεδομένος σε αυτό το σύστημα ο ατομικός και οικογενειακός χαρακτήρας της ευθύνης για το τι θα γίνει το παιδί μιας οικογένειας. Τις αναγκάζει να βλέπουν τον εαυτό τους σαν τον κύριο υπεύθυνο για το ευ ζην των παιδιών, για την ανατροφή, την υγεία, την εκπαίδευση, το μέλλον τους. Και από εκεί νομίζω προέρχεται το θέμα της εχθρικής αντιμετώπισης των παιδιών των προσφύγων από κάποιες μητέρες, που δεν μπορούν να τα δουν, συνολικά, σαν παιδιά, αλλά σαν απειλή για το δικό τους παιδί, το οποίο δεν έχει άλλο αποκούμπι, όπως πιστεύουν, παρά μόνο τις ίδιες και την οικογένεια. Οι Σύλλογοι Γονέων, σε πολλές περιπτώσεις, παρά τις καλές προσπάθειες των δικών μας δυνάμεων, χάνουν τον συλλογικό χαρακτήρα τους και γίνονται στη συνείδηση των γονιών το βάθρο για να πατήσει η ατομική ανάγκη του καθένα από αυτούς να λύσει τα ζητήματα για το δικό του παιδί και μόνο. Χωρίς πολλές φορές να το συνειδητοποιούν, σπρώχνουν τα παιδιά στην ατομική λύση για οποιοδήποτε μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στο σχολείο, τα ωθούν στον ανταγωνισμό με τους συμμαθητές τους, στο όνομα μιας προσαρμογής στον μελλοντικό σκληρό κόσμο, χωρίς να σκέφτονται ότι τα παιδιά τους πρέπει να ζήσουν με την προοπτική να τον αλλάξουν. Ομως, για τους γονείς, κυρίως τις μητέρες, το ζητούμενο είναι να επιβιώσουν τα παιδιά τους σε αυτόν, έχοντας αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του χαμαιλέοντα, στα οποία χρειάζεται να ασκούνται από πριν.

Νομίζω ότι στον προσανατολισμό των κομμουνιστριών που δρουν στην ΟΓΕ πρέπει να είναι οι θέσεις της για τη γυναικεία ισοτιμία να κατευθυνθούν στα σχολεία, τώρα που υπάρχει και η συζήτηση στα Γυμνάσια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των γυναικών. Επίσης, να κάνουμε πιο κατανοητούς στις μικρές ηλικίες τους στόχους που παλεύουμε ως κίνημα, ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος για συζήτηση, ίσως και για κοινές δράσεις, με τις μητέρες τους που συμμετέχουν ή που επιδιώκουμε να συμμετέχουν στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Τέτοιες μπορεί να είναι οι δράσεις για τους πρόσφυγες και την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, την αλληλεγγύη, τον πόλεμο (παρά τη σχετική απροθυμία να το συζητήσουν οι γονείς), τα ναρκωτικά, κάποιες πολιτιστικές δράσεις.

Νομίζω, τέλος, ότι έχουμε ανάγκη να συνδεθούν η αποκάλυψη όλων των πλευρών της γυναικείας ανισοτιμίας και οι σύγχρονες, διαρκώς εξελισσόμενες, μορφές της με τους στόχους που βάζει το Κόμμα για τη δημιουργία πρωτοπόρας τέχνης. Να απευθυνθούμε στους καλλιτέχνες, με στόχο η δημιουργία της στρατευμένης τέχνης να προσανατολιστεί περισσότερο στο γυναικείο ζήτημα. Η θέση 75 για την αξιοποίηση επιστημόνων και καλλιτεχνών μελών του Κόμματος να εξειδικευτεί και στις πλευρές που αφορούν το γυναικείο ζήτημα, τις γυναίκες από τα εργατικά - λαϊκά στρώματα που μας ενδιαφέρουν.


Εύη Κοντόρα
ΚΟΒ ΛογοτεχνώνΟ καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ